23.08.2016

Skandinaavisia arvo-osakkeita


Taaleri Arvo Kruunu on uniikki sijoitusmahdollisuus pohjoismaihin. Vastaavia muita, pelkästään Skandinaviaan eli Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, sijoittavia arvo-osakerahastoja ei ole Suomessa tarjolla. Arvo Kruunu onkin erinomainen hajautus esimerkiksi Suomi-salkulle, sillä yhtiökohtaisia päällekkäisyyksiä ei ole.


Ruotsin talous hyvässä kasvussa

Skandinavian taloudet ovat vakaita ja valtiot vähävelkaisia. Eteenkin Ruotsin talous on hyvässä kasvussa - maan BKT kasvoi viime vuonna 4,1 prosenttia ja kuluvana vuonna talouden ennustetaan kasvavan 3,3 prosenttia.


Fokuksessa pienemmät aliseuratut yhtiöt

Sijoitusfilosofia painottaa pienempiä ja usein aliseurattuja yrityksiä, joissa näkemyksemme mukaan on suurin arvonnousupotentiaali. Näitä yhtiöitä seuraa usein hyvin vähän analyytikoita, osaa ei yksikään. Näiden yhtiöiden joukosta on löydettävissä helmiä.


Arvo Kruunulla menee hyvin

Arvo Kruunu –rahasto perustettiin marraskuussa 2014. Toiminnan alusta, vajaassa kahdessa vuodessa, rahasto on tuottanut noin 40 prosenttia. Vertailuindeksi on samalla ajanjaksolla tuottanut noin 9 prosenttia.

Erinomaisen kehityksen taustalla on yhtiövalintojen lisäksi myös se, että rahaston sijoituksissa on paljon Ruotsin hyvästä talouskasvusta hyötyviä, pienempiä kotimarkkinavetoisia ruotsalaisyhtiöitä.

Arvo Kruunun tunnusluvut ovat hyvän nousun jälkeenkin houkuttelevia. P/B (Price/Book) –luvut ovat noin 30 % vertailuindeksiä edullisempia ja myös P/E (Price/Earnings) -luvut ovat selvästi vertailuindeksiä alhaisempia. Myös osinkotuotto ja odotettu tuloskasvu ovat hyvällä tasolla.


Esimerkkisijoitus Tanskasta: Columbus – oman ohjelmiston lisääntyvä myynti kasvattaa tulosta

Tanskalainen IT -konsultti/ohjelmistoyritys, joka fokusoi kolmen toimialan yhtiöihin: valmistavaan teollisuuteen, vähittäiskauppaan ja elintarviketeollisuuteen.

Columbuksella on kolme liiketoimintasegmenttiä

  • Konsultointia 63 % liikevaihdosta
  • Kolmannen osapuolen ohjelmistomyyntiä (Microsoft Dynamics AX ja NAV) 26 % liikevaihdosta
  • Oman ohjelmiston myyntiä 9 % liikevaihdosta
  • Muuta liiketoimintaa 2 % liikevaihdosta


Yhtiö on vuodesta 2011 lähtien käynyt läpi merkittävää muutosprosessia kaikkia toimialoja palvelevasta Microsoft -ohjelmistojen jälleenmyyjästä niche-toimijaksi, joka keskittyy kolmeen toimialaan ja myy yhä enenevässä määrin omaa, Microsoftin tuotteita täydentävää ohjelmistoaan. Oman ohjelmiston myynnistä saatava kate on erittäin hyvä. Oma ohjelmisto vastaa 9 % liikevaihdosta, mutta 43 % käyttökatteesta (EBITDA).


Yhteenveto: Lisääntyvä oman ohjelmiston myynti kasvattaa kannattavuutta merkittävästi. Myös konsulttitoiminnan nouseva laskutusaste parantaa tulosta. Yhtiöllä on myös vahva tase ja nettokassa.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Huomasitko, ettei maailma romahtanutkaan?
Seuraava
Taalerin kasvu jatkui haastavista markkinaolosuhteista huolimatta