05.06.2017

Jouko Kantola

Jouko Kantola

Sijoitusjohtaja
Helsinki
+358 50 549 5596

Yhdysvaltojen päätös irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta on aiheuttanut kritiikin myrskyn ja saanut muut maat löytämään yhteistä säveltä yli perinteisten liittolaisuuksien. Päätöstä on kritisoitu myös Yhdysvaltojen sisällä ja useat osavaltiot ja kaupungit ovat jo irtisanoutuneet siitä. Näyttää siltä, että ainakin media ja poliittinen johto useimmissa maissa on hyväksynyt ajatuksen siitä, että ihmiskunnan toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ovat välttämättömiä. Miksei sitten maailman mahtavin mies?

Donald Trumpin presidenttiyden alku on ollut matka kohusta toiseen. Hän pystyi vaalikampanjassaan puhuttelemaan muutosta kaipaavia ihmisiä lupauksilla, jotka olivat usein ristiriitaisia ja ilmeisen mahdottomia toteuttaa. Metodi osoittautui tehokkaasti ja Trumpista tuli Yhdysvaltojen presidentti useimpien asiantuntijoiden hämmästykseksi. Nyt valtaan päästyään hänen täytyy muistaa äänestäjiään ja joko tietoisena strategiana tai sarjana vaistomaisia valintoja hän tekee nopeita ja näyttäviä päätöksiä, joiden ainoana tarkoituksena näyttää olevan hänen oman asemansa vahvistaminen oletetun äänestäjäkunnan silmissä.

Herra Trump on hyvin inhimillinen siinä mielessä, että meillä kaikilla on taipumus ajatella ja toimia eri tavalla riippuen siitä, puhutaanko juuri minun edustani, vai siitä mikä on yleisesti ottaen järkevää ja tavoiteltavaa. Ilmastonmuutokseen liittyen tiedämme, että yksityisautoilua tulisi rajoittaa mutta parin sadan kilometrin mökkimatka tai lasten harrastuksiin vienti on muuten tavattoman hankalaa. Lentämistä pitäisi rajoittaa mutta kaukoloma auringossa katkaisee talven mukavasti ja parantaa olennaisesti elämän laatua. Omat kulutusvalinnat ovat eri asia kuin se, miten ihmisten yleisesti pitäisi toimia. Donald Trump ei tavoittele suuren valtiomiehen mainetta vaan toimii kuten yksityishenkilö: oma asema presidenttinä on tärkeämpi kuin kansainväliset sopimukset. 

Onneksi meillä on kansainväliset sopimukset. Voimme lohduttautua sillä että Suomi ja lähes kaikki muut maailman maat ovat sitoutuneet päästövähennyksiin. Erilaiset kannustimet ja sanktiot ohjaavat esimerkiksi talouden toimijoita energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Me voimme omissa valinnoissamme lipsua silloin tällöin siitä, minkä tiedämme ympäristön kannalta järkevimmäksi, kun voimme luottaa siihen että isot päätökset kääntävät koko laivaa oikeaan suuntaan. 

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen varautuminen edellyttää valtavia investointeja. Se tietää kokonaan uusia sijoitusmahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvaan energiaan. Ja se merkitsee myös sitä, että nykyisten sijoituskohteiden houkuttelevuus pitää arvioida uudestaan.

Meidän varainhoitajien tehtävä on tuoda näitä uusia mahdollisuuksia sijoittajien ulottuville. Ja meidän on huolehdittava myös siitä, että pidämme huolta sijoittajien meille hoitoon uskomista varoista: tunnistamme esimerkiksi ne riskit joita kohdistuu yritykseen jonka liiketoiminta on riippuvaista perinteisistä fossiilisista polttoaineista, tai ne mahdollisuudet joita kehityksen eturintamassa toimivan uusiutuvan energian teknologian yritykseen sisältyy. Ja meidän on saatava sijoittajat vakuuttuneiksi siitä, että tämä on myös tuottomielessä kannattavaa.
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Yrityksen asenne mitataan läpinäkyvyydellä ja vastuulla
Seuraava
Pörssin unohdetut helmet, case Bulten