01.11.2019

Markus Lappeteläinen

Markus Lappeteläinen

Senior Sales Trader
Sijoitustoiminta - Markets
Helsinki
+358 45 788 16312

Ostettaisiinko UPM:ää vai ehdotanko arvo-osake-ETF:ää Yhdysvalloista? Olisiko sittenkin Intrumin joukkovelkakirjalaina 4,5 %:n juoksevalla tuotolla sopivin asiakkaan tavoitteisiin ja nykyiseen salkkurakenteeseen?
 
Edellä oleva kuvaa meklarin ajatuksenjuoksua ennen yhteydenottoa asiakkaaseen. Ennen puhelua meklari on vielä tarkistanut asiakkaan sijoitussalkun nykyisen tilanteen; löytyykö toimialavinoumia, liian keskittynyttä nimiriskiä ja minkälainen on salkun maantieteellinen allokaatio. Optimaalisessa tapauksessa uusi sijoitus korjaa olemassa olevan salkun puutteita, sen lisäksi että on jo itsessään hyvä sijoitus.

Sopivan sijoituskohteen valinnan ja kauppojen toteuttamisen jälkeen saatetaan vaihtaa kuulumiset ja mikäli asiakas on huonon huumorin ystävä, voi meklarilta irrota puujalkavitsikin. Konkreettisen toimenpide-ehdotuksen lisäksi seuraa tietenkin perustelut miksi kyseinen kauppa pitäisi tehdä. Perustelujen taustalla on sijoituskohteesta riippuen mm. markkina-, teema-, toimiala- ja yhtiöanalyysiä, joka on kiteytynyt Taalerin näkemykseksi hyvän tuoton ja riskin suhteen omaavista sijoituskohteista.
 
Hyvän meklarin osaaminen ei lopu tähän. Meklarin tehtävänä on välittää tuota näkemystä palvelemaan yksittäisten asiakkaiden hyvinkin erilaisia lähestymistapoja sijoittamiseen. Ohessa muutamia yleisiä esimerkkejä:

  • Kassavirtaa arvostava sijoittaja hakee mieluiten osinko- sekä kuponkipapereita
  • Opportunistinen riskinottaja haluaa nopeita trading -ideoita
  • Yhtiökohtaisia ”yllätyksiä” kammoava sijoittaja arvostaa sijoitustoiminnan toteuttamista kulutehokkaasti oikein valituilla ETF:llä 

 
Sijoitushorisontti ja kaupankäyntiaktiviteetti ovat nekin tärkeitä tekijöitä arvioitaessa asiakkaan palveluntarvetta. Kaupankäyntiaktiivisuus on usein käänteisesti verrannollinen tavoiteltuihin prosentuaalisiin tuottoihin. Sijoituskohteen pientä päivänsisäistä hinnoitteluvirhettä ja sen tuottopotentiaalia on turha esitellä asiakkaalle, jonka sijoitusfilosofia on käydä kauppaa harvakseltaan ja keskittyä pitkän aikavälin ja/tai suuren tuottoprosentin potentiaaliin. Aktiivinen kaupankävijä sen sijaan arvostaa tämän tyyppisiä ideoita. Myös liian lyhyt sijoitushorisontti voi rajoittaa kaupankäyntiä, sillä tuotetasolla se poissulkee järkevän kaupankäynnin mm. strukturoiduissa sijoituksissa. 

 Asiakaskunnasta riippumatta yleisempiä kysymyksiä on tiedustelu kaikkein kuumimmasta sijoitusvinkistä.

Sijoittajien tapa tehdä sijoituspäätöksiä on myös huomioonotettava seikka. Yhdelle sijoituspäätösten tekeminen voi olla nopeaa ja vaivatonta, kun taas toiselle päätökset vaativat usein pitempää perehtymistä käsillä olevaan ideaan. Jotkut tuntuvat nauttivan sijoituspäätöksistä ja niiden mukanaan tuomasta jännityksestä. Osalle päätökset ja niiden mahdollisesti aiheuttamat seuraukset tuntuvat aiheuttavat enemmänkin paineita. Tällöin päätösten ulkoistaminen ammattilaiselle on varteenotettava vaihtoehto.

 Asiakaskunnasta riippumatta yleisempiä kysymyksiä on tiedustelu kaikkein kuumimmasta sijoitusvinkistä. Tilausta tuntuisi olevan sille kuuluisalle ”kuningastreidille” eli lähes riskittömälle, huikean tuottopotentiaalin idealle, joka toimii kaikissa markkinatilanteissa. Tässä kohden joudun tuottamaan pettymyksen. Mikäli sellaista sinulle tarjotaan, kehotan varovaisuuteen. Tarjoaja on parhaassa tapauksessa tietämätön myymänsä tuotteen riskeistä ja mahdollisuuksista tai pahimmassa tapauksessa huijari. Ammattilaisen sijoitustoiminta on valikoitujen positiivisen odotusarvon kohteiden poimintaa, riskienhallintaa, uutisseurantaa ja ensiluokkaista kauppojen toteutusta.

Käyttämällä ammattimeklaria kaupankäynnissä sijoittaja voi välttää suurimmat sudenkuopat. Ilmiselviä vaaranpaikkoja on lukemattomia. Muutama tuhat arvo-osuustiliä nähneenä voin loppuun antaa muutaman ilmaisen sijoitusvinkin. Pyri välttämään ainakin seuraavia aivan yleisimpiä havaitsemiani virheitä:

  • Liian suuret yksittäiset positiot suhteessa sijoitusvarallisuuteen
  • Vaikeus luopua tappiollisista riveistä tai pakonomainen tarve olla oikeassa
  • Väärä tai epäedullinen tuotevalinta haluttuun näkemykseen

Asiakkaan tarpeen ja ammattilaisen välittämän onnistuneen instrumenttivalinnan sekä henkilökohtaisen palvelun kohdatessa hyviä asioita tapahtuu. Ainakin jos mittarina on asiakastyytyväisyys. Taaleri valittiin Arvopaperin (10/2019) kyselyssä vuoden parhaaksi varainhoitajaksi. 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Kaksinkertaista tuottoa impakti-sijoituksilla
Seuraava
Hei uusi pääministeri, tuhoaako hallitusohjelma asuntojen arvon?