Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

A25 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto tekee sijoituksia osake- sekä korkomarkkinaan pörssilistattujen erittäin kustannustehokkaiden indeksiosuusrahastojen avulla. Rahasto on sijoitusnäkemyksemme ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 25% sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,10%
3 vuotta p.a.
5,72%
5 vuotta p.a.
3,26%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

EONIA Total Return Index (7.5%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (67.5%)
MSCI AC World TR Net (25%)
ISIN FI4000062369
Perustamispäivä 15.4.2013
Osuuden arvo 142,66 EUR (18.1.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 22,63 EUR (18.1.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,60%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

18.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Elokuun aikana riskisijoitusten hyvä tuottokehitys jatkui. Kesäkuukausista poiketen pitkät korot kääntyivät lievään nousuun, mikä vaikutti relatiivisiin tuottoihin omaisuusluokkien sisällä. Turvallisempien valtion lainojen ja yrityslainojen hintaliikkeet painuivat pakkaselle ja vastaavasti riskillisempien kohteiden arvot nousivat riskipreemioiden kaventuessa. Osakemarkkinoilla heikosti pärjännyt Japani otti muita markkina-alueita kiinni ja kehittyvät markkinat palautuivat kesäkuukausien laskusta.

Rahasto pärjäsi hyvin elokuun aikana niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Osuuden arvo nousi 0,8 %, vertailuindeksin tuoton jäädessä 0,5 prosenttiin. Positiivista tuottoeroa kerrytti niin osakkeiden ylipainottaminen, kuin onnistuneet instrumenttivalinnat sekä osake- että korkopuolen sisällä.

Loppuvuonna iso teema salkunhoidon näkökulmasta tulee olemaan talouskasvun ja inflaatiovauhdin odotettu hidastuminen vuoden 2022 aikana, sekä tähän liittyen keskuspankkien rahapolitiikan muutokset.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,10%
3 vuotta p.a.
5,72%
5 vuotta p.a.
3,26%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 4,64 7,19 6,15
Sharpen luku 0,80 0,81 0,54

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 25,32
Joukkolainat 67,96
Rahamarkkinat 6,73
Muut 0,00

Omaisuusjakauma %

31.12.2021

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 29,23
JVK - Valtio 23,73
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 17,66
JVK - High Yield yrityslainat 10,28
Rahamarkkinat - Käteinen 6,73
JVK - Kehittyvät markkinat 4,72
Osakkeet - Eurooppa 3,22
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 2,48
Osakkeet - Tyynenmeren alue 1,96

10 suurinta sijoitusta

80,29% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
  Luxemburg
  14,91%
 2. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
  Irlanti
  12,28%
 3. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
  Luxemburg
  11,61%
 4. ISHARES EURO HY CORP EUR ACC
  Irlanti
  8,89%
 5. Amundi Bbb Euro Corporate Inve
  Ranska
  8,48%
 6. X USD TREASURIES
  Luxemburg
  7,67%
 7. ISHARES USD CORP BOND USD A
  Irlanti
  5,84%
 8. X USD TREASURIES EUR
  Luxemburg
  4,45%
 9. SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF
  Irlanti
  3,38%
 10. ISHARES USD EM CORP BND
  Irlanti
  2,77%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,60%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Aktia A25 kasvu
020821 Säännöt A25
Rahastoesite