14.03.2022

Aktia on Ukrainan sodan perusteella lopettanut uusmyynnin Venäjään pääasiallisesti sijoittaviin rahastoihin. Rahastoihin Swedbank Robur Östeuropa, Swedbank Robur Rysslandsfond ja Carnegie Rysslandsfond ei ole mahdollista jättää merkintätoimeksiantoja. Aktia tiedottaa kyseisten rahasto-osuuden omistajia erikseen.

Aktia Henkivakuutus on vastaavasti päättänyt poistaa kyseiset rahastot vakuutusratkaisujen uusmyynnin sijoituskohdevalikoimasta. Aktia Henkivakuutus tiedottaa tästä asiakkailleen erikseen. 

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Tiedote toimeksiantojen väliaikaisesta keskeytyksestä tietyissä Aktian jakelemissa 3. osapuolen rahastoissa, joissa on Venäjään liittyviä sijoituksia
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta