Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Rein sijoittaa varansa pääosin saksankielisen Euroopan pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Rahasto painottaa sijoitustoiminnassaan markkina-arvolla mitattuna pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, joiden joukosta useat menestystarinat ponnistavat isommiksi yhtiöiksi. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen koostumus voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta. Rahaston salkku on tyypillisesti varsin keskitetty.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
13,18%
3 vuotta p.a.
6,52%
5 vuotta p.a.
11,48%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

STOXX Europe Small 200 Net Return EUR (100%)
ISIN FI4000171202
Perustamispäivä 2.11.2015
Osuuden arvo 175,81 EUR (22.7.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 95,88 EUR (22.7.2021)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

22.7.2021

Salkunhoitajan katsaus

Toukokuussa tuloskausi saatiin käytännössä pakettiin. Q1-tulosraportit ylittivät analyytikko-odotukset selvästi kautta linjan, mikä oli luonnollisesti ilahduttavaa. Osakemarkkinat olivat kuitenkin jossain määrin jo hinnoitelleet hyvät tulokset sisään kursseihin, joten varsinaiset osakekurssiliikkeet jäivät monin paikoin maltillisiksi. Loppuvuoden 2021 aikana useimmat yhtiöistä pääsevät nauttimaan alhaisista vertailukohdista koronavuodelta 2020, joten vuotta 2021 leimaa voimakas tuloskasvu. Rokoterintamalla asiat etenevät eikä ole syytä olettaa, etteikö korona vähitellen jäisi ratkaisevasti taka-alalle maailman palautuessa normaalimmaksi. Sijoitusmarkkinoilla inflaatio on edelleen säilynyt valokeilassa ja sitä kautta myös korkotasokeskustelut. Sinänsä sijoittajien asemoituminen eri sijoitustyylien välillä oli toukokuussa jokseenkin rauhallista – sijoittajat tuntuvat olevan hieman odottelumoodissa. Kaikkinensa sijoitusympäristö on kuitenkin alkuvuonna ollut Taalerin osakesijoitusratkaisuiden kannalta suotuisa: niin arvo-, pien- kuin osinkoyhtiöpuolella on riittänyt vetoapua markkinoilta. Hieman kuplahtelevilta vaikuttavissa trendikkäissä sektoreissa (esim. vetyala ja erityisen kalliit ohjelmistoyhtiöt) on sen sijaan nähty rajujakin korjausliikkeitä, mutta tämän vaikutukset meille ovat jääneet varsin pieniksi.

Myös Mikro Reinin osalta tuloskausi on sujunut hyvin. Monet osakkeistamme ovat nousseet uusiin ennätyksiin ja liiketoiminnat etenevät oikeaan suuntaan. Toukokuun aikana osallistuimme muutamiin virtuaaliseminaareihin ja kävimme keskusteluja useiden salkkuyhtiöidemme ja potentiaalisten sijoituskohteiden kanssa. Saksankielisen Euroopan listautumismarkkina on alkanut herätä pitkän kooman jäljiltä. Mikro Reinkin on osallistunut kahteen listautujaan (hGears ja Apontis Pharma), mutta molemmissa painomme ovat varsin pienet (annit olivat ylimerkittyjä). Näitä seuraamme ensin tarkkailuasenteella ennen mahdollisia painojen kohottamisia. Negatiiviselta puolelta voidaan mainita, että toukokuun lopussa Corestate Capitalin CFO jätti tehtävänsä omasta pyynnöstään. Tämä luo jälleen epäjatkuvuuskohdan yhtiön ryvettyneeseen sijoittajatarinaan. Mikro Rein ei ole ollut kovin nousija vuoden alusta mitattuna, mutta toisaalta koronarytäkkä vuonna 2020 sujui erittäin mallikkaasti (suhteessa indekseihin). Useat salkkuyhtiöistämme ovat osakekurssilla mitattuna vetäneet henkeä ”arvorallin” yhteydessä, mutta pitkän aikavälin trendit (esim. digitalisaatio) ovat yhtiöidemme kannalta hyvin myönteisiä ja uskomme salkkuyhtiöidemme arvonluontikykyyn. 

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
13,18%
3 vuotta p.a.
6,52%
5 vuotta p.a.
11,48%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 16,00 19,29 16,87
Sharpen luku 1,76 0,34 0,68

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 97,34
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 2,66
Muut 0,00

Maajakauma %

30.6.2021

Rahasto
Saksa 89,11
Itävalta 8,82
Luxemburg 2,08

10 suurinta sijoitusta

64,95% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. ADESSO AG
  Saksa
  10,22%
 2. NEXUS AG
  Saksa
  9,71%
 3. MEDIOS AG
  Saksa
  8,20%
 4. DEUTSCHE KONSUM REIT AG
  Saksa
  7,15%
 5. SECUNET SECURITY NETWORKS AG
  Saksa
  6,99%
 6. DATAGROUP AG
  Saksa
  5,54%
 7. ALL FOR ONE STEEB AG
  Saksa
  4,94%
 8. S&T AG
  Itävalta
  4,53%
 9. MBB SE
  Saksa
  4,20%
 10. DEUTSCHE INDUSTRIE REIT AG
  Saksa
  3,47%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Rein Osake Kasvu A
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Rein Osake Kasvu A
Rahastoesite