14.09.2017

Taalerin pääomarahastojen avulla voi sijoittaa sellaisiin kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin erityisesti yksityissijoittajien ja pienempien instituutioiden on aiemmin ollut vaikea päästä mukaan. Olemme investoineet satoja miljoonia euroja mm. suomalaiseen uusiutuvan energian tuotantoon, metsäosaamiseen ja asuntotuotantoon kroonista vuokra-asuntopulaa helpottaaksemme. Näillä hankkeilla rakennetaan suomalaista yhteiskuntaa, synnytetään työpaikkoja, edistetään kansantalouden kasvua ja luodaan uutta. 

Tarkastelemme jatkuvasti ennakkoluulottomasti erilaisia mahdollisia sijoituskohteita. Saatamme hankkeissamme yritysideat ja yrittäjät yhteen yksityisen pääoman kanssa. Sijoitukset tehdään konkreettisiin kohteisiin ja asiakkaamme voivat lähtökohtaisesti itse valita mihin hankkeisiin haluavat varojaan kohdistaa. Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen tuotto perustuu kohteiden kassavirtaan sekä arvonnousun hyödyntämiseen. Asiakkaalle pääomarahastojen tuotto näkyy korkojen, pääomapalautusten tai osinkojen muodossa.

Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen tuotto perustuu kohteiden kassavirtaan sekä arvonnousun hyödyntämiseen.

Vallitseva matalien korkojen ympäristö osaltaan lisää sijoittajien kiinnostusta pääomarahastoja ja muita vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja kohtaan. Yhä kasvava osa sijoittajista haluaa sijoittaa varansa paitsi tuottavasti niin myös vastuullisesti. Konkreettisesti tämä näkyy toiminnassamme muun muassa siinä, että Taalerista on asiakkaidensa kumppanina toimien tullut pääomarahastojen myötä Suomen toiseksi suurin tuulivoiman tuottaja. 

Hankkeidemme arvoa kasvatamme aktiivisella omistajuudella, mikä vaatii osaamista, rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja paljon työtä. Monesti mukana on myös tunnetta. Kun tuulirahaston omistaja seisoo yli 140 metriä korkean tornin juurella ja omin silmin näkee miten hänen varoillaan rakennetun tuulivoimalan siivet pyörivät vinhasti tuottaen saasteetonta energiaa, hän tuntee ylpeyttä omistuksestaan – ja niin pitääkin. 

Saatamme hankkeissamme yritysideat ja yrittäjät yhteen yksityisen pääoman kanssa. 

Jokaisen asiakkaamme lähtökohdat ja tavoitteet ovat yksilöllisiä. Pääomarahastot tarjoavat perinteisten sijoitusten rinnalle varallisuuskokonaisuutta erinomaisesti täydentävän osan. Kunkin sijoittajan omista tavoitteista, yksilöllisestä riskinottokyvystä ja tuotto-odotuksista riippuen pääomarahastojen osuus salkussa vaihtelee mutta on tyypillisesti noin 10 – 40 % varallisuuskokonaisuudesta. Pääomarahastoista matalariskisempiä vaihtoehtoja ovat tasaista kassavirtaa tuottavat kohteet kuten vuokra-asunnot, tontit ja metsät. Korkeampia tuottoja tavoitteleva voi sijoittaa pääomarahastojen avulla esimerkiksi listaamattomiin yrityksiin. Suorien pääomarahastosijoitusten ohella pääomarahastoihin pääsee mukaan myös Taalerin Omistajarahastojen avulla. 

Pääomarahastot tarjoavat perinteisten sijoitusten rinnalle varallisuuskokonaisuutta erinomaisesti täydentävän osan.

Meistä omistajuus kuuluu kaikille. Omistaminen on työtä, jolla luodaan lisäarvoa. Omistajuus edellyttää vastuunkantoa ja osaamista. Omistamisen edelläkävijänä me Taalerilla yritämme sekä itse että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pääomarahastoissa omistaminen ja yrittäminen yhdistyvät oivalla tavalla. 
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Suomi-osakkeiden omistajana on onni olla
Seuraava
Omistajan arvovalinta