19.02.2018

Olli Segersvärd

Olli Segersvärd

Lakimies
Helsinki
+358 400 404 478

MiFID II –sääntely pyrkii edistämään sijoittajansuojaa velvoittamalla sijoituspalvelun tarjoajat ilmoittamaan sijoittajille voimakkaista arvonmuutoksista. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään seuraavana pankkipäivänä, mikäli sijoitussalkun arvo laskee yli 10 % vuosineljänneksen aikana tai mikäli yksittäisen vivutetun rahoitusvälineen arvo laskee yli 10 % sen hankintahinnasta. Näin sijoittaja pystyy tarvittaessa reagoimaan arvonmuutoksiin nopeasti ja halutessaan estämään lisätappiot.
 
Velvollisuus ilmoittaa sijoitussalkun arvonmuutoksesta koskee kaikkia sellaisia sijoittajia, joita sijoituspalveluntarjoaja tarkastelee salkkutasoisesti. Taalerilla tämä tarkoittaa konsultatiivisen ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen tehneitä asiakkaita. Ilmoitus tulee tehdä salkun arvon laskiessa 10 % vuosineljänneksen aikana sen alun arvosta sekä 10 prosentin kerrannaisina (20 %, 30 %, 40 % ja niin edelleen).
 
Vivutettuja rahoitusvälineitä koskeva ilmoitusvelvollisuus syntyy rahoitusvälineen arvon laskiessa 10 % sen hankinta-arvosta sekä 10 prosentin kerrannaisina (20 %, 30 %, 40 % ja niin edelleen). Velvollisuus käsittää kaikki vivutettuihin rahoitusvälineisiin (esimerkiksi sertifikaatit ja warrantit) sijoittaneet Taalerin asiakkaat. Sijoittaja voi kuitenkin halutessaan pyytää, ettei hänelle lähetetä ilmoituksia rahoitusvälinekohtaisesti, vaan ainoastaan koko salkun arvonmuutoksista.
 
Taaleri toteuttaa arvonmuutoksista ilmoittamisen lakisääteistä minimiä paremmin asiakkaidensa tarpeita palvelevana. Sen sijaan, että käytettäisiin kiinteitä aikajaksoja ja muutosprosentteja, ilmoitukset lähetetään sähköpostitse asiakkaan valitseman riskitason mukaisesti aina silloin kun positiivinen tai negatiivinen arvonmuutos poikkeaa odotettavissa olevasta. Esimerkiksi matalalla riskitasolla sijoittavalle jo muutaman prosentin arvonmuutos saattaa olla merkittävä, kun taas enemmän riskiä sietävälle siinä ei ole mitään normaalista poikkeavaa. Arvonmuutoksia seurataan koko asiakkuuden tasolla ja siinä huomioidaan myös esimerkiksi sijoitusvakuutuksessa olevat sijoitukset.
 
Ilmoitukset arvonmuutoksista on Taalerin sähköisen viestintätyökalun ensimmäinen sovellus ja siihen tullaan myöhemmin lisäämään uusia sijoittajia palvelevia ominaisuuksia. Tällainen ominaisuus voi olla vaikkapa tietyn rahoitusvälineen omistajille suunnattu lähes reaaliaikainen viestintä kyseiseen rahoitusvälineeseen vaikuttavasta tapahtumasta. Myös sähköpostia paremmin toimivan viestintäväline on suunnittelupöydällä. Koska ilmoitukset arvonmuutoksista ovat Taalerille asetettu lakisääteinen velvollisuus, eivät vähittäisasiakkaat voi kieltäytyä viestien vastaanottamisesta.

 

Hyvä tietää MiFIDII-sääntelystä - kaikki kirjoitukset yhdellä sivulla.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Kulu- ja palkkioraportointi
Seuraava
Listautujaan sijoittavan ABC