13.06.2017

Kanssasijoittamisen konsepti on periaatteessa hyvin yksinkertainen, se vastaa kysymykseen ”sijoittaisitko itse tähän kohteeseen?” Jos kyllä-vastauksen lisäksi palveluntarjoaja sijoittajaa kohteeseen merkittävästi omia varojaan, ollen merkittävin omistaja, samoilla ehdoilla ja arvostuksella, eikä myy mahdollisesti omistamiaan osuuksia, on kyseessä kasvolliseen omistajuuteen liittyvää kanssasijoitus. 

Kanssasijoittaminen on konkreettinen omistamisen muoto, jonka lähtökohtana on aina hyvä hanke ja yrittäjä, johon Taaleri ja sijoittajat yhdessä tuovat hankkeen onnistumiseksi tarvittavan rahoituksen. Jäsennelty ja mallinnettu tapa tehdä sijoitustoimintaa yhdessä muiden sijoittajien kanssa mahdollistaa suurempien hankkeiden toteutumisen kuin yksin tehty sijoitus. 

Meille tarjotaan uusia mahdollisuuksia jatkuvasti, ja vain muutama prosentti ideoista toteutuu varsinaisiksi sijoituksiksi. Analysoidessamme hankkeita kiinnitämme huomiota etenkin yrittäjän kykyyn viedä hanketta eteenpäin. Ilman sitoutunutta ja taitavaa yrittäjää hanke ei voi onnistua. Hän tuo mukanaan toimialaosaamisen, me puolestamme rahoitusosaamisen sekä tarvittavat rakenteet hankkeen onnistumiseksi. 

Hankkeiden valinnassa emme ole sitoutuneita tiettyyn toimialaan, vaan harkitsemme ennakkoluulottomasti erityyppisiä kohteita, joita jalostamalla tai mahdollistamalla hankkeen kasvun pystytään luomaan tuottoa ja kassavirtaa sijoittajalle. Kokemus on osoittanut, että pieniin startup-kohteisiin menee yhtä paljon aikaa kuin isompiinkin. Suuret hankkeet ovat siis kanssasijoittamisen mielessä pieniä houkuttelevampia. 

Sijoitukset tehdään aina pitkällä tähtäimellä, eikä niistä kannata odottaa nopeita pikavoittoja. Osa hankkeista voi tuottaa sijoittajalle kassavirtaa osinkojen, korkojen tai pääomapalautusten muodossa sijoitusaikana, mutta näin ei välttämättä aina tapahdu. Kanssasijoittaminen on omistamista puhtaimmillaan, sillä olemme mukana jakamassa yrittäjän ja yrityksen arkea iloineen ja murheineen. Kanssasijoittaminen eroaa nykyisin tarjolla olevasta joukkorahoituksesta tai pörssin kautta tehtävistä sijoituksista sillä, että sijoitussummat ovat yleensä suurempia. Ne eivät myöskään ole likviidejä sijoituksia ja irtoaminen tapahtuukin kohteen eteenpäin myymisellä, johon pyritään 3 -7 vuoden omistusajalla.

Sijoitukset tehdään aina pitkällä tähtäimellä, eikä niistä kannata odottaa nopeita pikavoittoja.

Tähän mennessä olemme sijoittaneet Suomen suurimpaan sisäovivalmistajaan Mattioveen, Rauman Telakkaan ja kansainväliseen merenkulkuun aikarahtauksen muodossa. Parhaillaan olemme sijoittamassa geotermiseen energiaan Saksassa.

Kanssasijoittamisen mallimme toimii, sillä vastuulliselle ja kasvolliselle omistamiselle on tarvetta. Kanssasijoittaminen luo uudenlaisen tavan kanavoida pääomia rahoitusta tarvitseviin hankkeisiin sekä vaihtoehtoisen sijoitusmuodon tuottoja hakevalle sijoittajalle. Sijoittajat haluavat sijoittaa konkreettisiin kohteisiin ja päättää itse mihin rahansa laittavat. Niin mekin sijoittajana toimimme. 
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Pörssin unohdetut helmet, case Bulten
Seuraava
Matkaraportti -ensikertalainen Afrikassa