15.02.2019

Ilkka Väkeväinen

Ilkka Väkeväinen

Johtaja, Markets
Helsinki
+358 50 095 2262

Sijoittamisen sankaritarinat ovat olleet vähissä. Lähimpänä ovat olleet suurten teknologiaosakkeiden erittäin hyvä kehitys viime vuosina tai sitten eksoottiset teemat, kuten kannabisosakkeet. Tämä kuuluu viime vuosien markkinakuvaan, jossa tuotot ovat olleet maltillisia kautta linjan ja jos joku tietty teema osoittaa kuplaantumisen merkkejä, markkinat lyövät kuplasta ilmat pois ennen kuin siitä tulee vaarallinen koko sijoitusmarkkinan kannalta. Tämä on vähän harmikin, koska kunnon bullimarkkina tekisi henkisesti kaikille hyvää.

Taustalla vaikuttaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on yli kymmenen vuotta sitten koettu finanssikriisi ja sen aiheuttamat arvet, joiden parantelussa menee sijoittajilla menee vielä aikaa. Toinen on entistä aktiivisemmat keskuspankit, jotka ovat tehneet ja jatkossakin todennäköisesti tekevät hyvin poikkeuksellista ja nopeatempoistakin rahapolitiikkaa, jonka tavoitteena on pakottaa pääomaa kohti sijoituksia, joissa otettaisiin riskiä. Tämä olisi kansantalouksille hyödyllistä, mutta sijoittajat pistävät miehissä (ja naisissa) kampoihin. 

Poteroihin kaivautumisen ja rintamalinjojen välisen vuoronperään tehtävän kranaatin heittelyn uhriksi ovat jääneet euromääräiset korkosijoitukset. Näiden osalta selvää on, että tuleville vuosille nollan ylittävien tai, vielä vaikeampana tavoitteena, inflaation voittavien tuottojen saaminen edellyttää poikkeuksellisia toimenpiteitä. 

Taaleri on hyvin valmistautunut tilanteeseen ja olemme monella rintamalla tehneet jo tilanteen vaatimat sijoitustoiminnan ja sijoitustuotetarjonnan linjaukset. Omassa tuoteryhmässäni tämä on merkinnyt ja merkitsee sitä, että korkosijoittamisen instrumentimme luottoriskilainat vaativat monentyyppisten lisäehtojen pohtimista osana tuotekehitystä. Tämä taas edellyttää aika paljon arkista työtä ja sen pohtimista, mitä tuleville vuosille on oikea ja mahdollisimman monen skenaarion kestävä luottoriskilaina. 

Yksi osa tätä työtä on ollut välttämätön päätös keskittyä siihen, millä ehdoin päästään parhaaseen kompromissiin, kun luottoriskilaina pidetään eräpäivään. Toinen asia, joka on miltei pakko hyväksyä, on pitoajan alkupuolella epätyydyttävä ja/tai paljon vaihteleva jälkimarkkinahinta. Tämä haaste koskee erityisesti luottoriskilainoja, joiden osalta jälkimarkkinat ovat vielä kehittymättömät.

Viime vuonna esittelimme ensimmäisenä Euroopassa sijoittajille reaalituottoluottoriskilainat, joissa sijoittajalle maksetaan inflaation lisäksi korkomarginaali, joka sekin on ollut kilpailukykyinen muihin korkosijoituksen tapoihin verrattuna.

Lopputuloksena meillä on ollut tarjolla hyvä kattaus korkosijoituksia, joilla on saavutettu monia etuja asiakkaillemme. Tyypillinen luottoriskilaina tarjoaa merkittävästi korkeampaa korkotuottoa kuin kilpailevat korkosijoitukset. Se myös tavoittelee täyttä pääoman palautumista ja täyttä koko sijoitusajan maksettavaa korkotuottoa paikoissa, joissa korkosijoittaja kohtaa maksukyvyttömyyksiä osana korkosijoittamisen arkea. 

Viime vuonna esittelimme ensimmäisenä Euroopassa sijoittajille reaalituottoluottoriskilainat, joissa sijoittajalle maksetaan inflaation lisäksi korkomarginaali, joka sekin on ollut kilpailukykyinen muihin korkosijoituksen tapoihin verrattuna. Olemme myös muutaman vuoden ajan käyttäneet aika ajoin hyväksi dollarin selkeästi korkeampaa korkotasoa. Tämän perusteena on ollut se, että saatava lisätuotto on luonut hyvän puskurin dollarimääräisiin sijoituksiin väistämättä sisältyvää valuuttariskiä vastaan. Korkonäkemyksemme näkyy myös luottoriskilainojen korkoehdoissa, jotka ovat vaihdelleet kiinteistä euribor-sidonnaisiin ja näiden yhdistelmiin.

Jatkamme päivittäistä työtä hyvälaatuisten korkosijoitusten kehittämiseksi tänäkin vuonna. Tähän työhön kuuluu useampaan kymmeneen eri markkinaindeksiin ja käytettävissä oleviin miltei kahdentuhannen yksittäisen liikkeeseenlaskijan luottoriskiin pohjautuvien luottoriskilainavaihtoehtojen kartoittamista ja seulomista. Nämä mahdollisuudet yhdistetään Taalerin markkinanäkemykseen, erityisesti siihen osaan, joka koskee pidempää ja useamman vuoden ylittävää ajanjaksoa.

Yltä tuli selväksi, että historia on eri asia kuin tulevaisuus. Käy kuitenkin vilkaisemassa minkälaista tuottoa luottoriskilainoista tai muista strukturoiduista sijoituksista on historiallisesti saanut: www.taaleri.com/fi/varainhoito/strukturoidut-sijoitukset/eraantyneet. Jos korkosijoittaminen on ajankohtaista, filtteröi listaa valitsemalla tuoteluokaksi ”luottoriskilainat”.
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Älä uppoa sijoittamisen suohon!
Seuraava
Kolme penkomisen arvoista yhtiötä