03.02.2016

Omistajuus kuuluu kaikille. Kansankapitalismi pitää päivittää 2020-luvulle. Moni toimiala on murroskohdassa, sillä suuret massat ovat liikkeellä ja hakevat uusia toimintatapoja. Kyse ei ole välttämättä vanhan maailman katoamisesta, vaan vanhan ja uuden toimintamallin läsnäolosta yhtä aikaa. Se tekee maailmasta aiempaa vaikeammin hallittavan. Toisaalta se luo uusia mahdollisuuksia.

Vanhat rakenteet ja toimintamallit käyvät yksinkertaisesti liian raskaiksi ja kalliiksi. Kun volyymit kasvavat, vain digitaaliset palvelut ja automaatio mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita sekä luoda uutta liiketoimintaa.

Pitääkö asiakkaan edelleen tallettaa varansa pankin taseeseen, josta pankki lainaa luottokelpoisille yrityksille? Vai löytyisikö tälle perinteiselle toimintatavalle uusia toimivia liiketoimintamalleja, jossa tallettaja saa rahoilleen paremman tuoton samalla riskillä? On odotettavissa, että niin sanotun suorarahoituksen osuus kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi epäsuoraan eli pankkirahoitukseen verrattuna.

Kaverille kans’

Vertaislainat eli peer-to-peer lending on käytännön sovellus, jossa rahoitus toteutetaan suoraan lainanottajan ja lainanantajan välillä. Rahoituksen välittäjä analysoi lainanottajat eri riskiluokkiin, joista lainanantaja voi valita omalle lainasalkulleen sopivimman.

Sijoittaminen on tietointensiivistä liiketoimintaa. Nopea markkinainformaation siirto sekä ennen kaikkea sen tehokas suodattaminen, lajittelu ja jalostaminen ovat edellytys pääomamarkkinoiden avautumiselle suurille kohderyhmille, jotka eivät vielä edes miellä kuuluvansa sijoitusmarkkinoille.

Tosiasiassa ihmiset elämänsä keskeisine tarpeineen ja asuntolainoineen ovat jatkuvasti pääomamarkkinoiden osapuolina. Suomalaisen lähin ja usein ainut finanssikontakti on pankki. Pankit keräävät ihmisistä tiedot ja käyttävät niitä hyödykseen säännellessään pääoman virtausta. Prosessi on usein hidas ja asiakasta hyväksi käyttävä.

Digiyhteisö jakaa tietoa

Seuraavan vaiheen liiketoiminta rakentuu digitaalisille alustoille, jotka mahdollistavat yksilöiden asioinnin keskenään. Digitalisaatio verkottaa erilaiset toiminnot, joissa raha liikkuu: maksuliikenteen, rahoituksen ja ansainnan. Se on tasa-arvoa käytännöllisimmillään, sillä siinä yksilöt tasaavat keskenään taloudellista arvoa markkinaehtoisesti. Samalla raha saadaan tekemään aktiivisesti työtä samalla kun se on matkalla ihmiseltä toiselle.

Uudet digitaaliset ratkaisut tuovat pääoman liikkeet paremmin näkyviksi, ja valinta vaurastumisesta on aiempaa selkeämmin yksilöllä itsellään. Raha muuttuu tunnottomasta hyödykkeestä aktiivisesti omistetuksi resurssiksi. Rahaliikenne ilman välikäsiä aktivoi yksilöt ottamaan vastuun omasta taloudestaan, ansainnasta ja yrittäjyydestään.

Digitalisaatio luo luonnostaan myös virtuaalisen yhteisöllisyyden, jossa osapuolten toimintaa arvioidaan läpinäkyvästi, mikä lisää luottamusta. Toiminnasta syntyy dataa, jota voidaan hyödyntää yhteisön ja sen toimintojen kehittämisessä.

Uudet toiminnot kevyemmillä alustoilla

Kansankapitalismi edellyttää, että on sekä kansa että kapitaalia. Kansantalouteen ei synny kapitaalia jakamalla olemassa olevaa uudelleen ja uudelleen, tai varsinkaan sellaista mitä ei edes ole. Vauraus syntyy ideoiden, yrittäjyyden ja aktiivisen rahan yhteistyöstä. Nyt kaivataan markkinoille ratkaisuja, jotka auttavat yksilöitä tavoittamaan toisensa ja suoristamaan heidän keskinäiset rahavirtansa.

Markkinoilla tarvitaan pelinrakentajia, jotka pystyvät välittämään luotettavasti pääomia sekä ohjaamaan ne sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka ovat ymmärrettäviä – olivatpa kyseessä perinteiset osakerahastot tai yritysten liiketoimintaa edistävät pääomarahastot. Tällaiset rahastot sijoittavat terveisiin suomalaisiin yrityksiin sekä auttavat niitä työllistämään ja luomaan vaurautta omassa verkostossaan.

Rahan liike digitaalisessa verkostossa nopeutuu ja uudet ideat luovat uutta vaurautta. Siinä kyydissä vanhoilla pelureilla on hatussa pitelemistä.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Neljä osakepoimintaa Suomesta vuodelle 2016
Seuraava
​Markkinapsykologia ahdistaa, keskuspankkien elvytyspäätöksiä tulossa