07.05.2018

Ilkka Väkeväinen

Ilkka Väkeväinen

Johtaja, Markets
Helsinki
+358 50 095 2262

Euroalueen korkojen nousua on manattu jo pitkään. Nykykorkotaso on keinotekoisesti pidetty liian alhaisena maailman kolmen suurimman keskuspankin ja euroalueella erityisesti Euroopan keskuspankin toimesta.  Nyt kun maailmantalous kasvaa ja taloustilanne on viimein normalisoitumassa, ei keinotekoisen alhaisille koroille ole enää tarvetta. 

Emme usko korkotason merkittävään ja nopeaan nousuun, mutta riskinä tämäkin skenaario on hyvä ottaa huomioon ja harkita siihen valmistautumista. Riskienhallinnoinnin päätöksenteon logiikka eroaa sijoittamisen ja tuotontavoittelun logiikasta, sillä myös epätodennäköisiin tapahtumiin voi kannattaa varautua.

Korkotason nousulta suojautuminen on erityisesti lainanottajan huoli. Sijoittajan on paljon helpompi varautua korkotason nousuun. Taalerin varainhoitoratkaisussa korkojen nousuun liittyviä riskejä seurataan ja niihin reagoidaan osana muuta varainhoitoa.

Kattoja, putkia, koronvaihtosopimuksia

Lainanottajalle on tarjolla useita eri suojausvaihtoehtoja. Pankin lainatiskiltä on saatavilla kiinteäkorkoisia lainoja sekä lainan ehtoihin kirjattavia korkoputkia ja korkokattoja. Pankkien asiakkaille tarjotaan myös lainasopimuksesta erillisiä kahdenvälisiä johdannaissopimuksia, jotka tunnetaan nimellä koronvaihtosopimus. Nämä kaikki toimivat hyvin, mutta sitovat suojaamisen lainaan ja lainanantajapankkiin eikä suurimmassa osassa suojalle anneta erillistä arvoa lainanpurkutilanteissa.

Suurin lainoituksen kohde on asunnot, jotka on ostettu joko oman perheen käyttöön tai sijoitusmielessä. Erityisesti uusissa asunnoissa on tyypillistä erittäin suuri yhtiölainan osuus, joka tekee lainakoron suojaamisesta yhtiön päätöksen asunnon omistajan sijaan. Suojaaminen maksaa ja siksi voi olla vaikeaa saada yhtiötä päättämään asiasta tilanteessa, jossa osa osakkaista on maksukykynsä ylärajoilla.

Suojaamisen hinta, erikoistarjouksessa tänä keväänä

Suojaamisen hinta riippuu koronnousuodotuksista, joka tunnetaan myös nimellä korkokäyrä. Se milloin suojaa tarvitaan, riippuu siitä milloin viitekorot nousevat. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Suojan hinta voi kallistua paljonkin ennen viitekorkojen nousua ja suojaaminen voi olla sen vuoksi kannattamatonta siinä vaiheessa, kun viitekorot nousevat.

Uskomme, että euribor-viitekorot nousevat vuodesta 2019 alkaen. Korko-odotusten eli pitkien korkojen muutokset ovat vaikeampia ennustaa, mutta perustellusti voi olettaa, että ne tällä kertaa ennakoivat viitekorkojen nousua ja siten nousevat ennen kuin viitekorot. Korko-odotusten nousu nostaa korkosuojaamisen hintaa.

Taalerin korkokattotodistus

Taaleri ei ole lainanantaja emmekä tee asiakkaidemme kanssa johdannaissopimuksia. Meidän roolimme on tarjota asiakkaillemme vaihtoehto, joka on lainapankista ja vaikkapa taloyhtiöstä riippumaton. Korkokattotodistus mahdollistaa erillisen suojaamispäätöksen. Koska kyseessä on erillinen arvopaperi, sillä on oma lainasta erillinen arvonsa. Meille korkokattotodistus on sijoittamisen palveluita täydentävä lisäarvopalvelu.

Korkokattotodistus on täysin räätälöitävissä. Räätälöitäviä asioita ovat esimerkiksi todistuksen pituus, käytettävä viitekorko ja viitekoron raja-arvo. Korkokattotodistuksen omistajalle maksetaan todistuksen ehdoissa määritellyllä tiheydellä raja-arvon ylittävä viitekoron määrä silloin, kun raja-arvo ylittyy. Jotta korkokattotodistus olisi kuluiltaan tehokas, se vaatii tietyn minimimäärän, joka ylittää tyypillisen asuntolainan määrän. Korkokattotodistus voidaan kuitenkin jakaa yksittäisten asiakkaiden kesken, kuten mikä tahansa muukin arvopaperi. 
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Uuden ajan talousopit
Seuraava
Datakeskusteollisuuden kasvu on mahdollisuus Suomelle