Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Mikro Markka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, jotka ovat usein suursijoittajien hyljeksimiä. Suomalaisesta pienyhtiökentästä on löytynyt useita menestystarinoita vuosikymmenten saatossa. Rahastoon tehtiin ns. soft closing eli rahaston koon rajoittaminen vuonna 2015, jotta sijoitustoiminta voidaan pitää tehokkaana. Mikro Markka on niittänyt toimintansa aikana merkittävää menestystä erilaisissa rahastovertailuissa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−10,23%
3 vuotta p.a.
31,09%
5 vuotta p.a.
19,58%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

OMX Helsinki Small Cap TR osakeindeksi (100%)
ISIN FI4000072780
Perustamispäivä 2.12.2013
Osuuden arvo 416,25 EUR (21.1.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 102,06 EUR (21.1.2022)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

21.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Markkinatapahtumat
Pessimistisemmät tunnelmat valtasivat osakemarkkinat syyskuussa. Kiinassa jättimäinen rakennusalan yhtiö Evergrande ilmoitti, että se ei tule maksamaan velkojilleen lainojensa korkoja. Huolet kyseisen jättiyhtiön konkurssista  ja mahdollisista dominoefekteistä näkyivät varsin laajasti globaaleilla osakemarkkinoilla erityisesti kuukauden puolen välin tienoilla. Evergranden lisäksi huolet inflaation kiihtymisestä ja korkojen noususta heijastuivat syyskuussa selkeänä osakesektorirotaationa. Korkojen nousulle herkät sektorit kuten kiinteistösijoitusyhtiöt ja korkean valuaatiotason omaavat teknologiayhtiöt olivat laskukärjessä. Inflaatiosta ja korkojen noususta hyötyvät energia- ja finanssisektorit tuottivat yleiseen markkinakehitykseen suhteutettuna hyvin syyskuun aikana.

MSCI Europe indeksi laski -3,0 % ja S&P 500 (EUR) indeksi vastaavasti -2,9 % syyskuussa. Euro heikentyi -1,9 % dollaria vastaan, joten paikallisvaluuttamääräisesti Yhdysvalloissa nähty osakemarkkinalasku oli Eurooppaa voimakkaampaa. OMX Helsinki indeksi laski -6,7 %.

Kotimaisella sektoritasolla parhaiten pärjäsivät  finanssi ja yhteiskuntapalvelut. Kiinteistösijoitus-,  päivittäistavara- ja teollisuusyhtiöt tuottivat sitä vastoin heikosti syyskuun aikana.

Rahaston kehitys kuukauden aikana
Rahasto laski syyskuussa 7,7%. Yhtiötasolla parhaiten tuottivat  Etteplan, Solwers ja F-Secure. Etteplan vahvisti asemiaan Saksan suunnittelumarkkinoilla ostamalla BST Buck Systemtechnik GmbH:n. Yhtiö on erikoistunut ohjelmistokehitykseen, prosessiautomaatioon ja laitteistosuunnitteluun ja sen asiakkaat toimivat kemian-, lääke-, energia- sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Rahaston omistuksista heikosti kuukauden aikana tuottivat Harvia, Exel Composites ja Detection Technology. Exel Composites laski ohjeistustaan liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt laskevan vuoden 2020 tasolta. Samalla yhtiö nosti ohjeistustaan liikevaihdon osalta, jonka arvioidaan nyt kasvavan merkittävästi vuodesta 2020. Kannattavuuden heikkeneminen johtuu yhtiön mukaan nousseista materiaali- ja logistiikka-kustannuksista, sekä raaka-aineiden heikentyneestä saatavuudesta.

Silmäys tulevaan
Kotimaisten yhtiöiden arvostustaso P/E seuraavan 12kk tuloskasvuodotusten perusteella oli kuukauden vaihteessa 18,0x. Arvostustasot ovat maltillistuneet syyskuussa nähdyn kurssilaskun ja tulosestimaateissa tapahtuneen hienoisen nousun myötä.

Q3-tuloskausi käynnistyy lokakuun puolivälissä. Komponenttipulan sekä raaka-aineiden ja energiahintojen nousun vaikutukset yhtiöiden tuloksiin ovat tuloskauteen lähdettäessä keskeisimpiä kysymysmerkkejä. Tähän mennessä vain muutama pohjoismainen yhtiö on antanut tulosvaroituksen kustannusinflaatiosta johtuen, mikä on positiivinen merkki tuloskautta ajatellen.

Rahaston sijoitusfilosofiassamme uskomme kasvavien korkean pääomantuoton laatuyhtiöiden kykyyn luoda omistaja-arvoa pitkällä aikajänteellä. Yhtiö-omistustemme liiketoimintoja ajavat enemmän strukturaaliset kuin taloussuhdanteen vahvuuteen liittyvät tekijät. Kokonaisuutena rahaston yhtiöiden tuloskasvunäkymät ovat hyvät

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−10,23%
3 vuotta p.a.
31,09%
5 vuotta p.a.
19,58%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 15,88 17,42 15,03
Sharpen luku 1,08 1,79 1,31

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 98,49
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 1,51
Muut 0,00

Maajakauma %

31.12.2021

Rahasto
Suomi 100,00

10 suurinta sijoitusta

51,14% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. REMEDY ENTERTAINMENT OYJ
  Suomi
  7,67%
 2. HARVIA OYJ
  Suomi
  7,06%
 3. Marimekko Oyj
  Suomi
  6,32%
 4. Exel Oyj
  Suomi
  5,69%
 5. F-Secure Oyj
  Suomi
  5,01%
 6. DETECTION TECHNOLOGY OY
  Suomi
  4,88%
 7. Evli Pankki Oyj
  Suomi
  3,91%
 8. Duell Oyj
  Suomi
  3,70%
 9. Sitowise Group Oyj
  Suomi
  3,53%
 10. GOFORE OYJ
  Suomi
  3,37%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka kasvu
020821 Säännöt Mikro Markka
Rahastoesite