08.07.2016

Öljystä saatiin jälleen uusia varastolukuja, joiden lisäksi saatiin myös indikaatio Yhdysvaltain tarjonnasta. Kummatkin luvut olivat pettymys markkinoille, jonka seurauksena öljy laski lähes 5%. Tästä johtuen osakemarkkinat hyytyivät ja hyvin alkanut kehitys niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin taittui loivaan laskuun. S&P500-indeksi laski -0.09% ja DJ Eurostoxx50 indeksi laski päivän huipuistaan noin prosentin, kuitenkin päätyen 0.68%:n nousuun. Yleisellä tasolla eilinen oli varsin uutisköyhää ja volyymit markkinoilla olivat erittäin matalat. Fokus on tällä hetkellä Yhdysvaltain työttömyysluvuissa, jotka tulevat klo 15:30 Suomen aikaa.

Koska uutispuolella ei ole tänään juurikaan kirjoitettavaa, voidaan tässä yhteydessä käydä lävitse hieman vuoden alun kehityksiä. Kuluva vuosi on ollut erittäin suurten tuottoerojen vuosi. Siinä missä Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat tuottaneet lähinnä osinkotuotot (hintaindeksit ovat käytännössä muuttumattomia vuoden alusta), Eurooppa on performoinut erittäin heikosti. DJ Eurostoxx50 on laskenut n. 15% ja Euroopan heikoin markkina on ollut Italia. Paras päämarkkina on vastaavasti ollut Sveitsi, joka on laskenut hieman yli 9% (hintaindeksi). Aasiassa päämarkkinoista Kiina on ollut selkeästi heikoin lähes 20% laskulla ja paras on ollut Australia. Australiassa osakkeissa on hyvin saman tyyppinen tilanne kuten Yhdysvalloissa. Lähinnä osinkotuotot on saatu ja hintaindeksi on lähes muuttumaton vuoden alusta. Kehittyvillä markkinoilla erot ovatkin sitten jo ihan omaa luokkaansa. Siinä missä Peru ja Brasilia ovat tuottaneet yli 40% vuoden alusta, Venezuela on puolittunut (-49.43%). Muita heikosti menneitä kehittyviä markkinoita ovat Nigeria ja jo aiemmin mainittu Kiina. Kehittyvillä markkinoilla on selvästi havaittavissa kehitys, jossa viime vuoden kriisimaat ovat kehittyneet erittäin hyvin tänä vuonna. Lähinnä tässä kohti eniten kiinnittyy huomio Etelä-Amerikkaan, joista 4 maata on top 10 osakemarkkinoiden joukossa.

Raaka-ainemarkkinoilla kehitys on ollut huomattavasti linjakkaampaa. Lähes kaikki raaka-aine-erät ovat nousseet vuoden alusta paljon tai erittäin paljon. Parhaimpina erinä ovat olleet jalometallit (kulta ja hopea) ja tämän jälkeen seuraa öljy. Teollisuusmetalleissa platina ja palladium ovat nousseet myös varsin reippaasti kun samanaikaisesti kupari on pysynyt muuttumattomana. Oikeastaan ainoa isojen tuottoerojen sektori on ollut maataloustuotteet, joissa vehnän ja maissi ovat laskeneet vuoden alusta. Vastaavasti sokeri on noussut lähes 30%.

Korkomarkkinoilla kehitys on varsin hyvin tiedossa. Valtioiden korot (10 vuotiset) ovat laskeneet kautta linjan kaikkialla. Kehittyneillä markkinoilla korkotaso on Pohjois-Amerikassa 1%:n kummallakin puolella (Kanada 0.975% ja Yhdysvallat 1.375%), Euroopassa Portugalia ja Kreikkaa lukuun ottamatta korot alkavat nollalla tai ovat jopa negatiiviset ja Idässä tilanne on hyvin pitkälle sama. Japani on negatiivinen (-0.295%) ja toisessa päässä Uusi-Seelanti +2.234%. Kehittyvillä markkinoilla tilanne on jälleen varsin vaihteleva. Siinä missä euroon liitetyt kehittyvät markkinat nauttivat nolla alkuisista koroista, Brasiliassa korkotaso on yli 12%. Muita korkeiden korkojen maita ovat Turkki, Etelä-Afrikka ja Venäjä joissa korkotaso on yli 8%.

Yhteenveto. Vuosi on ollut raaka-aineiden ja kehittyvien markkinoiden vuosi tähän mennessä. Näiden erien välillä on luonnollisesti suuri korrelaatio, koska monet kehittyvät taloudet ovat suuria raaka-aineiden tuottajia. Toinen silmiin pistävä iso tekijä on ollut Euroopan heikkous osakkeissa ja erittäin hyvä korkovuosi. Korkosijoittajalle on luonnollisesti vuosi ollut erikoinen, koska vallitseva korkotaso ei ole varsinaisesti houkutellut sijoittamaan mutta korkokehitys on ollut siitäkin huolimatta varsin suotuisa.

« Takaisin: Päivän polttavat

Edellinen
Lisää kiinteistörahastoja Britanniassa kiinni, raaka-aineissa mielenkiintoisia liikkeitä
Seuraava
Vahvat jenkkiluvut kohensivat luottamusta entisestään