22.03.2016

Ihmiskunnan megahaasteena on löytää ratkaisu kysymykseen, miten ylläpidetään talouskasvu ja globaali ihmisten hyvinvoinnin lisääntyminen siten, ettei maapallo huku jätteisiin ja saasteisiin, ja turvataan rajallisten luonnonresurssien riittävyys?

Ihmiskunnan vaurastuminen tarkoittaa vääjäämättä myös materialistista elämänlaadun kasvamista. Hyödykkeet lisäävät ihmisten hyvinvointia niin länsimaissa kuin elintasoamme kirivissä kehittyvissä maissa.

Tätä on taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys, eikä sitä kannata yrittää estää. Samalla on kuitenkin huomioitava elämäntyylimme kestävyys.

Kiertotalous (circular economy) ajattelumallina ja talouden toimintatapana on uuden ajan materialismia. Siinä ymmärretään materian arvo koko elinkaaren ajan, oli materia sitten mitä tahansa kuten luonnonvaroja, mineraaleja, öljyä tai vettä.

Kiertotalous on resurssifiksuutta, koska siinä säästetään resursseja tuottamalla kestäviä ja materiaaleiltaan kiertäviä tuotteita sekä minimoidaan syntyvä jäte. Se on kestävän yhteiskunnan uusi globaali liiketoimintamalli, joka yhdistää talouden ja ympäristön vastuullisesti.

Kiertotalous on ajankohtainen teema maailmalla, EU:ssa ja Suomessa. Euroopan komissio julkisti joulukuussa 2015 laajan Kiertotalouspaketin. Sen myötä lainsäädäntö asettaa tavoitteita, kannustimia ja pakotteita siirtymiselle kohti kiertotaloutta. Yhtenä tavoitteena on jätteen määrän vähentäminen ja kaatopaikkajätteen minimointi.

Lisäksi EU lanseerasi 24 miljardin euron rahoitusohjelman tukemaan kiertotaloutta ja EU:n ilmastotavoitteita. Suomen hallitusohjelmassa tavoitteena on, että Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä 2025. Sitran selvityksen mukaan kiertotalous on Suomelle 1,5–2,5 miljardin euron arvonlisäyksen kokoinen mahdollisuus.

Kiertotalous on muotitermi, mutta onko siitä sijoituskohteeksi? Kannattaa katsoa pintaa syvemmälle. Jo nyt eri toimialoilta on löydettävissä toimivia ja kannattavia kiertotalouden toimintamalleja.

Martela huolehtii elinkaarimallillaan tuotteidensa kestävyydestä, jälleenmyynnistä ja kierrätyksestä, sen sijaan että tuottaisi vain lisää uusia pöytiä ja tuoleja. 3 Step IT edistää työasemien hyötykäyttöä kunnostamalla ja myymällä laitteita, jotka muuten menisivät kierrätykseen tai heitettäisiin pois.

Tori.fi ja muut käytettyjen tavaroiden markkinapaikat auttavat löytämään käyttökelpoiselle tavaralle uuden omistajan ja uudistavat kirpputorikulttuuria. Jopa huutokauppakeisari on kiertotaloutta, koska hän antaa toisen romulle uuden arvon.

Jakamistalouden Airbnb:ssa ja Uberissa on pohjimmiltaan kyse kiertotaloudesta, koska vajaakäytöllä olevan resurssin (huone tai auto) tuottavuus kasvaa digitaalisen alustan myötä.

Taaleri näkee kiertotaloudessa ajankohtaisen ja globaalin megatrendin. Niinpä Taaleri tuo markkinoille maailman ensimmäisen kiertotalouteen sijoittavan pääomarahaston. Sijoittajalle rahasto tarjoaa mahdollisuuden yhdistää sijoittamisessa taloudelliset tavoitteet ja kestävät hyödyt ympäristölle. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana omistamassa mielenkiintoisia kohteita ja tuntea omistajuutta oman pääoman aikaansaannoksista.

Taaleri Kiertotalous Ky sijoittaa suomalaisiin kiertotaloutta edistäviin yrityksiin ja omaisuuseriin, kuten tuotantolaitoksiin. Se keskittyy erityisesti uusiutuvaan energiaan, kierrätykseen ja materiaalinkäsittelyyn sekä energiasäästöratkaisuihin.

Sijoituskohteille rahasto tarjoaa elintärkeää kasvu-ja investointirahoitusta, jotka edistävät investointeja Suomen kansantalouteen luoden uutta työtä ja hyvinvointia.

Rahaston ensimmäisillä sijoituksilla vauhditetaan esimerkiksi puukaasuvoimaloita valmistavan Volter Oy:n kansainvälistä kasvua, käsitellään kumia, muovia ja autonrenkaita Ecomation Oy:n pyrolyysitekniikalla sekä jalostetaan metsäteollisuuden sivuvirtoja maailmanmarkkinoille.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Tosiasioiden kieltämisestä
Seuraava
Suomalainen mamu virpoo Afrikassa