22.07.2015

Ilkka Väkeväinen

Ilkka Väkeväinen

Johtaja, Markets
Helsinki
+358 50 095 2262

Pääomaturvatun osakesijoittamisen suosio on ollut jo muutaman vuoden laskusuunnalla. Oleellisin syy tähän on erittäin alhainen korkotaso. Korkotason ollessa huippualhainen juoksevasta korkotuotosta luopuminen ei enää riitä riittävän houkuttelevan osakemarkkinaosallistumisen rakentamiseen. Tämän ovat huomanneet sekä sijoittajat että palveluntarjoajat.


Onneksi korkotuottoja osakemarkkinaosallistumisen rahoittamiseen on saatavilla luottoriskiä ottamalla. Luopumalla aikaisempaan tapaan juoksevasta (liki nolla) korkotuotosta ja ottamalla lisäksi hajautettua luottoriskiä esimerkiksi high yield -omaisuusluokasta päästään edelleen houkuttelevaan yhdistelmään korkomarkkinoiden matalahkoa riskitasoa sijoitetulle pääomalle ja osakemarkkinoiden (ainakin teoriassa) rajaamatonta tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä pääomaturvaamaton yhdistelmä tavoittelee samaa asiaa kuin pääomaturvattu sijoittaminen, eli alhaisempaa riskiä pääoman menetykselle kuin suoralla osakesijoituksella, luopumatta kuitenkaan osakemarkkinatuotosta.


Luottoriskillä voidaan rakentaa myös juoksevaa korkotuottoa, jolloin strukturoitu sijoitus näyttää jo aika paljon perinteiseltä joukkovelkakirjalta. Strukturoidun sijoituksen etuina tässä sijoitustavassa on erityisesti nyt mahdollisuus rakentaa kuponkiehto siten, että voidaan valmistautua nouseviin korkotasoihin ja jopa hyötyä koronnoususta. Tämä on perinteisempien korkosijoitusten maailmassa vaikeaa eikä vaihtoehtoja ole suuressa määrin saatavilla.


Juoksevaa korkoa tarjoavissa strukturoiduissa sijoituksissa Suomi on ollut maailman edelläkävijämarkkinoita. Suomalaiset sijoittajat ovat jo muutaman vuoden ajan etsineet juoksevia korkotuottoja entisen osakepainotteisen sijoittamisen sijaan ja strukturoidut sijoitukset ovat pystyneet tarjoamaan tähän hyviä vaihtoehtoja. Edelläkävijämaan edustajana on ollut mukavaa seurata alan seminaareissa erityisesti ruotsalaisten tarvetta omia tämä edelläkävijän rooli itselleen. Erään tyyppinen laadun tae kai sekin.


Strukturoituja sijoituksia on nykyään saatavilla myös suoraan osakesijoitukseen verrattavalla riskillä tai tätäkin korkeammalla riskitasolla. Hyvä näin, mutta jos ottaa paljon riskiä, ei kannata koko salkkua laittaa yhteen riskiin kiinni.


Koska strukturoituja sijoituksiakin on saatavilla aiempaa monimuotoisempina, on tärkeää, että perehtyy ennen sijoituspäätöstä siihen, mikä on yksittäisen sijoitusvaihtoehdon taloudellinen luonne - eli sijoituksen riski ja siten tuottopotentiaali. Lisäksi pitää pystyä selkeästi mieltämään miten yksittäinen sijoitus toimii eri markkinatilanteissa ja miksi siihen olisi hyvä hetki sijoittaa juuri nyt. Jos näihin asioihin ei saa selkeitä ja yksiselitteisiä vastauksia palveluntarjoajaltaan, kannattaa jättää sijoittamatta tai vaihtaa palveluntarjoajaa. Nämä peukalosäännöt koskevat tietysti mitä tahansa sijoitustapaa.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Pelko pois - osta euro-osakkeita
Seuraava
Sijoitusvirhe nro 1​