27.04.2020

Taaleri on aina halunnut olla aktiivinen markkinamahdollisuuksien tunnustelija ja innovatiivinen varainhoitaja. Asiakkaidemme suuren suosioon nousseet pienyhtiösijoittamiseen keskittyvät Taalerin mikrorahastot tekivät ensimmäisinä rahastoina Suomessa ns. soft closingit eli rahastojen koon rajoittamiset tehokkaan sijoitustoiminnan edellytysten varmistamiseksi vuosina 2015 (Mikro Markka) ja 2017 (Mikro Rein). Tavoitteenamme on aina löytää osuudenomistajiemme kannalta houkuttelevimmat kohteet, ja tästä osoituksena niin Mikro Markka kuin Mikro Rein ovat olleet jatkuvasti kohdealueidensa parhaiden osakerahastojen joukossa.

Taaleri onkin ollut pienyhtiörahastojensa kautta asiakkaidensa tuella edistämässä niin kotimaisen kuin saksankielisen Euroopan pienyhtiökentän elinvoimaisuutta. Olemme olleet saattamassa monia yhtiöitä pörssilistoille (mukaan lukien Helsinki First North -markkinapaikka) ja mahdollistaneet yhtiöiden kasvua esimerkiksi ankkurisijoittajan roolissa. Lisäksi olemme muun muassa osallistuneet useiden yhtiöiden suunnattuihin osakeanteihin esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi. 

Koronakriisin koeteltua pörssejä ympäri maailman ja myös pienyhtiörahastojemme kohdealueilla Suomessa ja saksankielisessä Euroopassa olemme päättäneet avata rahastomme uusille merkinnöille, sillä poikkeukselliset markkinaolosuhteet ovat avanneet houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. 

Olemme esimerkiksi Mikro Markka -rahastossa pitäneet henkisenä ylärajana sijoitukselle 500 miljoonan euron markkina-arvoa, ja Helsingin pörssin notkahduksen seurauksena sijoitusuniversumiimme on valunut muun muassa Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Tikkurila Oyj:n kaltaisia liiketoiminnan laajuudeltaan suurehkoja yhtiöitä. Molempien yhtiöiden markkina-arvot ovat luisuneet pörssilaskun yhteydessä noin 400-500 miljoonan euron luokkaan. Olemmekin tehneet sijoituksia molempiin yhtiöihin rahaston kautta. Lisäksi monien entuudestaankin pienten yhtiöiden osakkeita on painettu merkittävästi halvemmille tasoille. Vastaavasti myös saksankielisessä Euroopassa (tapauksessamme Saksa, Sveitsi ja Itävalta) monet osakkeet ovat palautuneet sijoituskriteerimme täyttäviksi osakkeiden painuttua alemmille tasoille. 

Haluamme nyt antaa asiakkaillemme mahdollisuuden päästä näiden jo pitkään sijoittajien ulottumattomissa olleiden rahastojen kyytiin. Mikro Markan maksimikooksi asetamme 60 miljoonaa euroa ja Mikro Reinille 120 miljoonaa euroa.

Rahastot ovat auki toistaiseksi, mutta uudet rahaston koon rajoittamiset tehdään Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n päätöksellä heti, kun maksimikoot saavutetaan tai markkinaolosuhteet muuttuvat olennaisesti. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Taaleri Luola 2020
Seuraava
Taaleri Uusi Eurooppa kolmas vertailussa