09.09.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Sijoittaja kärsii kauppapaikkojen epäterveestä kilpailusta


Maanantaina 25.8. osakemarkkinat Euroopassa ja Yhdysvalloissa romahtivat äkillisesti. Maailman eniten seurattu osakeindeksi S&P 500 tippui päivän sisällä yli viisi prosenttia ja yksittäisissä osakkeissa nähtiin liikkeitä, joita rationaalisen sijoittajan on mahdoton ymmärtää. Maailman yhden suurimman ja tuloskehitykseltään vakaimman yrityksen, General Electricin, markkina-arvosta haihtui noin 60 miljardia dollaria muutamissa sekunneissa! Kurssit palautuivat lähes yhtä äkisti kuin ne romahtivat, mutta luottamus markkinoiden toimivuuteen ikävä kyllä ei.


Viimeisin ”Flash Crash” ei ole ensimmäinen laatuaan. Vastaavia liikkeitä on nähty useamman kerran kuluvien vuosien aikana - kuuluisin vuoden 2010 toukokuussa. Tapahtuma johti lukuisiin rikossyytteisiin ja lainsäädännön muutoksiin. Jälkipyykkiä pestään vieläkin.


Lopullista yksittäistä syyllistä ei ole löytynyt, mutta tapahtumaan johtaneet syyt ovat mielestäni täysin selvät. Muuttunut sääntely niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin on johtanut markkinapaikkojen lukumäärän voimakkaaseen kasvuun ja loppusijoittajan kannalta epäterveen kilpailun lisääntymiseen.


Arvopaperipörssien ja niiden kanssa suoraan asioivien kauppavälittäjien intressit eivät ole tällä hetkellä sijoittajan kanssa yhteneväiset.


Kiristynyt kilpailu ja tulospaineet ovat ohjanneet pörssit hakemaan vaihtoehtoisia tulonlähteitä kappalemääräisen kaupankäyntivolyymin lisäksi. Näistä ehkä tärkeimmät ovat sijoittajan toimeksiantoihin liittyvän informaation myyminen sekä fyysisten toimitilojen vuokraaminen läheltä pörssiä.


Mitä järkeä tässä on? Idea piilee siinä, että markkina-informaatio saapuu muita nopeammin niille, jotka maksavat siitä erikseen ja jotka ovat vuokranneet toimitilan pörssin läheltä. Lain mukaan markkina-informaation pitää lähteä kauppapaikalta samaan aikaan kaikkiin lähteisiin, mutta laissa ei ole mitään mainintaa siitä, että informaation pitää saapua eri toimijoille samanaikaisesti!


Selvä porsaanreikä, joita pörssit ja heidät usein osin omistavat välittäjät hyödyntävät.


Toimitilan läheisyys ja nopeat yhteydet mahdollistavat myös toimeksiantojen lähettämisen muita nopeammin eri kauppapaikoille. Sähköisiä algoritmeja ja nopeinta tiedonvälitysteknologiaa hyödyntävät välittäjät (High Frequency Traders – HFT) voivat saada tiedon esimerkiksi loppusijoittajan suuresta ostointressistä ennen muita. He tietävät, minne kauppapaikkaan täyttämätön intressi kulkeutuu seuraavaksi, juoksevat sinne muutaman mikrosekunnin ennen muita, ostavat osakkeet ennen loppusijoittajaa ja myyvät ne hänelle muutaman sentin korkeampaan hintaan. Kaikki tämä tapahtuu sekunnin murto-osissa ja loppusijoittaja (puhumattakaan verkkopankkia käyttävästä piensijoittajasta) on autuaan tietämätön mitä on tapahtunut.


Arvopaperipörssien myymä, loppusijoittajan toimeksiantoihin liittyvä, ”sisäpiirin” informaatio ja nopeat yhteydet pörssiin mahdollistavat markkinoiden rakenteita hyödyntävän arbitraasimahdollisuuden. Tämä näkyy loppusijoittajalle huonompina kauppojen toteutushintoina ja usein kokonaan tai osin toteutumattomina kauppoina.


”Flash Crash” -päivänä 25.8.2015 yksi Yhdysvaltojen suurimmista HFT taloista, Virtu Financial, kehuskeli

kuinka se on tekemässä historiansa parasta päivittäistä tulosta. Tämä on mielenkiintoista, koska samanaikaisesti kaupankäynti oli keskeytyksissä ennätysmäärällä osakkeita.


Nykyinen markkinoiden rakenne sekä pörssien ja niiden läheisimpien sidosryhmien ansaintalogiikka ei

paranna markkinoiden tehokkuutta eikä lisää likviditeettiä. Päinvastoin se tarjoaa riskittömän ansaintamahdollisuuden rajalliselle määrälle toimijoita loppusijoittajan kustannuksella.


Informaation välitykseen liittyviin epäkohtiin pitää puuttua nopeasti. Sääntelyä on muokattava siten, että loppusijoittajan intressit tulevat paremmin huomioiduksi. Pörssien ja muiden kauppapaikkojen päämääränä pitäisi olla tehostaa rahoituksen kulkeutumista sitä tarvitsevilta sitä tarjoaville - ei heikentää sitä.


Taaleritehtaalla oma välitystoimintomme ei ole riippuvainen pörsseistä, eikä yhdestäkään HFT-toimijasta. Emme myöskään keskitä toimeksiantojamme kenellekään yksittäiselle toimijalle. Tiedostamme markkinoiden ongelmat ja pystymme omalla toiminnallamme minimoimaan riskit ja toteuttamaan kaikki toimeksiantomme asiakkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Olis varmaan vaan pitänyt mennä kalaan...
Seuraava
Kuulumisia Ruotsin pienyhtiökentältä