08.02.2021

Pienyhtiösijoittamisen on todettu lukuisissa tutkimuksissa tuottavan yli ajan suuryhtiöitä paremmin. Se on varsin ymmärrettävää, sillä keskimäärin pienyhtiön on helpompi ponnistaa keskisuureksi- tai suuryhtiöksi kuin suuryhtiön jättiyhtiöksi. Toki pienyhtiöt ovat usein alttiimpia niin markkinaheilahteluille kuin liiketoimintariskeillekin, mutta yli ajan riskit näyttävät kompensoituvan sijoittajalle varsin ruhtinaallisesti.

Pienyhtiöt Skandinaviassa

Skandinaviassa (Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa) on listattu pörssilistalle ja vaihtoehtoisille listoille yli 1000 pienyhtiötä, joiden markkina-arvo on alle 500 milj. euroa. Näiden yhtiöiden markkina-arvo on kuitenkin yhteensä vain noin kuusi prosenttia pörssien kumulatiivisesta markkina-arvosta. Samalla noin 180 suurinta pörssiyhtiötä kattaa yhteensä noin 90 % pörssien kumulatiivisesta markkina-arvosta. 

Em. yhtälö johtaa siihen, että monien suursijoittajien ja analyytikoiden huomio keskittyy pääasiassa suuryhtiöihin, joissa iso raha liikkuu, ja pienyhtiöt jäävät vähemmälle huomiolle, toisinaan jopa unohduksiin. Mielestämme tämä on oiva markkinasegmentti aktiivista jalka- ja analyysityötä tekevälle sijoittajalle ja mahdollistaa alianalysoitujen helmien löytämisen. 

Parhaiten tuottaneet yhtiöt

Vertailimme Skandinaviassa listattujen yhtiöiden historiallisia tuottoja kymmenen vuoden ajalta (6/2010–6/2020). Kolmestakymmenestä parhaiten tuottaneista yhtiöistä 29 oli lähtöhetkellä pienyhtiöitä (markkina-arvo alle 500 milj. euroa). Parhaiten tuottivat ohjelmistoyhtiö Fortnox (10055 %), terveysteknologiayhtiö Chemometec (6788 %) ja valokuituverkkovalmistaja Hexatronic (6636 %). 

Suoritimme vielä uuden vertailun, jossa pidensimme aikajaksoa niin, että aloitus ajoittui hetkeen juuri ennen vuoden 2008 globaalia finanssikriisin alkua. Aikajakson pituudeksi tuli reilut 13 vuotta (3/2007–6/2020). Tässä vertailussa 25 yhtiötä 30:stä oli lähtöhetkellä pienyhtiöitä, eli niiden markkina-arvo oli alle 500 milj. euroa. Parhaiten tuottivat peliyhtiö G5 Entertainment 6340 %, terveysteknologiayhtiö Ambu 4604 % ja terveysteknologiayhtiö Vitrolife 4329 %. 

Noin 43 % yhtiöistä oli molemmilla vertailujaksoilla samoja, mikä kertonee siitä, että hyvä ja kasvava pienyhtiö on pitkässä juoksussa varsin tuottoisa sijoitus, vaikka väliin osuisikin maailmanlaajuinen matalasuhdanne. Skandinavian parhaiten tuottaneista yhtiöistä 70 % oli ruotsalaisia, 20 % tanskalaisia ja 10 % norjalaisia.

Vaihtoehtoinen markkinapaikka First North

Teimme vertailun eri maiden pienyhtiöaktiviteetistä First North -markkinapaikan dataa käyttäen. Vaikka First North on vain yksi markkinapaikka muiden joukossa, lienee se kuitenkin kaikkein etabloitunein ja arvostetuin. Yhteensä markkinapaikalle on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa listattu 419* yhtiötä. Norjassa ko. listaa ei ole. Näistä yhtiöistä Tanskaan on listattu 33 kpl (8 %), Suomeen 36 kpl (9 %) ja Ruotsiin peräti 350 kpl (83 %). Ruotsin pienyhtiömarkkinoiden laajuus on varsin ylivoimainen naapurimaihin verrattuna mitä yhtiötarjontaan ja elinvoimaisuuteen tulee.

Taalerin lähestymistapa pienyhtiösijoittamiseen

Hyödyntääksemme em. mielenkiintoista segmenttiä ja loogisena jatkumona Taalerin kahdelle menestyksekkäälle pienyhtiörahastolle Mikro Markalle ja Mikro Reinille lanseeraamme maaliskuun alussa uuden rahaston, Mikro Kruunun. Mikro Kruunu keskittyy Skandinavian pienyhtiöihin eli Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Sijoitustoiminta käynnistyy maaliskuun alussa ja rahaston kokoa tullaan rajoittamaan 90 miljoonaan euroon (ns. soft closing). Näin varmistamme, kuten aiemmissakin pienyhtiöratkaisuissamme, että aidosti ja joustavasti voimme myös käytännössä sijoittaa pienyhtiöihin. Muista pohjoismaisista pienyhtiörahastoista poiketen Suomi on tässä ratkaisussa rajattu sijoitustoiminnan ulkopuolelle. 

Lopuksi 

Otsikossa oleva kysymys, onko Ruotsi Euroopan Kalifornia, on esitetty hieman pilke silmäkulmassa. Samalla siinä on myös totuuden siemen, sillä Ruotsin pienyhtiömarkkinat ovat monella mittarilla poikkeuksellisen elinvoimaiset, ei pelkästään Pohjoismaisessa mittakaavassa, vaan jopa koko Euroopan tasolla. Tarjonta on hyvin laaja, ja kun näin iso ja laadukas pienyhtiömarkkina sijaitsee tuossa aivan naapurissa, kannattaa se mielestämme käyttää hyödyksi ja lähteä mukaan mielenkiintoiseen sijoitusmarkkinaan.

*joulukuussa 2020
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Aina ei tarvitse ostaa halvalla
Seuraava
Varmin tapa pilata listautuminen – liian korkea hintalappu