05.06.2017

Voiko yrityksellä olla asenne? Asenne on hyvin lähellä arvoja, joista on yrityksissä puhuttu, ja on niitä jo pitkään määriteltykin. Arvot ovat yhteisön ponnistusalusta yhteiseen tekemiseen ja sidosryhmien tarpeiden huomioon ottamiseen. Yrityksen asenne muodostuu siis sen ihmisten sitoutuneesta tavasta ajatella ja toimia.

Tutkimusten mukaan yrityksen maineen kannalta hallinnon läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat olennaisia asioita. Ymmärrän tämän siten, että ne ovat syvällä ihmisten odotuksissa. Tuotteeseen liittyvät odotukset ovat selkeämmin nähtävissä ja rationaalisemmin arvioitavissa. Asiakkaiden ja sidosryhmien ”fiilis” yrityksestä muodostuu kuitenkin nimenomaan sen tavasta ajatella ja toimia.

Finanssitoimialalla luottamus on kaikki kaikessa. Varainhoidossa käsitellään yleensä ihmisen koko elämäntyön materiaalista saantoa. Sitä ei voi lähestyä kahta kättä heilutellen. Kun tasapainoillaan riskinoton ja tuotto-odotusten välillä, pitää toiminnan ja pyrkimysten olla aitoja ja läpinäkyviä.
Yritysvastuun saralle on luotu monenmoista kriteeristöä ja indeksiä, joihin yritykset sitten vähintäänkin hygieniasyistä hakeutuvat. Eikä toki sovi vähätellä niiden merkitystä, sillä sitä saat mitä mittaat. Kyllä ympäristövaikutuksiin on pystytty myönteisesti vaikuttamaan luomalla limbokisoja vaikkapa hiilijalanjäljelle.

Elämää yleensä sen enempää kuin yritystoimintaakaan voi harvoin optimoida vain yhden asian ympärille. Pitäisi tarkastella toiminnan hedelmiä kokonaisuutena. Millä tavoin yritys tuottaa käytössään olevilla resursseilla lisäarvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle? Tapahtuuko se reilusti ja yhteisiä pelisääntöjä noudattaen?

Yrityksen kyseessä ollen on hyvä arvioida sitä, millaista maailmaa sen liiketoiminta edistää, ja miten yrityksen edustajat osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös se, miten keskustelu vaikuttaa yrityksen ratkaisuihin on hyvä mittari. Yritysvastuu ottaa huomioon vaikutukset luonnonvaroihin, sosiaalisiin rakenteisiin ja oloihin sekä taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen.

Mikään sääntely tai indeksi ei korvaa hyvää tahtoa. Asenne ratkaisee.
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Pörssissäkö kallista? - Osta sitten halpoja osakkeita
Seuraava
Meissä kaikissa asuu pieni Trump
Jouko Kantola