Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Euroopan Kassakoneet sijoittaa eurooppalaisiin osinkoyhtiöihin ydinosaamisalueitamme ja osaketiimin laaja-alaista osaamista hyödyntäen. Mukana on niin korkean efektiivisen osinkotuoton yhtiöitä kuin kasvavan osingon yhtiöitä siten, että salkun osinkotuotto-odotus muodostuu houkuttelevaksi. Rahasto sopii vakaita kassavirtoja arvostavalle sijoittajalle. Tuotto-osuus pyritään maksamaan T-sarjan osuudenomistajille 4 kertaa vuodessa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,29%
3 vuotta p.a.
11,33%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI Europe High Dividend Yield Net Return EUR (100%)
ISIN FI4000354261
Perustamispäivä 12.12.2018
Osuuden arvo 141,00 EUR (18.1.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 89,72 EUR (18.1.2022)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,00%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

18.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Markkinatapahtumat
Syyskuussa Euroopan osakemarkkinat laskivat -3,0 %. Suurimmat huolenaiheet olivat mahdollinen inflaation kiihtyminen ja odotukset löyhän rahapolitiikan päättymisestä. Varsinkin kiristyvä energiapula oli kuuma huolenaihe, kun Euroopassa hyvin tärkeän maakaasun hinta nousi syyskuussa yli 80% ja Britanniassa 100%. Myös entisestään pahentunut puolijohdepula ja osaavan työvoiman niukkuus huolettivat. Lisäksi Kiinan kiinteistösektorin oireilu nousi otsikoihin maan suurimman kiinteistökehittäjän Evergranden maksuvalmiusongelmien takia. Positiivisella puolella useat Koronarajoitteista pahasti kärsineet yhtiöt kertoivat kysynnän elpyvän nopeasti rajoitteiden poistuttua.

Saksassa järjestettyjen vaalien lopputulema tuo vääjäämättä muutoksia politiikkaan, kun Merkelin johtaman CDU:n 16 vuotta kestänyt valtakausi on päättymässä. SPD nousi suurimmaksi puolueeksi ja puheenjohtaja Scholz aloittaa pitkiksi kaavaillut hallitusneuvottelut. Todennäköistä on kuitenkin, että lopputulos tulee johtamaan hyvin pieniin muutoksiin Saksan politiikassa ja etenkin vasemmistohallituksen välttäminen rauhoitti markkinaa.

Sektoritasolla kohonneet öljyn ja maakaasun hinnat nostivat energiaosakkeita 10%, toki myös energiasektorin sisällä nähtiin suuria eroja, kun perinteiset öljyntuottajat nousivat huomattavasti enemmän kuin uusiutuvan energian yhtiöt. Yhteiskuntapalvelusektori kehittyi heikoiten, yleisien sektorirotaation ja Espanjan valtion suunniteltua periä takaisin voittoja, joita espanjalaiset sähköyhtiöt tekevät kun päästöoikeuksien ja sähkön hintataso on noussut voimakkaasti.

Rahaston kehitys kuukauden aikana
Rahaston osuudenarvo laski syyskuun aikana -3,6 %. Rahaston parhaimpiin menestyjiin kuukauden aikana kuuluivat mm. Freenet +8,3 %, ING +6,7 % ja Orkla +4,9 % tuotoilla.

Saksalainen mobiilioperaattori Freenet on syyskuun sijoittajatapaamisissa antanut positiivisia kommentteja näkymistään sekä kuluvan että ensi vuoden osalta. Tapasimme myös hiljattain yhtiön johdon, ja tapaamisen keskustelu tuki positiivista näkemystä yhtiöstä. Freenetillä on vahva kassavirta ja maksaa lähes 7 % osinkotuottoa. Yhtiöllä on suunnitteilla pääomamarkkinatapahtuma vielä tämän vuoden aikana, mikä voi osaltaan antaa lisätukea osakkeen kurssikehitykselle.

Ostimme syyskuussa uutena sijoituksena hollantilaiset pankin ING:n osakkeita rahastoon. ING on Euroopan vahvempiin lukeutuva, hyvin hoidettu pankki. ING:llä on perinteisesti maksanut hyvää osinkoa, mikä tuli jälleen mahdolliseksi, kun regulaattori mahdollisti jälleen eurooppalaisille pankeille osinkojen maksun. ING kertoi myös hiljattain aloittavansa omien osakkeiden takaisinostot, mikä osaltaan myös tukee kurssia.

Silmäys tulevaan
Syyskuun päätyttyä katseet kääntyvät jälleen tiiviisti kohti lokakuun keskivaiheilla alkavaa Q3 tuloskautta. Odotamme että tuloskaudesta muodostuu jälleen hyvä, joskaan odotusten ylitysten osuus ei tule olemaan yhtä suuri kuin edellisen Q2 kauden kohdalla oli. Vaikka kurssikehitys oli syyskuussa negatiivinen, ovat tulosennusteet Euroopan markkinoilla edelleen jatkaneet hienoista nousua. Keskeistä yhtiöiden osalta tulee olemaan se, miten ne ovat onnistuneet hallitsemaan kustannuskehitystä ja mahdollisia toimitusketjujen ongelmiaan sekä tähän liittyvät kommentit ja näkymät.

Syyskuun huolenaiheet voivat aiheuttaa epävarmuutta myös tulevien kuukausien aikana. Puolijohdepula tulee jatkumaan pitkälle ensi vuoden puolelle, mutta odotettavissa on, että sen pahimmat vaikutukset autosektorin osalta tulevat helpottumaan Q4 aikana. Euroopan vientiyritysten osalta euron valuuttakurssi on kääntymässä negatiivisesta tekijästä tuloksia tukevaksi tekijäksi.

Syyskuun kurssikehityksen ja nousevien tulosennusteiden seurauksena Euroopan osakemarkkinoiden arvostustaso est P/E oli syyskuun vaihteessa noin 15,5x seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla. Vallitsevan taloudellisen palautumisen ympäristössä, ja matalan korkotason kontekstissa arvostustaso ei näyttäydy liian vaativana. Samalla ensi vuoden +7 % markkinatason tuloskasvuodotus ei näyttäydy liian aggressiivisena. Taloudellinen palautuminen ja positiivinen tulosmomentti luo hyvät edellytykset positiiviselle kehitykselle osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti Euroopassa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,29%
3 vuotta p.a.
11,33%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 10,91 19,08 -
Sharpen luku 1,70 0,60 -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 98,88
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 1,12
Muut 0,00

Maajakauma %

31.12.2021

Rahasto
Saksa 23,30
Iso-Britannia 14,51
Sveitsi 13,79
Ruotsi 12,47
Suomi 10,58
Ranska 8,24
Norja 7,75
Alankomaat 5,34
Luxemburg 2,04
Portugali 1,27
Itävalta 0,70

10 suurinta sijoitusta

35,01% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
  Ruotsi
  5,32%
 2. LEGAL & GENERAL GROUP PLC
  Iso-Britannia
  4,77%
 3. VONOVIA SE
  Saksa
  4,41%
 4. Allianz Se-Reg
  Saksa
  3,36%
 5. Swiss Re Ltd
  Sveitsi
  3,20%
 6. LEG Immobilien
  Saksa
  3,01%
 7. HBM HEALTHCARE IVST-A
  Sveitsi
  2,80%
 8. M&G PLC
  Iso-Britannia
  2,76%
 9. Sampo Oyj A
  Suomi
  2,70%
 10. EUROPRIS ASA
  Norja
  2,67%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,00%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Aktia Euroopan Kassakoneet A Kasvu
020821 Säännöt Euroopan Kassakoneet
Rahastoesite