16.09.2019

Pekka Samuelsson

Pekka Samuelsson

Sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset
Helsinki
+358 50 523 5834

Teetimme Taloustutkimuksella elokuussa 2019 tutkimuksen, joka selvitti suomalaissijoittajien asenteita vaikuttavaa ja vastuullista sijoittamista kohtaan. Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1021 yli 35-vuotiasta suomalaista, joilla on sijoituksia. Sijoituksiksi ei tässä tutkimuksessa laskettu esim. omistusasuntoa tai kesämökkiä. Vastaajista 59 % oli miehiä ja 41 % naisia. 

Noin 40 % vastaajista kertoi sijoituskohteen vaikuttavuuden määrittävän tulevia sijoituspäätöksiään. Asenteiden muutos on suuri, sillä vain 17 prosenttia sijoittajista kertoo vaikuttavuuden eli impaktin vaikuttaneen aiempiin sijoituspäätöksiinsä. Todennäköisesti muutosta on edistänyt tiedon määrä lisääntyminen, sillä tutkimuksessa tuli esille myös, että tietoa sijoitusten impaktista on toistaiseksi ollut saatavilla vain vähän. Yhä useampi sijoittaja haluaa aikaansaada tuoton lisäksi myös mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. 

Mielenkiintoista oli myös, että 41 % vastaajista arvioi vaikuttavuuden parantavan tuottoja. Tulos ilahduttaa, sillä impakti-sijoittamiseen on aiemmin liittynyt sitkeä myytti tuottojen heikkoudesta. Toimiala on kasvanut hieman yli kymmenessä vuodessa nollasta 500 miljardiin euroon, eikä se varmastikaan olisi ollut mahdollista, elleivät tuotot olisi olleet riittävän hyviä.  Etenkin instituutiosijoittajien vahva mukaantulo voidaan nähdä todisteena hyvistä tuotoista. 

Taalerin kuuden ensimmäisen uusiutuvaan energiaan sijoittavan rahaston tuotto on ollut yli 10 % vuotuista tuottoa*). Rahastot kerättiin vuosina 2010-2017, ja niiden toimikaudet ovat vielä kesken. Ja meidänkin rahastomme ovat vuosien varrella kasvaneet: vuonna 2010 ensimmäinen tuulirahastomme keräsi 65 miljoonan euron sijoitussitoumukset, ja kesällä kerroimme SolarWind II –rahastomme ensimmäisen varainhankintakierroksen kooksi 220 miljoonaa euroa. Tavoitteemme on 300 miljoonaa euroa.

Suomalaiset naissijoittajat ovat miehiä halukkaampia sijoittamaan kohteisiin, joilla on yhteiskunnallista tai ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta. Miehistä noin 30 prosenttia uskoo tulevaisuudessa vaikuttavuuden määrittelevän sijoituspäätöksiään, kun taas naissijoittajien keskuudessa vastaava luku on jopa puolet. Jätän lukijan arvioitavaksi, mistä tämä johtuu. 

Vaikka suomalaissijoittajista yhä kasvava joukko haluaa sijoituskohteensa tekevän hyvää, niin vain vähemmistö - 13 prosenttia - kertoo tietävänsä, miten he ovat vaikuttaneet ympäristöllisiin tai yhteiskunnallisiin tekoihin sijoitustensa kautta. Todennäköisesti lisääntynyt julkinen keskustelu aiheesta tulee lisäämään sekä tietoa että halua sijoittaa vaikuttavasti. Samainen keskustelu impakti-sijoituksista edistänee myös yritysten syntymistä: kun tulee laajalti tietoon että impakti-sijoituksia on saatavilla, uskaltaa yhä useampi sosiaalisen innovaation tai ympäristöllisen keksinnön jo tehnyt lahjakkuus lähteä pääomanhakureissulle tai miettimään uudenlaisia innovaatioita. Markkinatalous osoittaa jälleen valtavan uusiutumiskykynsä. 

*) Osa tuotosta tulee sijoitusten nykymarkkina-arvosta, jonka on arvioinut ulkopuolinen taho.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Sampo – kriisiyhtiö vai tuleva 100 euron kultakimpaleosake?
Seuraava
Kaikki ei ole vihreää mikä vihertää