19.04.2018

”Mitä tapahtui”? Näin saattaa moni yritysjohtaja kysyä itseltään jo lähitulevaisuudessa digitalisaation muovatessa myös perinteisten yritysten liiketoimintamalleja. Lausahdus on ruotsalaisen turvallisuusalalla toimivan Securitaksen väistyvän toimitusjohtajan Alf Göranssonin ennuste omalle toimialalleen.

Digitalisaatio on tunnetusti jo muovannut monia toimialoja ja verkkoon ovat siirtyneet esimerkiksi lipunmyynti, hotellivaraukset, media ja kovaa vauhtia sinne siirtyy myös esimerkiksi vaatekauppa. Finanssiala, pankit ja vakuutusyhtiöt sijoittavat merkittäviä summia automaatioon ja digiratkaisuihin, joiden odotetaan tehostavan toimintaa selvästi. Myös perinteisemmät yritykset teollisuudessa ja esimerkiksi turvallisuusalalla tehostavat prosessejaan ja digitalisoituvat nopeasti. Alla tästä esimerkkinä Securitas.

Case Securitas

Securitaksen juuret ulottuvat vuoteen 1934 ja se on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 1991. Yhtiö on maailman johtavia turvallisuusalan yhtiöitä, ja sillä on toimintaa 53 maassa. Liikevaihdosta 45 prosenttia tulee Euroopasta ja  41 prosenttia Pohjois-Amerikasta. Yhtiö työllistää 335 000 henkilöä. 

Arvokas datatietokanta

Securitas on siirtymässä enenevässä määrin perinteisestä nk. vartijatuntien myynnistä turvallisuusratkaisujen ja elektronisten turvallisuustuotteiden myyntiin. Se kerää päivittäin raportteja vartijoiltaan 53 maasta ja kokoaa näistä isoa tietokantaa, jota se voi hyödyntää riskianalyyseissä. Etenkin kun vartijoilta saadun datan yhdistää reaaliaikaiseen, kameroiden ja sensoreiden tuottamaan dataan, voidaan algoritmien avulla sekunneissa tehdä analyysejä, joiden perusteella pystytään ennaltaehkäisemään esim. varkauksia, tuhotöitä ja paloja. 

Orgaanista kasvua 16 prosenttia

Turvallisuusratkaisujen ja elektronisten turvallisuustuotteiden myynti kasvaa nopeasti. Vuonna 2017 kasvua kertyi 19 prosenttia, josta orgaanista oli peräti 16 prosenttia. Tämä segmentti edustaa nyt 18 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Segmentin liikevoittoprosentti on noin 10, selvästi parempi kuin perinteisen vartijatuntimyynnin vajaat 5 prosenttia. 

Erinomainen tuottohistoria

Securitas on pörssilistautumisestaan lähtien  tuottanut osingot mukaan luettuina noin 4260 prosenttia eli vuosittain keskimäärin 15,3 prosenttia.

Defensiivinen liiketoiminta, vakaa osinko

Securitaksen liiketoiminta on luonteeltaan defensiivistä. Turvallisuus ei ole ensimmäisiä asioita, joista tingitään talouskasvun hidastuessa. Kysyntää ohjaa ennemminkin yleinen turvallisuustilanne ja turvallisuudentunne. Osinko on historiallisesti ollut varsin hyvä ja pääosin nouseva. 

Lopuksi

Skandinaviassa on runsaasti yhtiötä monilla eri toimialoilla, jotka hyötyvät digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista. Aktiivisella analyysi- ja jalkatyöllä on mahdollista löytää helmiä. ArvoKruunu -rahaston salkunhoitaja tapaa vuosittain 150 – 200 skandinavialaisen yhtiön johtoa. 

Securitas kuuluu Arvo Kruunu -rahaston sijoituskohteisiin.  
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Vaihteleva tuotanto ja tasainen kysyntä
Seuraava
Millaisiin omistajiin kannattaa sijoittaa?