25.10.2019

Jussi Kallasvuo

Jussi Kallasvuo

Johtaja, asiakkuudet
Helsinki
+358 40 503 8667

Sitra julkisti elokuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin ilmastonmuutoksen suomalaisissa herättämiä tunteita. Tulokset olivat varsin negatiivisia: turhautumista ja riittämättömyyttä koki 44 prosenttia vastanneista ja voimattomuutta 39 prosenttia. Noin neljännes vastanneista koki olevansa suorastaan ilmastoahdistunut. Mikä neuvoksi?

Ongelma kuin ongelma, Suomessa on tapana huutaa hallitusta ja poliitikkoja apuun. Niin tälläkin kertaa. Mutta toistaiseksi merkittävät poliittiset teot loistavat poissaolollaan, vaikka julkilausutut tavoitteet (”hiilineutraali Suomi vuonna 2035”) ovatkin näennäisen kunnianhimoisia. EU:n tasolla ei olla yhtään sen parempia, vaan kinastellaan siitä, onko edes vuosi 2050 realistinen tavoite. On helppo ymmärtää, miksi yksilötasolla ollaan ahdistuneita.

Ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ovat poliitikoille erityisen hankala pala purtavaksi, koska ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehdyistä toimista saadut hyödyt ja vastaavasti tekemättömien toimien seuraukset ovat luontaisesti rajat ylittäviä. Yhden maan tuottamasta hyödystä nauttivat kaikki ja vapaamatkustamisen houkutus on ilmeinen, mikä hidastaa tarvittavien päätösten tekemistä. Samaan aikaan ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan valtavat investoinnit, joihin julkisen sektorin resurssit eivät riitä, vaikka tahtotila löytyisikin. On selvä, että finanssimarkkinoilla ja markkinaehtoisilla sijoituksilla tulee olemaan keskeinen rooli ongelmien ratkaisemisessa ja tarvittavien muutosten rahoittamisessa.

Impakti-sijoittaminen, tai toiselta nimeltään vaikuttavuussijoittaminen, onkin tällä hetkellä ehkä kiinnostavin sijoitusalan megatrendi. Lyhyesti kyse on siitä, että taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan mitattavaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tämä tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta sitä, että tehdään ratkaisuun myötävaikuttavia tekoja päivittelyn ja voivottelun sijaan.

Kiinnostavaa impakti-sijoittamisessa onkin jokaisen sijoittajan oma, henkilökohtainen mahdollisuus vaikuttaa, eli tehdä tekoja. Kyse ei ole anekaupasta tai porsasteluluvan ostamisesta - päinvastoin. On edelleen viisasta kierrättää, säästää energiaa ja kuluttaa vähemmän. Mutta samalla on tervettä miettiä, millä muilla tavoilla voi kiihdyttää ja edesauttaa ongelmien ratkaisemista ja toimia sen mukaisesti. Esimerkiksi rahoittamalla uusiutuvien energiamuotojen tuotantolaitosten rakentamista tai vaikkapa auttamalla mikrolainojen kautta kehittyvissä talouksissa asuvia luopumaan erityisen saastuttavista ja jopa terveydelle haitallisista energiamuodoista.

Kaunista impakti-sijoittamisessa on myös se, että siinä raha todella laitetaan töihin - sekä sijoittajan henkilökohtaisen talouden että tavoitellun myönteisen vaikutuksen puolesta. Korkoa korolle -ilmiön tuntevat melkein kaikki. Mutta samalla tavalla voidaan puhua myös impaktia impaktille -ilmiöstä. Kun raha sijoitetaan kohteisiin, jotka tuottavat sekä taloudellista tuottoa että ympäristöllistä hyötyä, voi myös hyöty eli impakti kasvaa suuremmaksi vuosi vuodelta. Kuvittele esimerkiksi sijoitus tuulienergiaa tuottavaan yritykseen, joka myy sähköä verkkoon ja saamillaan tuotoilla rakentaa lisää tuulimyllyjä, myy enemmän sähköä, rakentaa taas lisää ja niin edelleen. 

Kohtuullisen tuoton tavoittelu tulee nähdä positiivisena asiana, joka varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja pääomien kohdentumisen tehokkaasti, pitkäjänteisesti ja riskit huomioiden. Parhaassa tapauksessa impakti-sijoittaja saa kaksinkertaisen tuoton: tavallisiin sijoituksiin nähden kilpailukykyisen rahallisen korvauksen ja lisäksi mitattavan myönteisen vaikutuksen.

Sitran tutkimuksen mukaan ilmastoahdistukseen haettiin helpotusta eniten tekojen kautta: 80 prosenttia ahdistuneista koki ympäristöystävällisten elämäntapojen, eli arjen pienten valintojen ja ekotekojen, auttavan ahdistusta tuottavien tunteiden hallinnassa. Samat tunteet ja arvovalinnat ohjaavat yhä useamman sijoituspäätöksiä kohti vastuullisempia ja ennen kaikkea vaikuttavampia kohteita. Sijoittajalle tuotto on aina tärkeää, mutta yhä useammalle tuotto on muutakin kuin pelkkiä euroja.
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Ostaminen helppoa, myyminen joskus vaikeampaa
Seuraava
Näin toimii meklarin ajatuksenjuoksu
Markus Lappeteläinen