20.04.2017

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ESG-näkökulmien eli ympäristöön (E), sosiaaliseen vastuullisuuteen (S) ja hyvään hallintotapaan (G) liittyvien näkökohtien huomioonottamista varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Vastuullisuus on viime vuosina kasvattanut merkitystään ja niidenkin sijoittajien, joilla ei ole siihen varsinaista velvollisuutta, on hyvä pohtia sen suoria ja epäsuoria vaikutuksia.

Vastuullinen sijoittamisen osalta on tapahtumassa iso siirtymä. Siinä missä aiemmin vastuullinen sijoittaminen saattoi käytännössä tarkoittaa ainoastaan esimerkiksi tupakkayhtiöiden tai muiden yleisesti epäeettisiksi katsottujen toimialojen tai yhtiöiden poissulkemista salkusta, ymmärretään vastuullinen sijoittaminen nykyään huomattavasti laajemmin. Suppeasta poissulkemisesta on otettu jättiharppaus kohti laajaa ajattelutavan muutosta. Vastuullisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota esimerkiksi suosimalla aktiivisesti toimialansa vastuullisimpia yhtiöitä tai vastuullisuuteen tai kestävään kehitykseen liittyviä teemoja. Vastuullisuusasiat myös integroidaan osaksi koko sijoitusstrategiaa. Vastuullisuus nähdään mahdollisuutena, ei haittana.

Siirtymä näkyy myös hallinnoitavien varojen määrien jakautumisessa. Nykyään jo yli puolet kaikista instituutioiden hallinnoitavista varoista eli n. 62 biljoonaa, ovat hoidossa tahoilla, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vuonna 2006 käyttöönottamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yksityissijoittajien osalta vastuullinen sijoittaminen on vielä pääosin pienemmässä roolissa, joskin heidänkin osalta on asteittain tapahtumassa muutosta. Muutokseen vaikuttavat vastuullisten periaatteiden täyttävien sijoitusten yleistyminen osana kokonaistarjontaa, sekä sijoittajien kasvava tietoisuus vastuullisuudesta ja tietoiset päätökset olla sijoittamatta oman arvomaailman vastaisiin kohteisiin.

Vastuullisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota esimerkiksi suosimalla aktiivisesti toimialansa vastuullisimpia yhtiöitä tai vastuullisuuteen tai kestävään kehitykseen liittyviä teemoja.

YK:n vastuullisuuden sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneet tahojen lukumäärä vuosina 2006-2016:

Lähde: UNPRI.org, Taaleri Varainhoito Oy


Vastuullisen sijoittamisen vaikutukset tuottoon ovat sijoittajakohtaisia. Vastuullisen sijoittamisen tapoja ja integroinnin asteita on monia ja siksi myös vaikutukset tuottoon vaihtelevat suuresti. Varmaa kuitenkin on, että sijoituskohteiden vastuullisuuden painottaminen ja etenkin periaatteiden vastaisten sijoitusten välttäminen johtaa salkkuun, joka eroaa yleisindeksistä ja siksi myös tuotoiltaan eroaa markkinaan nähden. Tästä johtuen esimerkiksi Ilmarinen on ottanut käyttöön vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksit, jotta ne paremmin vastaavat salkunhoitajien todellisia mahdollisia sijoituskohteita ja ovat siten parempi vertailukohde sijoituspäätösten onnistumisen mittaamiseen.

Vastuulliset yritykset ovat taloudellisesti perusteltuja sijoituskohteita. Vastuullisesti toimivat yritykset ovat paremmin johdettuja ja tutkimukset ovat todenneet niiden taloudellisen kehityksen olevan muita yrityksiä parempaa. Tämä suhde on kestänyt jo usean vuosikymmenen ajan. Vastuulliset yritykset voivat myös saada rahoitusta muita yrityksiä edullisemmin ja siten olla parempia sijoituskohteita.

Vastuullinen sijoittaminen voidaan myös nähdä osana riskienhallintaa. Yrityksillä, jotka eivät huomioi ESG-näkökulmia, on korkeampi isojen negatiivisten tuottojen riski, koska ESG-asioiden laiminlyönneillä on vaikutusta yrityksen kustannuksiin ja maineeseen. Isojen negatiivisten tuottojen riski saattaa tulevaisuudessa vielä kasvaakin yhä useampien instituutioiden, ja muidenkin sijoittajien, kasvattaessa vastuullisuusnäkökohtien painoarvoa.

Vastuullinenkaan sijoittaminen ei poista osakesijoittamiseen tyypillisesti liittyviä riskejä. Näitä on kuitenkin mahdollista rajoittaa (osin pääomaturvatut sijoitukset) tai muokata (luottoriskillinen osakesijoittaminen) esimerkiksi strukturoitujen sijoitusten avulla.

Taalerilla sijoittaminen on vastuunkantamista - lue siitä lisää!


« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Tuulesta työtä tuhansille
Seuraava
Joukkorahoitus ja kanssasijoittaminen ovat tulleet jäädäkseen