Aktia Asuntorahasto VIII Ky on Aktian avaus pääomarahasto-tuotesegmentissä.

Keväällä 2021 toteutuneen Aktian ja Taalerin välisen liiketoimintakaupan osana sovittiin molempien yhtiöiden strategiaa tukevasta yhteistyöstä, jonka kautta Aktiasta tuli Taalerin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jakelija Suomessa.

Aktia Asuntorahasto VIII Ky on ensimmäinen yhteistyön tulos ja rahaston ainoana sijoituskohteena on Taalerin kahdeksas asuntorahasto.

Aktia Asuntorahasto VIII Ky on Aktian avaus pääomarahasto-tuotesegmentissä. Vaivattomalla pääomarahastosijoituksella sijoittaja pääsee mukaan ammattilaisten hallinnoiman asuntoportfolion arvonmuodostukseen. Ratkaisulla pyritään vastaamaan Suomen suurimpien kasvukeskusten kiihtyvään vuokra-asuntokysyntään ja yhteiskunnan ilmastotavoitteisiin rakennuttamalla moderneja ja energiatehokkaita vuokra-asuntoja.

Asunnot on parhaiten tuottava kiinteistöluokka

Asuminen on perustarve ja markkinoiden muutostilanteissa asunnot ovat vakaa kiinteistösijoitussegmentti. Rahasto tarjoaa sijoittajalle rakennuttamisesta syntyvää arvonnousupotentiaalia ja asuntoportfolion valmistuttua tasaista vuokrakassavirtatuottoa.

Kohderahaston hoitajalla pitkä kokemus asuntorahastoista

Rahaston ainoaa sijoituskohdetta hallinnoivalla Taalerilla on pitkä kokemus kiinteistömarkkinoilta ja vakuuttava tuottohistoria aikaisemmista asuntorahastoista. Aktian pääomarahaston kautta sijoittajalla on mahdollisuus päästä mukaan ammattiorganisaation hallinnoimaan kiinteistöportfolioon.

Rahaston myynti päättyy arviolta helmikuussa 2022.