14.11.2017

Joni Siltanen

Joni Siltanen

Manager, Strukturoidut Sijoitukset
Sijoitustoiminta - Markets
Helsinki
+358 400 497 138

Urani Taalerilla alkoi muutama kuukausi sitten, kesällä 2017. Olin valmistunut kauppakorkeakoulusta vuoden alussa ja tehnyt jo vuoden työtä salkunhoidon tehokkuuden mittaamisessa tutkimustalossa, kun sain työtarjouksen Taalerin strukturoidut sijoitukset –toiminnosta. Tullessani taloon en oikeastaan tiennyt, mitä odottaa. Strukturoidut sijoitukset olivat tulleet etäisesti tutuiksi aiemmissa työtehtävissäni, mutta sen tarkempaa käsitystä tuoteryhmästä ei ollut. Yliopistossa strukturoituja sijoituksia ei käytännössä käyty läpi ollenkaan ja jo pelkkä tuoteryhmän nimi saattaa kuulostaa vaikealta!

Oppimiskäyrä näinä kuukausina onkin ollut jyrkkä. Strukturoidut sijoitukset pyrkivät yhdistämään eri sijoitusmuotojen hyviä puolia, ja tuotteita suunniteltaessa täytyykin osata soveltaa ja yhdistää asioita muun muassa korkopuolelta, osakepuolelta sekä johdannaisista. Teknisen osaamisen lisäksi oleellista on myös se, miten osaaminen paketoidaan ymmärrettäväksi ja mahdollisimman selkeäksi sijoitusvaihtoehdoksi, joka sovitetaan yhteen kuudesta määritetystä tuotetyypistä.

Strukturoitujen sijoitusten valmistus etenee vaiheittain. Prosessi alkaa aina suunnitteluvaiheella, jossa käymme läpi markkinoiden tilannetta ja etsimme ideoita, jotka toimivat juuri tämän hetkisessä markkinatilanteessa. Kun toimivat tuotteet on löydetty, valmistamme materiaalin projektiryhmän kokousta varten, jossa valitaan esitetyistä tuotteista parhaina pidetyt. Kun tehtävät tuotteet on valittu, meillä on pari päivää aikaa valmistella markkinointimateriaali ja löytää tehokkain keino tuotteen toteuttamiseksi. Tätä seuraa talon sisäinen koulutustilaisuus, jonka jälkeen tuotteet viedään asiakkaiden saataville.

Strukturoidut sijoitukset pyrkivät yhdistämään eri sijoitusmuotojen hyviä puolia, ja tuotteita suunniteltaessa täytyykin osata soveltaa ja yhdistää asioita muun muassa korkopuolelta, osakepuolelta sekä johdannaisista.

Paperilla työn rytmi saattaa kuulostaa järjestelmälliseltä ja selkeältä. Todellisuudessa tyypilliseen päivään kuuluu paljon tehtävää ja liian vähän aikaa. Niin kutsuttu suunnitteluvaihe pyörii todellisuudessa jatkuvasti ja pöydälläni on tälläkin hetkellä useita ideoita, joita täytyy tutkia ja testata. Esimerkiksi eilen kun valmistelin kiireessä materiaalia projektiryhmän kokousta varten, sain tehtäväksi tarkistaa mahdollisimman pikaisesti Yhdysvaltain High Yield –luottoriski-indeksin sadan viiteyhtiön tämän hetkiset luottoriskin tasot sekä varmistaa näiden viiteyhtiöiden nimien oikeellisuus. Samalla täytyy tietenkin seurata markkinoiden tilannetta, sillä äkillinen muutos markkinoilla voi vaikuttaa suunnittelussa olevien tuotteiden ehtoihin.

Välillä työ voi olla hyvinkin mekaanista kun kaikki materiaali käydään useaan kertaan läpi pilkkuvirheitä ja oikeinkirjoitusta myöten. Varsinkin alkuvaiheessa sain sisäiset koulutusmateriaalit usein bumerangina takaisin, kun kuvaajat ja taulukot eivät olleet täsmälleen samalla viivalla. Toisaalta tässä työssä pääsee tekemään paljon niitä makeitakin juttuja, kuten uusien tuotteiden ideoimista. Emme tyydy pelkästään kierrättämään vanhoja, jo hyväksi koettuja ideoita vaan pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tuoteideoita ja etsimme räätälöityjä ratkaisuja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

Olen huomannut, että työssä pärjäämisessä vaaditaan ennen kaikkea järjestelmällisyyttä sekä kykyä priorisoida. Lähes päivittäin eteen tulee uusia tehtäviä ja deadlineja, joiden mukaan päivää täytyy aikatauluttaa. Lisäksi työssä vaaditaan suunnitelmallisuutta sekä kykyä sisäistää asiat nopeasti. Useammin kuin kerran minulta on tultu kysymään, millä tavalla testasin tiettyä tuotetta silloin puolitoista viikkoa sitten ja miksi. Tai minkä takia projektissani päädyin juuri tiettyyn esitystapaan.

Emme tyydy pelkästään kierrättämään vanhoja, jo hyväksi koettuja ideoita vaan pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tuoteideoita ja etsimme räätälöityjä ratkaisuja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

Motivaatio sekä usko omaan tekemiseen vain vahvistuivat, kun aloin paremmin ymmärtää, mitä luonteeltaan erilaisilla strukturoiduilla sijoituksilla tyyppikohtaisesti tavoitellaan sekä millä pieteetillä kukin yksittäinen sijoitusvaihtoehto luodaan. Strukturoitujen sijoitusten sijoitusavaruus on hyvin laaja, mikä mahdollistaa hyvinkin erilaisia sijoitusvaihtoehtoja varovaisemmista pääomaturvatuista aina tuottohakuisempiin vaihtoehtoihin sekä kaikkeen siltä väliltä. Varsinkin nykyinen markkinatilanne, missä tuottojen hakeminen on kiven takana sijoitustyypistä riippumatta, tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia strukturoiduille sijoituksille. 
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Missä me asutaan?
Seuraava
Sijoituspalveluita koskeva lainsäädäntö mullistui vuodenvaihteessa
Olli Segersvärd