19.03.2018

Elämme pörssinousun sitä vaihetta, jossa uusia yhtiöitä tulee pörssiin tasaisin väliajoin. Listautumiset ovat sijoittajien päivittäisiä puheenaiheita, sijoittaisinko vai enkö? Taalerilla on useita sijoitusrahastoja, jotka sijoitusstrategiansa puitteissa kuuntelevat uusien listautujien tarinoita, näkymiä ja mahdollisuuksia sijoittajille. Esimerkiksi Taaleri MikroMarkka-rahasto keskittyy nimensä mukaisesti markkina-arvoltaan pieniin suomalaisiin listattuihin pörssiyhtiöihin.  Pyrimmekin kuuntelemaan ja tapaamaan jokaisen yrityksen, joka on vakavasti listautumista tekemässä. 

Uutta yhtiötä auttaa listautumisessa moni eri toimija - investointipankki, asianajotoimisto, viestintätoimisto ja eri tilaisuuksien järjestäjät. Tämä maksaa ja oli kyseessä sitten osakeanti tai -myynti, laskun maksavat tulevat uudet osakkeenomistajat. Pelkästään se, että jollakin on palkkiota vastaan jotain myynnissä, ei ole mikään syy ostaa yhtään osaketta.

Mitä me sitten lähdemme selvittämään, kun mietimme sopisiko yhtiö sijoituskohteeksi rahastoidemme salkkuun? Ensimmäiseksi katsomme, onko uusi yhtiö ylipäätään sijoitusstrategiamme puitteissa mahdollinen sijoituskohde. Esimerkiksi viime syksyn Rovio ei ollut hinnoittelullaan arvoyhtiö, eikä sen markkina-arvo ollut alle 500 miljoonaa euroa, joten sekä Taaleri ArvoMarkka- että Taaleri MikroMarkka -rahastot jättivät sen strategiansa ansiosta väliin. Sijoitusstrategian noudattaminen säästi osuudenomistajiemme rahoja ja meidät turhalta tuskalta. Jokaisen sijoittajan on mietittävä oman sijoitusstrategiansa puitteissa, sopiiko yhtiö hänen salkkuunsa ja sen jälkeen jatkaa muita pohdintoja.

Mitä me sitten lähdemme selvittämään, kun mietimme sopisiko yhtiö sijoituskohteeksi rahastoidemme salkkuun?

Tämän jälkeen lähdetään katsomaan listautuvaa yhtiötä tarkemmin ja me lähdemme kysymään seuraavia asioita itseltämme ja yhtiöltä:

MITÄ yhtiö tekee?

Mikä on yhtiön toimiala, kilpailutilanne, liiketoimintamalli, vahvuudet, historia, asiakassuhteet ja riippuvuudet eri sidosryhmistä. Ja toki on hyvä miettiä, miksi yritys menestyy tulevaisuudessa. Katso historiaa, miten yhtiö on pärjännyt. Onko kasvu ollut orgaanista vai yrityskauppojen tulosta? Ovatko yrityskaupat olleet onnistuneita? Onko toimiala muuttumassa lähivuosina? Voiko joku kansainvälinen jätti Suomeen tulollaan murskata yhtiön liiketoiminnan kokonaan? Yritä löytää niitä asioita, jotka tekevät listautuvasta yrityksestä vahvan ja ainutlaatuisen suhteessa kilpailijoihin. Katso lukuja ja totuutta, älä korulauseita. Ole terveen skeptinen, mutta älä ikuinen pessimisti.

MIKSI yhtiö listautuu?

Yhtiö on valmistellut listautumista jo jonkin aikaa, joten miksi juuri pörssiin? Miksei yhtiötä myyty teollisille omistajille, joita varmasti on kartoitettu. Tärkeintä olisi löytää motiivi ja syy listautumiselle, koska sen jälkeen on helpompi arvioida, haluanko minä olla vastapuolena tässä kaupassa. Listautumisessahan tiedät, kenelle rahat menevät, pörssikaupassa vastapuoli on yleensä anonyymi. Tämä on skeptisin vaihe projektissa, koska myyjä hirveän harvoin haluaa lahjoittaa rahanarvoista tavaraa liian halvalla juuri sinulle.

MIHIN yhtiö tarvitsee rahoitusta?

Onko kyseessä tilanne, jossa vanhat omistajat haluavat myydä omistuksensa mahdollisimman hyvään hintaan perävalotakuulla? Vai haetaanko yhtiöön uutta rahaa kasvun tai investointien mahdollistamiseksi? Jos kyseessä on varojen haku vanhojen omistajien pääomalainojen maksua varten, se on käytännössä sama asia kuin osakemyynti. Rahat annista menevät entisille omistajille käymällä yhtiön taseen kautta. Yritä löytää uskottavat perusteet rahan tarvitsemiselle. Toisinaan yhtiöllä ei ole rahan tarvetta listautuessa, vaan syyt ovat esimerkiksi markkina-arvon ja likviditeetin saaminen yritykselle tulevia yrityskauppoja varten, henkilöstön sitouttaminen ja motivointi tai yksinkertaisesti uskottavuuden ja tunnettavuuden lisääminen. Kaikki ihan relevantteja syitä listautumiselle, mutta ne on sijoittajan hyvä tietää. 

KETKÄ yritystä omistavat, johtavat ja ovat keskeiset avainhenkilöt?

Selvitä johdon tausta, missä he ovat toimineet aiemmin ja miten menestyneet. Millainen on hallituksen kokoonpano ja kokemus? Ketkä muut ovat mahdollisia avainhenkilöitä? Jos tunnet jonkun firmasta, kysy ihmeessä häneltä kommenttia yrityksestä. Selvitä, paljonko johto ja hallituksen jäsenet omistavat osakkeita, koska he ovat ne hankkineet ja aikovatko ostaa listautumisesta lisää. "Samassa veneessä" istumisesta saa listautuja plussaa ja jos jokin menee pieleen, myös avainhenkilöt tietävät, miltä omaisuuden arvonlasku tuntuu.

MITEN yritys aikoo pärjätä tulevaisuudessa 

Mihin se on investoinut? Mitkä ovat mahdolliset pullonkaulat? Minne maantieteelliselle alueelle se aikoo laajentua? Miksi juuri siellä yhtiö voisi menestyä? Voiko joku kilpailija ostaa yrityksen joskus pois?

MILLAINEN arvostus yrityksellä on?

Usein nämä tunnusluvut ja ennusteet laitetaan esille ja juuri ennusteiden laadintaan yritystä kauppaavat analyytikot käyttävät aikaansa. Hyvä on kuitenkin muistaa, että tutkimuksen laatineen analyytikon työ alkaa siitä, kun hän saa pöydälleen tehtävän; "Laske tästä yrityksestä tunnusluvut, niin että se näyttää ostajalle järkevältä". Tunnen paljon työlleen omistautuneita ja hyviä analyytikkoja, jotka tosissaan miettivät yrityksen liiketoiminnan arvoa ja pyrkivät ennustamaan sen mahdollisimman hyvin. Kuitenkin se on vain ennustus tulevasta ja tarkoitus on saada uusia omistajia ostamaan listautuvaa yritystä. Eli ensin on päätetty lopputulos, sitten laaditaan tie sinne pääsemiseksi.

Listautuvaan yhtiöön on mielenkiintoista sijoittaa, se voi tarjota uutta toimialaa ja hyvää tuottoa. Koska yrityksellä ei ole aiempaa historiaa pörssissä, sijoittajat eivät tiedä sen menestymistä eri talouden suhdanteissa, ja tämän vuoksi listautumishintaan laitetaan ns. listautumisalennus. Miksi ostaisin samalla hinnalla uutta yritystä, kun jo pörssissä olevaa ja toimintansa vakiinnuttanutta yritystä? Sääntö se ei ole, eikä sillä voi tehdä varmaa rahaa. Kun päätät sijoittaa uuteen listautujaan, tee se avoimin mielin, anna uudelle yritykselle mahdollisuus, mutta muista kaikkien kauniiden listautumisesitteiden keskellä: Miksi ihmeessä kaikista maailman yrityksistä sijoittaisin juuri tähän yritykseen? 

PS. Listautuneen yrityksen osakkeita saa myös pörssistä jatkossa.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Ilmoitukset sijoitusten arvonmuutoksista
Seuraava
Missä ovat Euroopan teknologiajätit?