18.02.2015

Tässä merkinnässä käyn lyhyesti läpi saksankieliseen Eurooppaan sijoittavan ArvoRein-rahastomme tunnuslukuja verrattuna STOXX 600 -indeksiin. Jatkossa mainitut tunnusluvut ovat mediaanilukuja. ArvoReinissä on tällä hetkellä noin 180 miljoonaa euroa hoidettavia varoja.


ArvoRein on kylmän akateemista P/B-prosessia noudattava arvorahasto eli sijoitukset painottuvat vahvasti ns. arvoyhtiöihin, joiden oma pääoma / markkina-arvo on alhaisella tasolla. Täten tämänhetkinen P/B-arvostus salkulle on 1,7, kun STOXX 600:n mediaani on yli 2,4. Myös P/S-tunnusluku (markkina-arvo/liikevaihto) vuoden 2015 ennusteella on tällä hetkellä n. 0,8, kun indeksissä vastaava taso on noin 1,6. On toki odotettavaakin, että alhaisen P/B-tunnusluvun salkku on myös liikevaihtoperusteisesti matalammin arvostettu, mutta ero on huomattava.


Myös tulosperusteisesti ArvoRein erottuu edukseen. Esim. kuluvan vuoden P/E-ennuste (osakkeen hinta/osakekohtainen tulos) on rahastossa tasolla 13,5, kun STOXX 600 pyörii liki 17:ssa mediaanitasolla. Vuodelle 2016 vastaavat ennusteet ovat n. 11 rahastolle ja 15 indeksille. Näin ArvoReiniä on haasteellista väittää kalliiksi, vaikka osakkeet ovatkin nousseet tuntuvasti. ArvoReinin osuuden arvo on kirjoitushetkellä noin 191,5 eli rahaston startista (9.9.2011) arvonnousua on tullut reilut 90 %.


ArvoReinin yhtiöistä yli kolmannes on nettovelattomia. Konservatiivisen rahoitusaseman ylläpitäminen on tyypillistä sijoitusavaruutemme yhtiöille, joista useat ovat perheomistustaustaisia. Vahvan talousaseman kautta myös nettovelat huomioivaan yritysarvoon (EV) pohjautuvat tunnusluvut ovat erittäin edullisia. Esim. rahaston EV/EBIT (yritysarvo/liikevoitto) on vuoden 2015 ennusteilla n. 10 ja 2016 ennusteilla n. 9, kun indeksillä vastaavat luvut ovat noin 14 ja 13. ArvoRein on siis noin 30 % halvempi kuin STOXX 600, kun mittarina käytetään EV/EBIT-tunnuslukua.


Tunnusluvut perustelevat luottamustamme ArvoReinin tulevaisuuteen. Ne myös eliminoivat sijoittajille niin tyypillistä tunteilua ja sopulikäyttäytymistä.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Onko varaa olla pois Kiinasta?
Seuraava
Euro-osakkeet ja pienyhtiöt lentävät vuonna 2015