24.04.2017

Inflaation nopea lasku ja alhaisemmat korot voivat antaa voimakkaan kasvusykäyksen useammalle sektorille Venäjällä. Jos kehittyvät markkinat ovat viime vuodet eläneet eri taloussyklissä kuin länsitaloudet, Venäjä näyttää kulkevan vielä aivan omaa latuaan. Kun länsitalouksissa deflaatiopeikko on saatu nitistettyä ja inflaatio kiihtyy lähemmäksi tavoitetasoja, niin Venäjällä inflaatio on vielä laskussa. Tosin korkealta tasolta. Venäjällä voi hyvinkin olla edessä uusi hitaan kasvun ja alhaisen inflaation aikakausi. Venäjän keskuspankille tämä tarkoittaisi aivan uudenlaisia rahapolitiikan haasteita.

Vuositasolla inflaatio on painunut 4 prosenttiin ja suunta näyttää olevan vielä alaspäin. Viimeksi inflaatio on ollut näin alhaalla 2012 ja selvästi korkeampi inflaatioympäristö on venäläisille paljon tutumpi. Vielä kaksi vuotta sitten inflaatio oli lähes 17 prosenttia. Kun korot eivät ole tulleet alas inflaation tahdissa, reaalikorko ovat nyt poikkeuksellisen korkea. Esimerkiksi asuntoluottojen korko on vielä noin 10 %, samoin yritysten maksamat lainakorot. Paine koroissa alaspäin on siis vahva.

Jos korot laskevat, asuntorakentajat ovat yksi ilmeinen voittaja. Toistaiseksi vain pienellä osalla venäläisistä on ollut mahdollisuus ottaa asuntoluottoja. Asuntoluottojen suhde BKT:hen on Venäjällä vain 5 %, kun se Puolassa on 20 % ja Ruotsissa 60 %. Rakennusyhtiöiden laskelmien mukaan asuntoluottojen korkojen lasku 6-7 prosenttiin voisi jopa tuplata potentiaalisten lainansaajien määrän, millä olisi luonnollisesti huomattava vaikutus kysyntään. Myös pienten ja keskisuurten yritysten investointimahdollisuudet kasvaisivat huomattavasti kun korot laskevat.

Alhaisemmalla inflaatiolla voi olla myös toisenlaisia vaikutuksia. Venäläiset ovat tottuneet nopeasti nouseviin nimellispalkkoihin. Jos palkkojen nousu hidastuu tai peräti pysähtyy ja hinnat eivät enää laukkaa, rahaa ei välttämättä pistetä kiertoon yhtä nopeasti kuin aiemmin. Säästämisaste onkin selvästi noussut.

Myös pienten ja keskisuurten yritysten investointimahdollisuudet kasvaisivat huomattavasti kun korot laskevat.

Ruokaketjuille uusi ympäristö on merkinnyt kovia aikoja. Usean ketjun mukaan hinnat eivät heidän hyllyissään oleville tuotteille nouse tällä hetkellä lainkaan. Kuluttajat ovat erittäin hintatietoisia ja juoksevat tarjousten perässä. Helpotusta ei ole odotettavissa hetkeen, koska pieni reaalipalkkojen nousu on toistaiseksi kohdistunut vain ylimpiin tuloluokkiin. Jos positiivinen kehitys ei leviä myös alempiin tuloluokkiin, paineet vauhdittaa talouskasvua ja kasvattaa ostovoimaa myös keskuspankin välinein nousevat. Koska Venäjän valtion velkaisuus on erittäin alhainen, finanssipoliittinen elvytys olisi myös mahdollista, mutta halukkuus suuriin budjettivajeisiin ja niiden rahoittamiseen velkarahalla on todennäköisesti pieni.

Korkojen laskua voi hillitä keskuspankin varovaisuuden lisäksi myös Venäjän suurimman pankin Sberbankin poikkeuksellisen suuri, noin 40 % markkinaosuus. Koska Sberbank on hintajohtaja, se tuskin haluaa omin toimin rapauttaa äärimmäisen hyvää kannattavuuttaan. Tällä hetkellä Sberbank on maailman suurimpien pankkien joukossa kannattavin yli 20 % oman pääoman tuotolla. Sberbankin nettokorkomarginaali (eli laina- ja talletuskorkojen ero) on viimeisten raportoitujen lukujen mukaan yli 6 %. Toki valtio-omisteisena pankkina myös Sberbankin on kuunneltava toiveita talouskasvun vauhdittamisesta korkoja laskemalla.

Tapasin kuun alussa huomattavan määrän eri toimialojen yrityksiä Moskovassa. Kun vertaan tunnelmia vuodentakaiseen, ero on huomattava. Positiivinen muutos on heijastunut myös pörssikursseihin, jotka nousivat viime vuonna yli 60 % euroissa mitattuna. Tunnelma ovat edelleen vahva, vaikka Trump-kupla onkin puhjennut ja sanktioiden poistohaaveet haihtuneet.

Mikäli inflaatio pysyy alle 5 prosentissa ja korot tulevat alas, kulutuksen sijaan myös investoinnit alkavat todennäköisesti kiinnostaa aiempaa enemmän. Jotta pidemmän tähtäimen suunnitelmallisuus saa suosiota, matalan korkotason lisäksi luonnollisesti vaaditaan myös luottamusta tulevaisuuteen ja esimerkiksi omistusoikeuksiin.


Hajauta tehokkaasti Itä-Euroopan kolmikkoon: Taalerin Troikka-rahasto sijoittaa Venäjän, Puolan ja Turkin markkinoille. Lue lisää!


« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Joukkorahoitus ja kanssasijoittaminen ovat tulleet jäädäkseen
Seuraava
Kenen kanssa omistaisit?