Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Kruunu sijoittaa varansa pääosin skandinaavisiin pienyhtiöihin. Rahasto painottaa sijoitustoiminnassaan markkina-arvolla mitattuna pieniä yhtiöitä, joiden joukosta useat menestystarinat ponnistavat isommiksi yhtiöiksi. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen koostumus voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta. Rahaston salkku on tyypillisesti varsin keskitetty.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
10,76%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI Nordic Small Cap Net Total Return EUR (100%)
ISIN FI4000480009
Perustamispäivä 24.2.2021
Osuuden arvo 110,76 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 53,25 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 5/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Toukokuussa tuloskausi saatiin käytännössä pakettiin. Q1-tulosraportit ylittivät analyytikko-odotukset selvästi kautta linjan, mikä oli luonnollisesti ilahduttavaa. Osakemarkkinat olivat kuitenkin jossain määrin jo hinnoitelleet hyvät tulokset sisään kursseihin, joten varsinaiset osakekurssiliikkeet jäivät monin paikoin maltillisiksi. Loppuvuoden 2021 aikana useimmat yhtiöistä pääsevät nauttimaan alhaisista vertailukohdista koronavuodelta 2020, joten vuotta 2021 leimaa voimakas tuloskasvu. Rokoterintamalla asiat etenevät eikä ole syytä olettaa, etteikö korona vähitellen jäisi ratkaisevasti taka-alalle maailman palautuessa normaalimmaksi. Sijoitusmarkkinoilla inflaatio on edelleen säilynyt valokeilassa ja sitä kautta myös korkotasokeskustelut. Sinänsä sijoittajien asemoituminen eri sijoitustyylien välillä oli toukokuussa jokseenkin rauhallista – sijoittajat tuntuvat olevan hieman odottelumoodissa. Kaikkinensa sijoitusympäristö on kuitenkin alkuvuonna ollut Taalerin osakesijoitusratkaisuiden kannalta suotuisa: niin arvo-, pien- kuin osinkoyhtiöpuolella on riittänyt vetoapua markkinoilta. Hieman kuplahtelevilta vaikuttavissa trendikkäissä sektoreissa (esim. vetyala ja erityisen kalliit ohjelmistoyhtiöt) on sen sijaan nähty rajujakin korjausliikkeitä, mutta tämän vaikutukset meille ovat jääneet varsin pieniksi.

Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi maaliskuun 1. päivänä. Maalis- toukokuun aikana olemme ostaneet ajallisesti hajauttaen ja likviditeettitilanteen mukaan rahastoon pääosin jo indikatiivisessa lähtösalkussa olleita yhtiöitä. Lisäksi olemme osallistuneet kahteen ruotsalaiseen ja yhteen norjalaiseen listautumisantiin.

Rahaston koko toukokuun lopussa oli noin 52 miljoonaa euroa. Rahaston tuottokehitys kolmen ensimmäisten kuukauden aikana ollut noin + 11,8 %. Kiinnostus rahastoa kohtaan on ollut suurta, ennakkomerkintäaikana ja ensimmäisien toimintakuukausien aikana jo yli puolet rahaston kapasiteetista on täyttynyt. Rahastoon tehdään ns. soft closing eli rahaston koon rajoittaminen, kun rahasto on saavuttanut 90 miljoonan euron tavoitekokonsa. Varoista reilut 90 % oli toukokuun lopussa sijoitettuna osakkeisiin ja vajaat 10 % käteisenä. Salkussa on tällä hetkellä yhteensä 24 yhtiötä. Salkkuyhtiöiden kuluvan vuoden tuloskasvu on analyytikkoennusteiden mukaan noin 28 %:ia ja P/E -luku 22,8 ja ensi vuoden tuloskasvuennuste noin 18 % ja P/E -luku 19,3. Jatkamme tulevien viikkojen aikana osakeostoja ajallisesti hajauttaen ja likviditeettitilanne huomioiden.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
10,76%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 5/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 90,21
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 9,79
Muut 0,00

Maajakauma %

31.5.2021

Rahasto
Ruotsi 80,02
Norja 13,34
Tanska 6,65

10 suurinta sijoitusta

48,73% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. KNOW IT AB
  Ruotsi
  5,69%
 2. RUGVISTA GROUP AB
  Ruotsi
  5,54%
 3. QLEANAIR HOLDING AB
  Ruotsi
  5,48%
 4. NEDERMAN HOLDING AB
  Ruotsi
  4,77%
 5. ELOS MEDTECH AB
  Ruotsi
  4,77%
 6. JETPAK TOP HOLDING AB
  Ruotsi
  4,75%
 7. ENEA AB
  Ruotsi
  4,68%
 8. REJLERS AB
  Ruotsi
  4,51%
 9. NCAB GROUP AB
  Ruotsi
  4,38%
 10. MEDCAP AB
  Ruotsi
  4,15%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 5 vuoden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Kruunu Osake Kasvu A
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Kruunu Osake Kasvu A
Rahastoesite