07.10.2019

Joni Siltanen

Joni Siltanen

Manager, Strukturoidut Sijoitukset
Sijoitustoiminta - Markets
Helsinki
+358 400 497 138

Ympäristövaikutteinen sijoittaminen mielletään usein sijoittamisena etukäteen yksilöityyn projektiin, kuten esimerkiksi aurinko- tai tuulivoimaan. Tästä hyvä esimerkki on Taalerin aurinko- ja tuulipääomarahastot, joihin sijoitetuilla varoilla rakennetaan uusia puhtaan energian voimaloita. Tämän kaltaisesta ympäristövaikutteisesta sijoittamisesta käytetään myös termiä impakti-sijoittaminen. Onko impakti-sijoittaminen sitten mahdollista velkamarkkinoilla?

Niin kutsuttuja vihreitä joukkolainoja (”Green Bond”) on laskettu liikkeelle jo vuodesta 2007 alkaen, jolloin Euroopan investointipankki laski liikkeelle ensimmäisen ”ilmastotietoisuusjoukkolainan”. Tämän jälkeen Maailmanpankki on toiminut vihreiden joukkolainojen markkinan kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä. Tähän päivään mennessä Maailmanpankki onkin laskenut liikkeelle vihreitä joukkolainoja jo yli 13 miljardin dollarin edestä. Euroopan investointipankin ja Maailmanpankin vanavedessä myös joukkovelkakirjalainamarkkinat ovat kehittyneet ja yksi esimerkki tästä on vihreiden joukkolainojen puiteohjelmien (”Green Bond Framework”) kehittyminen.

Taaleri tarjoaa nyt ensimmäisen joukkolainamuotoisen Green bond Autocall –sijoituksen, jonka tuotto määräytyy osakemarkkinoilta ja joka tekee lisäksi impaktia. Sijoitus tavoittelee pitkän aikavälin osakemarkkinatuoton ylittävää tuottoa myös silloin, kun kohde-etuus eli osakemarkkinat pysyvät paikoillaan. Jokainen sijoitettu euro johtaa hiilidioksidipäästövähenemään, jota mitataan Euroopan investointipankin periaatteiden mukaan. Saatava impakti on sijoittajalle ilmainen eli ehdot ovat samat kuin vastaavalle sijoitukselle ilman saatua hiilidioksidipäästövähennystä. Sijoittaja ei kanna riskiä rahoitettavien projektien onnistumisesta eli sijoitukseen sisältyvät riskit eivät impaktin myötä muutu. Mielestämme ei ole mitään hyvää syytä olla tekemättä impaktia etenkään silloin, kun se ei kasvata riskejä tai maksa ylimääräistä. 

Taaleri tarjoaa nyt ensimmäisen joukkolainamuotoisen Green bond Autocall –sijoituksen, jonka tuotto määräytyy osakemarkkinoilta ja joka tekee lisäksi impaktia.

Tämän mahdollistaa vihreiden joukkolainamarkkinoiden kehittyminen. Vuonna 2014 International Capital Markets Association julkaisi ensimmäisen version vihreitä joukkolainoja koskevista periaatteista (”Green Bond Principles” tai ”GBP”). Niitä on kehitetty aktiivisesti ja viimeisin versio on julkaistu kesäkuussa 2018. Periaatteissa on kuvattu, miten joukkolainan liikkeeseenlaskijan tulee järjestää toimintansa, jotta joukkolaina voidaan luokitella vihreäksi. Toiminta voi pitää sisällään varainhankintaa, jota tehdään joukkolainoilla ajan yli etukäteen määriteltyjen puitteiden mukaisesti. Tällöin puhutaan vihreiden joukkolainojen puiteohjelmasta tai viitekehyksestä (”Green Bond Framework”).

Puiteohjelmaan kuuluvan autocallin liikkeeseenlaskun kautta hankitut varat pitää sijoittaa etukäteen määriteltyihin ja puiteohjelmassa hyväksyttyihin kohteisiin. Kaikkien vihreiden lainojen rahoituskohteiden tulee tuoda selkeitä ympäristöhyötyjä, joita voidaan arvioida ja mahdollisuuksien mukaan mitata. Liikkeeseenlaskijan pitää myös kuvata hankkeiden arviointia ja valintaa koskevaa prosessia sekä niiden raportointia ja varmentaa, että hankitut varat on korvamerkitty ainoastaan hyväksyttyihin vihreisiin hankkeisiin. Avoimuuden ja luotettavuuden parantamiseksi suosituksena on käyttää ulkopuolista arviointia periaatteiden mukaisen toiminnan varmentamiseksi.

Mielestämme ei ole mitään hyvää syytä olla tekemättä impaktia etenkään silloin, kun se ei kasvata riskejä tai maksa ylimääräistä. 

Vihreiden joukkolainojen puiteohjelma mahdollistaa myös impakti-sijoittamisen. Impakteja voi olla lukuisia, ja näistä tunnetuin on hiilidioksidivähennys. Muita impakteja voivat olla esimerkiksi kestävä vesihuolto, jätteiden vähentäminen ja uudelleenkäyttö sekä kestävä luonnonvarojen hallinta. Toteutuneen impaktin mittaaminen ei aina ole helppoa, mutta myös mittarit kehittyvät. Kestävää vesihuoltoa voidaan mitata tuotetulla puhtaan veden määrällä ja jätteiden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä esimerkiksi toteutuneena energiahyödyntämisenä. Hiilidioksidivähennyksen osalta yleisimmin käytetty laskentatapa on Euroopan investointipankin tapa, joka mittaa hiilidioksidipäästön todellista muutosta, joka rahoituksella saadaan aikaan.

Impakti-sijoittaminen vihreiden joukkovelkakirjojen kautta on siis ollut joukkolainasijoittajan saatavilla jo jonkin aikaa. Osake- ja impakti-sijoittamisen yhdistämiselle puolestaan vastaavaa työkalua ei ole vielä lanseerattu laajassa mittakaavassa. Taaleri on tässäkin asiassa edelläkävijä.

Toivottavasti kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Juttele pankkiirisi kanssa ja katsokaa yhdessä miten voit tavoitella osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton ylittävää tuottoa samalla, kun teet mitattavaa positiivista impaktia. 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Valitse vaikutuksesi - sijoittamalla!
Seuraava
Raahaa salkkusi peilin eteen – puhtaan pöydän sijoitusstrategia provosoi tuotot taivaaseen