29.01.2018

Olli Segersvärd

Olli Segersvärd

Lakimies
Helsinki
+358 400 404 478

MiFID II –sääntelyn mukaisesti Taalerin tulee toimittaa sijoitusneuvontaa antaessaan asiakkaalle lausunto sijoitusneuvonnasta ennen siihen liittyvän toimeksiannon toteuttamista. Lausunnosta tulee ilmetä muun muassa sijoitusneuvonnan sisältö sekä miten se vastaa asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja muita ominaisuuksia. Taaleri antaa säännönmukaisesti sijoitusneuvontaa lähinnä konsultatiivisen omaisuudenhoitosopimuksen tehneille asiakkaille. Lausunto toimitetaan siinäkin tapauksessa, että asiakas päättää olla ryhtymättä toimenpiteisiin sijoitusneuvonnan perusteella.

Sijoitusneuvonnan lausunto toimitetaan asiakkaalle sähköisesti toimeksiannon allekirjoitusviestin yhteydessä, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus tutustua siihen ennen toimeksiannon toteutettavaksi hyväksymistä. Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella lausunto voidaan toimittaa myös jälkikäteen, esimerkiksi kiireellisten pörssitoimeksiantojen yhteydessä. Kaikki toimitetut lausunnot löytyvät myös Taaleri Raportoinnin arkistosta, joten niitä ei tarvitse tallentaa toimeksiannon hyväksymisen yhteydessä.

Lausunto sisältää tiedot itse sijoitusneuvosta, sen sopivuudesta asiakkaalle sekä toimenpiteen vaikutuksesta asiakkaan kokonaisriskiin. Sijoitusneuvonnan tiedoissa yksilöidään suositeltu rahoitusväline ja toimenpide sekä sijoitusneuvon peruste. Lausunnossa yksilöidään myös, miten se vastaa asiakkaan olosuhteita ja millä perusteella asiakas kuuluu kyseisen rahoitusvälineen kohdemarkkinaan. Lisäksi lausunnossa havainnollistetaan riskiluvun avulla, miten asiakkaan kokonaisriski muuttuu tai muuttuisi suositellun toimenpiteen seurauksena. 

Sijoitusneuvonnan lausunto täyttää tällä hetkellä lainsäädännön asettamat minimivaatimukset, mutta Taaleri pyrkii kehittämään siitä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavan. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia myös sijoitusneuvonnan lausuntoon liittyen!
 

Hyvä tietää MiFIDII-sääntelystä - kaikki kirjoitukset yhdellä sivulla.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Taaleri uusi vuoden 2017 aikana suurimman osan asiakkaiden perustietolomakkeista sekä omaisuudenhoitosopimuksista
Seuraava
PRIIPs-avaintietoasiakirja
Olli Segersvärd