04.10.2018

Kerrostaloissa asui Suomessa viime vuoden lopulla 1 214 500 asuntokuntaa eli lähes puolet kaikista asuntokunnista. Tilastokeskuksen mukaan Helsingissä ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut lähes neljänneksen. Uudellamaalla ahtaasti asuvia henkilöitä oli viime vuonna yli 313 000 ja koko maassa lähes 925 000. Suomalaiset näyttävät siis tinkivän asuinneliöistä, jotta voivat asua lähellä työpaikkoja ja palveluita. 

Tyypillinen suomalaisyritys on pienyritys. Henkilöstöltään alle 50 työntekijän yritysten osuus Suomen yhteensä noin 357 000 yrityksestä on yli 99 %. Pienyritykset työllistävät lähes 700 000 henkilöä ja kuluvana vuonna niihin odotetaan jopa 21 000 työntekijän lisäystä. Pienyrityksillä tilatarpeet muuttuvat liiketoiminnan kasvun ja muutosten myötä. Tilatarjonnan rajallisuuden vuoksi pienyrityksillä on monesti haasteita löytää toiminnalleen sopivia, joustavia tiloja. 

Kasvava talous, matala yleinen korkotaso ja muuttoliikkeen jatkuminen kasvukeskuksiin ovat pitäneet kiinteistömarkkinat aktiivisina ja transaktiovolyymit suurina. Halutuimpien kohteiden hinnoittelu on kiristynyt ja valmiiden kohteiden tuotot ovat verraten alhaisia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan valmiin, suurehkon vuokra-asuntokokonaisuuden ostaessaan sijoittaja joutuu tyytymään nyt noin 3,5-4,5 %:n vuosituotto-odotukseen. Huomattavasti tätä korkeampiin lukuihin on kuitenkin edelleen mahdollista päästä kehittämällä ja rakentamalla uusia kiinteistökonsepteja ja -kohteita. 

Tiivis asuminen yhdistettynä jatkuvaan tavaramäärän kasvuun ja aktiivinen elämäntapa harrastuksineen luovat kasvavaa kysyntää yksityishenkilöiden pienvarasto-ja harrastetiloille. Vastaavasti lisääntyvä kiinnostus yrittäjyyteen ja talouden positiivinen vire kasvattavat pienyritysten määrää ja liiketoimintaa sekä lisäävät tilakysyntää. Toimitilatarjoajien preferenssien vuoksi pienyrityksille ja yksityishenkilöille suunnattu tilatarjonta on kuitenkin edelleen varsin rajallista. 

Sijoittajalle tallikiinteistöjen yli 10 %:n vuosituotto-odotus tarjoaa mahdollisuuden parantaa sijoitussalkun tuottoa sekä mahdollistaa kiinteistösijoitusten aiempaa monipuolisemman hajautuksen.

Tähän havaittuun yksityishenkilöiden ja pienyritysten tilatarpeeseen tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun tallikiinteistöt. Ne ovat muuntojoustavia tiloja, joita voidaan käyttää esim. tuotanto-, varasto- ja toimitiloina, autotalleina tai harrastamiseen. Tilojen monipuolinen käytettävyys ja muunneltavuus sekä vastaa konkreettiseen tilakysyntään että osaltaan myös mahdollistaa ja edistää pienyrittäjyyttä. Sijoittajalle tallikiinteistöjen yli 10 %:n vuosituotto-odotus tarjoaa mahdollisuuden parantaa sijoitussalkun tuottoa sekä mahdollistaa kiinteistösijoitusten aiempaa monipuolisemman hajautuksen.

Taaleri on luonut helpon tavan sijoittaa tallikiinteistöihin. Taaleri Tallikiinteistöt sijoittaa varansa kasvukeskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle lähelle asutusta ja elinkeinoelämää. Taalerin yhteistyökumppani on valtakunnallisesti toimiva Talliosake, joka on osa DEN Groupia. DENillä on tallikiinteistöihin liittyvän erikoisosaamisen lisäksi myös oma talotehdas, mikä osaltaan varmistaa kiinteistöjen laadun ja toimitusvarmuuden. Selkeä konsepti, tasalaatuiset sijoituskohteet ja toimiva vuokraus yhdistettynä hyvin hajautettuun kiinteistökokonaisuuteen kiinnostanee valmista portfoliota ja vakaata vuokratuottoa etsiviä sijoittajia myös tulevaisuudessa, kun irtautumishetki aikanaan koittaa. Lue lisää Tallikiinteistöistä ja sijoita yksityispankkiirisi avulla - omistajuus kuuluu kaikille.  

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Osakesäästötili – priimaa yritettiin, mutta sutta pukkaa
Seuraava
Startupista vastuullisen omistamisen mahdollistajaksi