22.01.2018

Olli Segersvärd

Olli Segersvärd

Lakimies
Helsinki
+358 400 404 478

Yhtenä merkittävänä syynä lomakkeiden ja sopimusten uudistamiseen oli keväällä 2016 käyttöön otettu sähköinen asiakaspalvelukäyttöliittymä, Pankkiirin Työpöytä, joka keskittää kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja toiminnallisuudet Taalerin pankkiirien saataville. Sopimusuudistuksen yhteydessä kaikki asiakkaiden perus- ja sopimustiedot saatiin muutettua sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat hyödynnettävissä asiakassuhteen hoidossa, eikä samoja tietoja tarvitse kysyä ja kirjata eri yhteyksissä.

Sääntelyä syytetään toimialalla usein kaikista ikävämmältä tuntuvista tehtävistä ja menettelyistä – tällä kertaa ihan perustellusti! Taaleri täytti sopimusuudistuksella lukuisia lakisääteisiä velvoitteitaan.

Velvoite pitää tiedot ajantasaisena

Sijoituspalvelu- ja rahanpesulainsäädäntöjen mukaisesti Taalerilla tulee olla ajantasaiset tiedot asiakkaistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedot tulee tarkistaa asiakkaalta vähintään vuosittain ja tämä tehtiin sopimusuudistuksen yhteydessä.

Kun kaikki asiakkaiden tiedot ovat nyt sähköisessä muodossa, pitäisi tietojen ajantasaistamisen sujua jatkossa huomattavasti kivuttomammin.

MiFID II soveltuvuus, sijoitustoiminnan tavoitteet ja tappionsietokyky

3.1.2018 voimaan tullut MiFID II-sääntely velvoittaa Taaleria selvittämään entistä tarkemmin asiakkaiden olosuhteita – esimerkiksi sijoitustoiminnan tavoitteiden ja tappionsietokyvyn osalta – parempilaatuisen sijoitusneuvonnan tarjoamiseksi sekä rahoitusvälineiden kohdemarkkinan määrittelemiseksi. Näihin liittyvät kysymykset lisättiin perustietolomakkeille ja tiedot kerättiin asiakkailta sopimusuudistuksen yhteydessä.

Laajemman asiakkaiden tuntemisen myötä Taaleri pystyy entistä paremmin suosittelemaan asiakkailleen olosuhteisiin ja tavoitteisiin soveltuvia ratkaisuja oikeanlaisilla rahoitusvälineillä. Lisäksi MiFID II:n edellyttämän sijoitusneuvonnan lausunnon laatimisessa käytetään samoja tietoja.

Verotietojen vaihtosopimukset

Viime vuosina voimaan tulleet verotietojen vaihtosopimukset edellyttävät Taalerin selvittävän entistä laajemmin asiakkaiden liitäntöjä ulkomaihin. Jo aiemman FATCA-sopimuksen myötä Taalerin tuli selvittää asiakkaidensa yhteyksiä Yhdysvaltoihin ja vuodesta 2017 alkaen vastaava velvollisuus on koskenut kaikkia EU-, ETA- ja OECD-maita. Näihin liittyvät kysymykset lisättiin perustietolomakkeille ja tiedot kerättiin asiakkailta sopimusuudistuksen yhteydessä.

Niiden asiakkaiden, joilla on verotietojen vaihtosopimuksessa tarkoitettuja liitäntöjä muihin maihin kuin Suomeen, tiedot raportoidaan vuosittain Suomen veroviranomaisen toimesta kyseisen maan veroviranomaiselle.

Asiakasvaratilit ja omien tuotteiden käyttö

Taaleri on siirtynyt asiakaskohtaisten säilytys- ja pankkitilien käytöstä asiakasvaratilin käyttöön. Tämä tehostaa Taalerin toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua merkittävällä tavalla. Taalerin vanhat omaisuudenhoitosopimukset käyttivät asiakaskohtaista säilytystä, joten siirtyminen asiakasvaratilirakenteeseen edellytti uusien sopimusten allekirjoittamista.

Lisäksi Taalerin omien rahoitusvälineiden, erityisesti pääomarahastojen, strukturoitujen sijoitusten ja muiden vastaavien rajoitetun likviditeetin omaavien rahoitusvälineiden käyttö täyden valtakirjan omaisuudenhoisalkuissa edellyttää aina asiakkaan nimenomaista hyväksyntää. Nämä hyväksynnät voidaan nyt antaa suoraan sopimuksella, mikä tehostaa Taalerin salkunhoitoa ja riskienhallintaa.
 

Hyvä tietää MiFIDII-sääntelystä - kaikki kirjoitukset yhdellä sivulla.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Kommentit vuoden 2018 ensimmäisistä seminaareista ja Taalerin Eurooppa-ratkaisuista
Seuraava
Sijoitusneuvonnan lausunto
Olli Segersvärd