Luottoriskilaina on suosittu korkosijoittamisen työkalu. Se on ehdoiltaan läheistä sukua perinteisille joukkovelkakirjoille ja joukkovelkakirja ETF -rahastoille.

Luottoriskilainalla voidaan tavoitella korkeampaa kuponkituottoa kuin näillä vertailukohdilla lisäämättä riskiä samassa suhteessa tai esimerkiksi samaa tuottoa alemmalla riskitasolla. Tuottohakuisuus korostuu erityisesti korkoympäristössä, jossa yleinen korkotaso on erittäin matala.
Kuponkituoton pohjana toimii sijoitukseen sisällytetty luottoriski. Hyvä esimerkki tästä on matalan luottoluokituksen yrityslainamarkkinoiden tarjoama korkotuotto. Näissä yrityksissä yksittäisten maksukyvyttömien todennäköisyys on suurempi ja tämän vuoksi luottoriskilaina on usein laajasti hajautettu luottoriskin suhteen. 

Luottoriskilainan ehdot räätälöidään usein tätä pidemmälle. Hyvä esimerkki tästä on luottoriskin tasapainoista eroava painotus. Valitulla luottoriskin painotustavalla voidaan pyrkiä parempaan kuponkituottoon ja myös alhaisempaan riskiin kuin yksinkertaisemmalla tavalla. Tällöin pyritään välttämään edellisessä esimerkissä maksukyvyttömyyksien epäsuotuisa vaikutus ja tavoitteena voi olla sen välttäminen kokonaan.
Luottoriskilaina on pääomaturvaamaton sijoitustapa. Erityisesti korkean tuottotason luottoriskilainoissa voi olla mahdollista kärsiä tappioita, jos luottoriskinä olevien yritysten maksukyvyttömyystasot nousevat merkittävästi. 

Jokainen luottoriskilaina on eräpäivään tähtäävä sijoitus, tästä huolimatta se on tarvittaessa myytävissä myös sijoitusajan kuluessa. Luottoriskilaina maksaa juoksevaa tuottoa, mutta aika ajoin käytämme luottoriskiä myös arvonnousun tavoitteluun.

Tarjolla olevista luottoriskilainoista saat lisätietoa asiakasyhteyshenkilöltäsi.

Tutustu luottoriskilainojen ja muun strukturoidun sijoittamisen toteutuneisiin tuottoihin.