Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,86%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Total Return (70%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (30%)
ISIN FI4000369723
Perustamispäivä 26.2.2019
Osuuden arvo 104,18 EUR (10.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 3,29 EUR (10.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,45%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

10.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto ja markkina

Rahaston tuotto oli maaliskuussa 0.71% vertailuindeksin tuoton ollessa -0.07%.

Pidemmät korot jatkoivat erityisesti Yhdysvalloissa nousuaan maaliskuun aikana. Näemme että koroissa on vielä nousupotentiaalia, etenkin pidempien maturiteettien osalta.

Luottoriskipreemiot ovat enimmäkseen normalisoituneet kriisin jälkeen, joten emme odota niissä enää merkittävää laskua.

Yritysten rahoitusympäristö on kuitenkin hyvin suotuisa ja tulokset kasvavat talouden normalisoituessa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,86%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,45 - -
Sharpen luku 0,71 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 86,77
Rahamarkkinat 10,98
Muut 2,25

Omaisuusjakauma %

31.5.2021

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 37,97
JVK - Valtio 30,30
JVK - High Yield yrityslainat 12,02
Rahamarkkinat - Käteinen 10,98
JVK - Kehittyvät markkinat 6,48
Muut - Pääomasijoitukset 2,25

10 suurinta sijoitusta

75,40% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
  Luxemburg
  14,56%
 2. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
  Luxemburg
  12,33%
 3. AMUNDI BBB EUR CORP INV GR
  Ranska
  7,42%
 4. ISHARES EURO HY CORP EUR ACC
  Irlanti
  7,13%
 5. Taaleri Lyhyet Korot Kasvu O
  Suomi
  7,10%
 6. X USD TREASURIES
  Luxemburg
  6,78%
 7. ISHARES USD CORP BOND USD A
  Irlanti
  6,15%
 8. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
  Suomi
  4,97%
 9. AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C
  Luxemburg
  4,67%
 10. X USD TREASURIES EUR
  Luxemburg
  4,30%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,45%
Tuottopalkkio 10,00%

10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Taaleri Globaali Korko B
Avaintietoesite Taaleri Globaali Korko B
Rahastoesite