17.06.2015

Rahoitusteoriassa osakemarkkinoita käsitellään tehokkaina. Tämä tarkoittaa, että kaikki saatavilla oleva yritysinformaatio on yhtäaikaisesti kaikkien sijoittajien ja markkinatoimijoiden tiedossa.


Teoria olettaa myös, että sijoittajat reagoivat välittömästi saamaansa uuteen tietoon ja toimivat sen pohjalta rationaalisesti. Tämän perusteella ei markkinoiden keskimääräistä paremman tuoton pitäisi olla mahdollista.


Pörssin suuryhtiöitä voikin perustellusti pitää melko tehokkaasti hinnoiteltuina. Yhtiön tulevaisuudennäkymiä päivitetään jatkuvasti ja niitä seuraa päivittäin useita analyytikoita ja sijoittajia, mikä pitää hinnoittelun ajan tasalla.


Mitä pienempiin yhtiöihin mennään, sitä vähemmälle seurannalle ja huomiolle yhtiöt kuitenkin jäävät. Pienyhtiöitä seuraa harva - välillä ei yhtään analyytikkoa ja myös monet institutionaaliset sijoittajat joutuvat rajaamaan nämä pois sijoitusavaruudestaan rajallisen koon ja likviditeetin vuoksi. Pienyhtiöitä on kappalemääräisesti pörssissä runsaasti, mutta ne edustavat yhdessäkin vain pientä osaa pörssin kokonaismarkkina-arvosta.


Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa pörssien varsinaisilla listoilla on yhteensä reilut 600 yhtiötä. Tämän lisäksi vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla on yhteensä yli 300 yhtiötä.


Yhteensä listattuja yhtiöitä on Skandinaviassa siis reilut 900 kappaletta. Näistä 900 yhtiöstä 55 suurinta yhtiötä edustaa noin 85 prosenttia pörssien yhteenlasketusta markkina-arvosta. Sijoittajien ja analyytikoiden huomio keskittyykin pitkälti näiden 55 suurimman yhtiön analysointiin.


Taaleritehdas Arvo Kruunu -rahaston sijoitusfilosofia taas keskittyy nimenomaan analysoimaan ja perkaamaan tätä lukumääräisesti laajaa ja vähänseurattua pienyrityskenttää. Allekirjoittanut palasi juuri 8 päivän yritysvierailumatkalta Ruotsista, jossa tapasimme yli 30 yhtiötä eri puolilla Ruotsia.


Takaisin otsikkoon. Ruotsalainen palo- ja kaasuhälytysjärjestelmiä meriteollisuudelle valmistava Consilium-yhtiö julkaisi alkuvuoden tuloksensa toukokuun puolessa välissä.


Tilauskirja parani selvästi jo viime vuonna, ja ennustimmekin tämän perusteella merkittävää tulosparannusta tälle vuodelle. Yhtiö julkaisikin erinomaisen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen, jonka seurauksena osake tulosjulkistuspäivänä nousi peräti 34 prosenttia. Tulosjulkistuksen jälkeen tulosennusteita on nostettu selvästi ja kovan kurssinousun jälkeenkin arvostustaso on varsin kohtuullinen.


Consilium kuuluu Arvo Kruunu -rahaston merkittävimpiin sijoituskohteisiin. Tämä oli mukava onnistuminen Arvo Kruunu -rahastossa, mutta asian voi nähdä myös laajemmalla tasolla. Pienyhtiöt ovat keskimäärin alianalysoidut ja niiden joukosta on löydettävissä helmiä.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Nokia on palauttamassa suomalaisten itsetuntoa
Seuraava
Yritysvierailuilla Ruotsissa - katso video!