31.10.2016

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Helsinki
+358 45 7734 9442

Yritykset tarvitsevat investointeihin ja liiketoiminnan pyörittämiseen pääomia. Nämä rahoitustarpeet täytetään omistajien antamalla omalla pääomalla ja velkojien antamalla vieraalla pääomalla. Käytännössä kuitenkin oman pääoman lisääminen voi olla yritykselle hankalaa useammastakin syystä. Omistajilla ei välttämättä ole mahdollisuutta sijoittaa lisää pääomaa yhtiöön, mutta toisaalta omaa omistusosuutta ei haluta laimentaa osakeannin kautta. Esimerkiksi tällaisissa tapauksissa ratkaisu voi olla juniorilaina.

Juniorilaina on velkamuotoista riskirahaa. Juniorilainat yhdistelevät velan ja osakkeiden ominaisuuksia, ja ovat seniorivelkojia heikommassa asemassa. Yritykset käyttävät juniorilainoja monessa eri elinkaarensa vaiheessa. Oman pääoman ehtoista rahoitusta voidaan tarvita niin kasvun rahoittamiseen kuin taseen vahvistamiseenkin.

Juniorilainan tarkoitus on vahvistaa yrityksen omaa pääomaa ilman varsinaista osakeantia. Sijoittaja ei saa äänioikeutta tai osinkoja, vaan sijoittaja saa tuottoa kuponkikoron muodossa. Tämä korko on tyypillisesti huomattavasti korkeampi kuin muille veloille maksettava korvaus. Korkeampi korko on korvaus huonommasta asemasta konkurssitilanteessa, sillä juniorilainasijoittajat saavat omansa vasta muiden velkojien jälkeen, toki kuitenkin ennen osakkeenomistajia.

Finanssikriisi ja sen jälkeinen pankkisääntely ovat ajaneet yritykset hajauttamaan rahoituspohjaansa pois pankeista ja enemmän markkinaehtoiseen rahoitukseen. Tämä on johtanut niin kotimaisten kuin eurooppalaistenkin joukkolainamarkkinoiden kasvuun ja kehitykseen. Tämä kasvu ja kehitys on ylettynyt myös juniorilainamarkkinoihin.

Vuosien 2008 - 2009 talouskriisin jälkeen moni suomalainenkin pörssiyhtiö on paikannut tasettaan juniorilainoilla. Niin sanottuja hybridejä ovat laskeneet liikkeeseen muun muassa Finnair, Huhtamäki, Outotec, Sanoma ja Stockmann.

Monille yrityksille erinomaisen luottoluokituksen ylläpitäminen on tärkeää yhtiön liiketoiminnan kannalta. Syitä voivat olla esimerkiksi pitkät sopimukset, pitkät toimitusajat, tai suuret projektit. Monesti yhtiöiden asiakkaat saattavat vaatia toimittajilta vähintään tiettyä luottoluokitusta. Nämä yhtiöt voivat laskea liikkeeseen juniorilainoja luottoluokituksensa puolustamiseksi vaikka tase olisi sinänsä kohtalaisessa kunnossa. Näin ovat tehneet muun muassa sähköyhtiöt DONG Energy (Tanska) ja Vattenfall (Ruotsi).

Oma lukunsa ovat pankit, joiden vakavaraisuussäännöksiä on kiristetty huomattavasti finanssikriisiä edeltävästä tilanteesta. Sääntely antaa pankeille mahdollisuuden kattaa osan vakavaraisuuspääomasta eri aseman juniorilainoilla. Juniorilainat ovatkin kiinteä osa pankkien taserakennetta.

Sijoittajille yritysten juniorilainat tarjoavat mahdollisuuden korkeaan korkotuottoon osakkeita pienemmällä riskillä. Taaleri Korkeammat Korot on hajautettu, ammattitaitoisesti hallittu ja läpinäkyvä ratkaisu juniorilainoihin sijoittamiseen.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Helsingin pörssissä on kaksi kerrosta, kumpaan sinä sijoitat?
Seuraava
Perheomistajuuden merkitys saksankielisessä Euroopassa