30.11.2020

Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen Taaleri Impakti, Taaleri Kiinteistöt, Taaleri Maltillinen Omistaja, Taaleri Mikro Markka Osake, Taaleri Mikro Rein Osake, Taaleri Rohkea Omistaja, Taaleri Uusi Eurooppa Osake, Taaleri Vaihtoehtoiset ja Taaleri Varovainen Omistaja sääntöihin tehdään muutoksia.

Rahastojen sääntöjen rahasto-osuuksien merkintöjä, lunastuksia ja vaihtoja koskevia 5 §:iä muutetaan seuraavasti:

Rahasto: Merkinnät ennen: Merkinnät jatkossa: Lunastukset ennen: Lunastukset jatkossa:
Impakti Päivittäin Päivittäin Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 15. päivä, toimeksianto jätettävä kuukautta aikaisemmin. Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä kuukautta aikaisemmin
Kiinteistöt Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeinen päivä Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeinen päivä Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 3 kuukautta aikaisemmin Maalis- ja syyskuun viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 3 kuukautta aikaisemmin
Maltillinen Omistaja Päivittäin Päivittäin Helmi-, touko-, elo- ja marraskuun 15. päivä, toimeksianto jätettävä kuukautta aikaisemmin. Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä
Mikro Markka Osake Kuukauden 15. päivä Päivittäin Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä
Mikro Rein Osake Kuukauden 15. päivä Päivittäin Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä
Rohkea Omistaja Päivittäin Päivittäin Helmi-, touko-, elo- ja marraskuun 15. päivä, toimeksianto jätettävä kuukautta aikaisemmin. Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä
Uusi Eurooppa Osake Kuukauden 15. päivä Päivittäin Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä
Vaihtoehtoiset Kuukauden 15. päivä Päivittäin Touko- ja marraskuun 15. päivä, toimeksianto jätettävä 2 kuukautta aikaisemmin. Maalis- ja syyskuun viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 2 kuukautta aikaisemmin
Varovainen Omistaja Päivittäin Päivittäin Helmi-, touko-, elo- ja marraskuun 15. päivä, toimeksianto jätettävä kuukautta aikaisemmin. Kuukauden viimeinen päivä, toimeksianto jätettävä 15. päivään mennessä

Nämä muutokset tehdään rahastojen merkintä- ja lunastusaikataulujen yhtenäistämiseksi.

Lisäksi Taaleri Maltillinen Omistaja, Taaleri Rohkea Omistaja ja Taaleri Varovainen Omistaja sääntöjen rahaston varojen sijoittamista koskevaa 18 §:ä muutetaan siten, että jatkossa vähintään 60 % rahastojen varoista tulee olla sijoitettuna päivittäin (ennen vähintään kuukausittain) myytävissä oleviin sijoituskohteisiin. Tämä vastaa rahaston tälläkin hetkellä noudattamaa sijoitustoimintaa, jossa valtaosa rahaston varoista sijoitetaan päivittäin myytävissä oleviin etf-rahastoihin.

Lisäksi Taaleri Kiinteistöt säännöistä poistetaan joustavaa hinnoittelumenetelmää koskeva 6 § ja tämän jälkeisten pykälien numerointi muuttuu. Muutoksen jälkeen rahastolunastuksiin ei voida enää soveltaa joustavaa hinnoittelumenetelmää.

Taaleri Kiinteistöt sääntöjen rahaston varojen sijoittamista koskevaa 18 §:ä (entinen 19 §) muutetaan siten, että rahaston varoista enintään 40 % (ennen 20 %) voidaan sijoittaa saman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen, vaihtoehtorahaston tai niitä vastaavan kolmanteen maahan sijoittautuneen rahaston osuuksiin. Lisäksi poistetaan samasta pykälästä rajoitukset siitä, kuinka suuri osan rahaston varoista voidaan sijoittaa Rahastoyhtiön tai muun Taaleri-konsernin yhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston osuuksiin, sekä siitä, kuinka suuren osan rahasto voi omistaa yksittäisen sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen, vaihtoehtorahaston tai niitä vastaavan kolmanteen maahan sijoittautuneen rahaston osuuksista. Lisäksi nostetaan rahaston sijoitusrahastotoimintaa varten ottaman väliaikaisen luoton enimmäismäärä 30 (entinen 10) prosenttiin rahaston nettoarvosta. Nämä muutokset tehdään rahaston sijoitustoiminnan tehostamiseksi.

Vielä Taaleri Kiinteistöt sääntöjen rahaston varoista maksettavia korvauksia koskevaa 19 §:ä (entinen 20 §) muutetaan siten, että tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion vertailutuottona käytetään 4 %:n (ennen 5 %) vuotuista tuottoa. Näin tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion vertailutuotto vastaa rahaston tuottotavoitetta, joksi on rahaston sijoitustoiminnan alkamisen myötä tarkentunut pitkällä aikavälillä 3-5 % vuodessa.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä ja ne tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.

Rahastojen säännöt, avaintietoasiakirjat ja Taalerin rahastoesite löytyvät Taalerin verkkosivuilta.

1.1.2021 voimaan tulevat dokumentit

Rahastoesite

Impakti
Kiinteistöt
Maltillinen Omistaja
Mikro Markka
Mikro Rein
Rohkea Omistaja
Uusi Eurooppa
Vaihtoehtoiset
Varovainen Omistaja

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Selecta Group B.V.
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Europcar Mobility Group