Autocall on suosittu osakesijoittamisen työkalu. Sijoituksen ehdoissa määritellään selkeästi mikä sijoituksen tuottotaso on.

Tyypillisesti tämän tuoton saamiseksi riittää kohde-etuuden pysyminen vähintään lähtötasollaan, eli kurssinousua ei edellytetä. Tämän lisäksi tuottotaso on miltei poikkeuksetta korkeampi kuin osakemarkkinoiden tuotto-odotus.

Sijoitus voi erääntyä jo sijoitusajan sisällä ennalta määrättyinä tarkastelupäivinä. Erääntymistarkastelu ja siihen liittyvä voitonvarmistus tehdään automaattisesti eikä se edellytä sijoittajalta kohde-etuuden seuraamista tai muitakaan toimenpiteitä.

Ehdot pyrkivät hyödyntämään osakemarkkinoiden luontaista käyttäytymistä ja erityisesti vähentämään osakkeiden ostohetkeen sisältyvää ajoitusriskiä. Mikäli kohde-etuuden kehitys on välittömästi tuotonlaskentajakson alkupuolella positiivista, sijoitus erääntyy tuotolla maksettavaksi. Jos kohde-etuuden kehitys on epäsuotuisaa sijoitusajan alussa, on kohde-etuudella aikaa toipua ja tänä aikana sijoitukseen sisältyvä nimellistuotto kasvaa. 

Ehdoissa voidaan käyttää myös suojatasoa. Mikäli erääntymistarkastelut eivät ole johtaneet tuotolla erääntymiseen on suojatasollisessa autocallissa vielä mahdollisuus täyteen pääoman palautumiseen.

Autocall on pääomaturvaamaton sijoitustapa. Yllä kuvattujen ja erityisesti korkean tuottotason vastapainona sijoituksen on mahdollista erääntyä tappiolla, jos erääntymisehto ei toteudu minään tarkastelupäivänä ja ollaan mahdollisen suojatason alapuolella. Autocall on eräpäivään tähtäävä sijoitus, tästä huolimatta se on tarvittaessa myytävissä myös sijoitusajan kuluessa. 

Tarjolla olevista autocalleista saat lisätietoa asiakasyhteyshenkilöltäsi.

Tutustu autocallin ja muun strukturoidun sijoittamisen toteutuneisiin tuottoihin.

Salkunhoitaja

Ilkka Väkeväinen

Ilkka Väkeväinen

Johtaja, Markets
Helsinki
+358 50 095 2262