Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Arvo Rein tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa maailman johtaviin yrityksiin ajattoman arvosijoittamisen periaattein. Arvosijoittamisessa pyritään löytämään edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä ja myydään ne, kun yhtiön arvo on noussut tarpeeksi korkeaksi. Arvo Rein sijoittaa saksankieliseen Eurooppaan (Saksa, Sveitsi, Itävalta). Suuri osa rahaston varoista on sijoitettu yhtiöihin, jotka nauttivat pitkäkestoisista myönteisistä trendeistä. Kohdealueella on runsaasti laadukkaita yrityksiä, joita salkunhoitajamme Jonas Koivula on seurannut noin 15 vuoden ajan. Täten on mahdollista muodostaa salkku, jossa yhdistyvät liiketoimintalaatu ja maltillinen arvostustaso – usein myös perheomistustausta. Tyypillisesti rahasto on keskeisillä arvostusmittareilla yleistä Euroopan markkinaa alhaisemmin hinnoiteltu liiketoimintalaadun kärsimättä. Rahasto on päihittänyt vertailuindeksinsä selvästi toiminnan alusta mitattuna.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,08%
3 vuotta p.a.
8,44%
5 vuotta p.a.
12,77%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

DJ Stoxx 600 TR net (100%)
ISIN FI4000340153
Perustamispäivä 7.12.2018
Osuuden arvo 311,05 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 243,61 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Toukokuussa tuloskausi saatiin käytännössä pakettiin. Q1-tulosraportit ylittivät analyytikko-odotukset selvästi kautta linjan, mikä oli luonnollisesti ilahduttavaa. Osakemarkkinat olivat kuitenkin jossain määrin jo hinnoitelleet hyvät tulokset sisään kursseihin, joten varsinaiset osakekurssiliikkeet jäivät monin paikoin maltillisiksi. Loppuvuoden 2021 aikana useimmat yhtiöistä pääsevät nauttimaan alhaisista vertailukohdista koronavuodelta 2020, joten vuotta 2021 leimaa voimakas tuloskasvu. Rokoterintamalla asiat etenevät eikä ole syytä olettaa, etteikö korona vähitellen jäisi ratkaisevasti taka-alalle maailman palautuessa normaalimmaksi. Sijoitusmarkkinoilla inflaatio on edelleen säilynyt valokeilassa ja sitä kautta myös korkotasokeskustelut. Sinänsä sijoittajien asemoituminen eri sijoitustyylien välillä oli toukokuussa jokseenkin rauhallista – sijoittajat tuntuvat olevan hieman odottelumoodissa. Kaikkinensa sijoitusympäristö on kuitenkin alkuvuonna ollut Taalerin osakesijoitusratkaisuiden kannalta suotuisa: niin arvo-, pien- kuin osinkoyhtiöpuolella on riittänyt vetoapua markkinoilta. Hieman kuplahtelevilta vaikuttavissa trendikkäissä sektoreissa (esim. vetyala ja erityisen kalliit ohjelmistoyhtiöt) on sen sijaan nähty rajujakin korjausliikkeitä, mutta tämän vaikutukset meille ovat jääneet varsin pieniksi.

Myös Arvo Reinin osalta tuloskausi on sujunut hyvin. Monet osakkeistamme ovat nousseet uusiin ennätyksiin ja liiketoiminnat etenevät oikeaan suuntaan. Toukokuun aikana osallistuimme muutamiin virtuaaliseminaareihin ja kävimme keskusteluja useiden salkkuyhtiöidemme ja potentiaalisten sijoituskohteiden kanssa. Saksankielisen Euroopan listautumismarkkina on alkanut herätä pitkän kooman jäljiltä, mutta olemme toistaiseksi Arvo Reinin osalta olleet pidättyväisiä. Negatiiviselta puolelta voidaan mainita, että toukokuun lopussa Corestate Capitalin CFO jätti tehtävänsä omasta pyynnöstään. Tämä luo jälleen epäjatkuvuuskohdan yhtiön ryvettyneeseen sijoittajatarinaan. Toukokuussa aloitimme ostot asuinkiinteistösijoitusyhtiö Vonovian osakkeessa, kun yhtiö teki ostotarjouksen Deusche Wohnenista ja Vonovian oma osakekurssi kyykkäsi. Vonovia on erittäin laadukkaasti hoidettu yhtiö, mutta vähänkin eteenpäin katsomalla arvostustaso ei mielestämme tätä täysimääräisesti hinnoittele. Salkun arvostustaso on niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti edullinen. Olemme saaneet vuosien saatossa nostettua tyypillisen salkkuyhtiön kasvuprofiilia kuitenkaan maksamatta liikaa (growth at reasonable price). Lukuisat salkkuyhtiöistämme nauttivatkin sekulaarisista myötätuulista, mikä lisää uskoamme rahaston valoisasta tulevaisuudesta.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,08%
3 vuotta p.a.
8,44%
5 vuotta p.a.
12,77%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 18,04 20,43 17,24
Sharpen luku 2,06 0,42 0,74

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 98,96
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 1,04
Muut 0,00

Maajakauma %

31.5.2021

Rahasto
Saksa 59,07
Sveitsi 26,26
Luxemburg 7,51
Itävalta 7,15

10 suurinta sijoitusta

38,87% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS
  Luxemburg
  5,65%
 2. Volkswagen
  Saksa
  4,04%
 3. VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI
  Saksa
  3,99%
 4. Swiss Re Ltd
  Sveitsi
  3,88%
 5. Nagarro
  Saksa
  3,84%
 6. CANCOM
  Saksa
  3,79%
 7. Hugo Boss Ag
  Saksa
  3,63%
 8. Swiss Life Holding-Reg
  Sveitsi
  3,49%
 9. SOFTWAREONE HOLDING AG
  Sveitsi
  3,35%
 10. S&T AG
  Itävalta
  3,22%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein Osake
Avaintietoesite Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein Osake
Rahastoesite