08.05.2017

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, sijoitustoiminta
Helsinki
+358 40 724 9226

Euroopassa talouskasvu on yllättävän hyvää ja pidemmät korot ovat jättäneet taaksensa negatiivisen jakson. Pankkien kannalta tällainen ympäristö on mitä suotuisin: Tulokset kasvavat ja tätä kautta myös omien pääomien määrät. Kasvava oma pääoma parantaa yksittäisen pankin osingonmaksukykyä ja laskee yhtä lailla pankin velkapapereihin sijoittavan riskiä.

Finanssikriisin jälkeen pankkien liikkeeseen laskemien velkapapereiden valikoimaan on tullut aivan uusi instrumenttiluokka eli niin kutsutut ehdolliset vaihtovelkakirjalainat. Näiden CoCo -lainojen (Contingent Convertibles) tavoitteena on turvata pankkien vakavaraisuus myös silloin, kun pankkien omat pääomat ovat laskeneet vaarallisen alhaiselle tasolle.

Finanssikriisin jälkeen pankkien liikkeeseen laskemien velkapapereiden valikoimaan on tullut aivan uusi instrumenttiluokka eli niin kutsutut ehdolliset vaihtovelkakirjalainat.

Ehdollisen vaihtovelkakirjan toimintalogiikka on periaatteessa yksinkertainen: Velkakirja toimii kuten mikä tahansa muukin korkopaperi niin pitkään, kun pankin vakavaraisuusaste ylittää erikseen lainaehdoissa määritetyn tason. Mikäli vakavaraisuusaste laskee liian alhaiseksi, velkakirja muuttaa muotonsa osakepääomaksi. Pankin kannalta velkakirjan muuntuminen osakepääomaksi tarkoittaa sen konkurssiriskin alentumista. Velkakirjasijoittajasta tulee taas pakon edessä osakesijoittaja.

Kuvatun kaltaisen lainatyypin tuottovaade perustuu käytännössä arvioon, kuinka todennäköisesti yksittäisen pankin vakavaraisuus laskee alle raja-arvon, joka aiheuttaisi lainan muunnon osakepääomaksi. Mitä alhaisempi vakavaraisuus on nyt ja suurempi vakavaraisuuden keskihajonta on ollut aiemmin, sitä korkeampi on sijoittajan tuottovaade. Sijoittajien tuottovaade on siis korkeampi niiden pankkien kohdalla, joiden vakavaraisuusasema on heikompi ja tuloksentekokyky ailahtelevampi.

Houkuttelevia tuottoja tarjolla

CoCo -lainaluokka on kasvanut viimeisten vuosien aikana viranomaisvaateista johtuen voimakkaasti. Pelkästään euromääräisiä lainoja on tähän mennessä laskettu liikkeeseen noin 80. Näiden lainojen yhteenlaskettu määrä on vastaavasti noin 50 miljardia euroa. Kasvaneesta tarjonnasta huolimatta yksittäisen vähittäisasiakkaan kyky sijoittaa suoraan tähän lainaluokkaan on lähes täysin rajoitettu. Ehdollisen vaihtovelkakirjalainan monimutkaisesta rakenteesta johtuen lainojen myynti ja välitys on rajoitettu pelkästään instituutiosijoittajiin. Rajoitteena on myös minimisijoituksen määrä, joka voi olla jopa 200.000 euroa.

Tämä on valitettavaa, sillä lainaluokka tarjoaa näkemyksemme mukaan erittäin houkuttelevia juoksevia tuottoja. Kun eurooppalaiset riskilliset eli high yield -lainat tuottavat noin 2,4–3,3 %, euromääräiset CoCo -lainat tuottavat selkeästi enemmän eli noin 4,7 % vuositasolla. Tuotto on houkutteleva verrattuna myös eurooppalaisten pankkien odotettuun osinkotuottoon, sillä esimerkiksi tältä vuodelta markkinat odottavat noin 4,1 %:n osinkotuottoa.

Yksittäisistä lainoista esimerkiksi Nordean euromääräinen laina tarjoaa vuositasolla noin 4,8 %:n tuoton seuraavaan lunastukseen eli reilun neljän vuoden päähän. Korkeatuottoisemmasta lainasta hyvä esimerkki on Santanderin laina, joka tuottaa maaliskuuhun 2019 asti noin 5,6 % vuotuistettuna. Santanderin kohdalla vakavaraisuus on tällä hetkellä lähes 2,5 -kertainen lainan vähimmäisraja-arvoon verrattuna.

Mikäli sijoittaminen ehdollisiin vaihtovelkakirjalainoihin kiinnostaa, kysy lisätietoja varainhoitajaltasi!

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Finanssialan voittajat ja häviäjät
Seuraava
Mitä nuorten tulee oppia taloudesta? 4 tärkeää asiaa.
Pekka Samuelsson