29.11.2017

Vaikuttavuussijoittamisen kantava ajatus on, että sijoituksella on rahallisen tuottomahdollisuuden lisäksi myös jokin positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Tyypillisiä vaikuttavuussijoittamisen kohteita ovat esimerkiksi energiatehokkuus, puhdas vesi, asuminen tai terveys.

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen tutkimuksessa kesällä 2017  havaittiin, että sijoituskohteita arvioitaessa on perinteisen tuotto-riski -tarkastelun rinnalle noussut kolmas ulottuvuus, vaikuttavuus. Jos voi valita saman tuotto-riski -profiilin sijoituksen joko yhteiskunnallisen hyvän kanssa tai ilman, niin eikö ole loogista valita vaihtoehdoista ensimmäinen? Samalla sijoittaja tekee arvovalinnan ja tukee yhteiskunnan kehitystä vähentäen samalla mahdollisesti valtion suoraa investointitarvetta. 

Jos voi valita saman tuotto-riski -profiilin sijoituksen joko yhteiskunnallisen hyvän kanssa tai ilman, niin eikö ole loogista valita vaihtoehdoista ensimmäinen?

Vaikuttavuussijoittamiseen on monenlaisia vaihtoehtoja. Niitä löytyy myös pörssistä niin osake- kuin velkapuoleltakin. Mielestäni konkreettisin keino tehdä arvovalintoja on kuitenkin sijoittaa suoraan yhtiöihin tai niihin sijoittaviin pääomarahastoihin. Tällöin vaikutus kohdistuu usein lähimmäksi maalitaulua ja sijoittajan on helppo seurata, mitä hänen rahoillaan saadaan aikaiseksi. 

Sijoittamalla esimerkiksi suoraan energiatehokkuusratkaisuja kehittäviin kasvuyhtiöihin pääsee vaikuttamaan niiden kasvumahdollisuuksiin juuri sillä toimialalla ja niillä arvoilla, joita kohdeyhtiöt edustavat. Vaihtoehtoisesti, jos sijoittaja haluaa olla vaikuttamassa esimerkiksi uusien asuntojen tarjontaan, valittavana on lukuisa määrä asuntoja rakentavia rahastoja. 

Väitän vastuullisesti ja yhteistä hyvää tuottavien yhtiöiden ja liiketoimintamallien olevan tulevaisuudessa varmempi tuotonlähde kuin monet perinteiset itseään varten olemassa olevat yhtiöt. Malliesimerkkinä pidän energiamarkkinaa, jota edelleen hallitsevat perinteiset ja saastuttavat tuotantomuodot. Mikäli näillä yhtiöillä ei olisi itsearvoisen tärkeää pitää nykyistä tuotantoaan käynnissä, ja ymmärrän tietenkin miksi näin on, voisi muutos kohti puhtaampaa energiantuotantoa tapahtua huomattavasti nopeammin. En halua suuremmin asiasta jeesustella, mutta maailma muuttuu.

Meillä on halu ylläpitää osaamista ja tietotaitoa Suomessa ja uskomme kotimaisen teollisuuden edustajien, varustamomme asiakkaiden, olevan asiasta samaa mieltä

Tuorein Taalerin tarjoama vaikutus- ja sijoitusmahdollisuus on suomalaisessa varustamoteollisuudessa. Alalla on Suomessa pitkät perinteet, mutta suurin osa merkittävistä varustamoista on vuosien varrella valunut ulkomaiseen omistukseen. Kun tähän yhdistää sen, että noin 90 % Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse, niin mielestämme ulkomaalaisomistus muodostaa merkittävän huoltovarmuusriskin. Muun muassa tämän takia päätimme lähteä rahoittamaan Suomen lipun alla toimivaa uutta varustamoa. Kutsumme myös asiakkaamme samoilla ehdoilla mukaan kanssasijoittamisen periaatteiden mukaisesti. 

Meillä on halu ylläpitää osaamista ja tietotaitoa Suomessa ja uskomme kotimaisen teollisuuden edustajien, varustamomme asiakkaiden, olevan asiasta samaa mieltä. Emme odota saavamme liiketoiminnasta sen huonompaa tuottoa kuin ulkomaalaisomistuksessa kilpailevat varustamot saavat – mahdollisesti jopa parempaa.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Sijoituspalveluita koskeva lainsäädäntö mullistui vuodenvaihteessa
Seuraava
Kaksisataa uutta yhtiötä pörssiin