23.10.2020

Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen säilytysyhteisö vaihtuu. Säilytysyhteisönä toiminut Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttoritoiminta on ilmoittanut lopettavansa säilytysyhteisöpalvelunsa vuoden 2020 loppuun mennessä. Taaleri Rahastoyhtiö Oy on valinnut uudeksi säilytysyhteisöksi OP säilytys Oy:n. Finanssivalvonta on antanut luvan säilytysyhteisön vaihtoon 21.10.2020 ja säilytysyhteisön vaihto toteutetaan 23.11.2020.

Samalla muutetaan rahastojen sääntöjen 2 §:ä siten, että säilytysyhteisöksi tulee OP Säilytys Oy.

Rahastolainsäädäntö velvoittaa, että rahastoilla on säilytysyhteisö, joka vastaa rahastolle kuuluvien varojen säilyttämisestä sekä valvoo, että rahasto toimii lainsäädännön ja sääntöjensä mukaisesti.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Muutoksilla ei ole vaikutusta rahastojen toimintaan, riskeihin tai palkkioihin.

Taalerin Rahastoesite ja rahastojen säännöt 23.11.2020 lähtien

Rahastoesite
Aktiivi
Allokaatio 25
Allokaatio 50
Arvo Kruunu
Arvo Markka
Arvo Rein
Euroopan Kassakoneet
Globaali Korko
Globaali Osake
Impakti
Kiinteistöt
Korkeammat Korot
Lyhyet Korot
Maltillinen Omistaja
Mikro Markka
Mikro Rein
Rohkea Omistaja
Uusi Eurooppa
Vaihtoehtoiset
Vakaa Korko
Varovainen Omistaja
Yrityskorko

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Ensco International Incorporated
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Selecta Group B.V.