16.08.2019

Pekka Samuelsson

Pekka Samuelsson

Sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset
Helsinki
+358 50 523 5834

Haluaisitko sijoitustesi parantavan ympäristöä tai auttavan ihmisiä tai ympäristöä, mutta mieluusti ansaitsisit varoillesi myös tuottoa? Impakti-sijoittaminen voi olla sinua varten! 

Impakti-sijoittaminen (engl. impact investing,  suom. myös vaikuttavuussijoittaminen) eroaa tutummasta vastuullisesta sijoittamisesta, mutta miten? Vastuullisessa sijoittamisessa vältetään haitan tekoa liiketoiminnalla, kun taas impakti-sijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Jos yritykset jaetaan karkeasti niihin jotka ovat ”osa ongelmaa” ja niihin jotka ovat ”osa ratkaisua” ja niihin jotka ovat jotain tältä väliltä, vastuullinen sijoittaja eu sijoita yrityksiin jotka ovat osa ongelmaa, ja impakti-sijoittaja sijoittaa niihin yrityksiin, jotka ovat osa ratkaisua.

Yleinen harhaluulo on, että impaktin saavuttaminen sijoittamalla edellyttää tuotoista tinkimistä. Näin ei ole, vaan impakti-sijoittajat tavoittelevat markkinatuottoja. Hyvät tuotot ja suuri impakti kulkevat kauniisti käsi kädessä. Todennäköisesti juuri tämä oivallus on siivittänyt impakti-sijoittamisen viime vuosina vahvaan kasvuun: Viime vuonna toimialan arvioitiin kasvaneen maailmanlaajuisesti noin 30 %:n vuosivauhtia n. 500 miljardiin dollariin. Ja miksei kasvaisi: onhan varsin hienoa saada samanaikaisesti hyviä tuottoja ja hyvää mieltä positiivisista vaikutuksista. 

Hyvät tuotot ja suuri impakti kulkevat kauniisti käsi kädessä.

Esimerkit avaavat parhaiten mitä impakti-sijoittaminen on ja miten merkittäviä vaikutuksia sillä voidaan aikaansaada:  

  • Helpoin esimerkki löytyy läheltä. Taalerin tuuli-ja aurinkoenergiarahastot hallinnoivat jo lähes miljardin euron sijoituksia uusiutuvaan energiaan. Tuotot sijoittajille ovat olleet hyvät (keskimäärin n. 15 % vuodessa) ja hiilidioksidi- eli CO2-päästövähenemää on syntynyt 1,2 miljoonaa tonnia eli n. 120 000 suomalaisen vuotuisten CO2-päästöjen verran. Sekä tuottoa että hyötyä on siis saatu aikaan! Ja lisää tulee: nykyisten rahastojemme (ml. juuri nyt kerättävät SolarWind II ja Tuuli IV) arvioidut päästövähenemät tulevat olemaan yli 10 miljoonaa tonnia eli yli miljoonan suomalaisen vuotuiset CO2-päästöt. 
  • Suomessa on paljon kiertotalouden yhtiöitä, jotka säästävät resursseja. Taalerin sijoituskohteiden joukosta löytyy kaksi yhtiötä (Envera ja Optiwatti), jotka tähtäävät taloudellisen tuoton lisäksi veden ja sähkön kulutuksen vähenemiseen. Kolmas sijoituskohteemme tekee kierrätysvaatteista työvaatteita säästäen siten raaka-aineita. Toinen suomalainen erikoisosaamisalue on oppiminen. Suomalaisten yhtiöiden tuotteiden avulla mm. parannetaan pelien avulla matematiikan oppimista (Eduten) tai vähennetään kiusaamista (Mightifier).  Kehitysmaissa on paljon ns. off-grid-solar-yhtiöitä, joiden ansiosta sähköverkkojen ulkopuolella asuvat perheet saavat sähkövaloon, puhelimen lataamiseen ja ruoanlaittoon riittävän määrän sähköä pienellä aurinkopaneelilla, josta he tyypillisesti maksavat puhelimensa kautta muutaman dollarin kuukaudessa. Ja joukkorahoituksen kautta pienelläkin summalla voi auttaa: jo Nylon Beatin kuuluisaksi tekemällä satasen lainalla voi rahoittaa parin kolmen perheen sähköistyksen.
  • Yllä mainittujen lisäksi on suuri ja kasvava määrä erilaisia malleja, joiden avulla voidaan yhdistää hyväntekeväisyysjärjestöjen, julkisen vallan ja impakti-sijoittajien voimat ja saada aikaan uusia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Markkinatalouden kaunein puoli – yrittäjien loputon innovatiivisuus – saadaan näin ratkomaan ongelmia, jotka aiemmin olivat ulottumattomissa. Esimerkiksi Suomessa Sitra on ansiokkaasti edistänyt ns. tulosperusteisia rahoitussopimuksia (engl. Social Impact Bond eli SIB), joiden avulla yksityinen sektori voi tuoda ratkaisumallejaan julkisen sektorin käyttöön mm. työhyvinvoinnin parantamiseen, maahanmuuttajien kotoutukseen ja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Impakti-sijoittamisen tarkoitus ei missään tapauksessa olekaan korvata perinteistä hyväntekeväisyyttä, vaan täydentää sitä ja tuoda mahdollisuuksia skaalan kasvattamiseen. 

Impakti-sijoittaminen on vielä nuorta ja uusia innovatiivisia malleja ja hankkeita esitellään jatkuvasti. Jos kiinnostuit, Tuuli IV –rahastomme, joka rakentaa tuulivoimaa Suomeen ilman julkista tukea, on auki yksityissijoittajille. Syksyn aikana kerromme uusista impakti-sijoittamisen mahdollisuuksista. 
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Teemme omistamisesta merkityksellistä
Seuraava
Osakemarkkinoiden kehitys ei ole sitä miltä se näyttää
Samu Lang