03.05.2019

Taaleri Korkoallokaatio -sijoitusrahaston nimi muuttuu Taaleri Yrityskorko -sijoitusrahastoksi. Muutoksen yhteydessä rahaston sääntöjä ja strategiaa muutetaan.  Muutosten jälkeen rahasto sijoittaa eurooppalaisten, erityisesti pohjoismaisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Rahaston nykyinen strategia on sijoittaa globaalisti ETF-rahastojen kautta ja täydentää tätä suorilla yrityslainasijoituksilla Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa. Jatkossa ETF-osuus poistuu, ja rahasto toteuttaa sijoituksensa pääsääntöisesti suorina sijoituksina yritysten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Liikkeeseenlaskijat voivat olla korkean (investment grade) tai matalan (high yield) luottoluokituksen omaavia, tai ne voivat olla luokittelemattomia. Kuitenkin rahaston sijoituksista vähintään 70 % tulee olla hyvän luottoluokituksen (BBB-/Baa3 tai vastaava) omaavien yritysten liikkeeseen laskemia. Samalla rahaston vertailuindeksiksi vaihtuu Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return EUR –indeksi, joka kuvaa yrityslainasijoitusten arvonkehitystä.

Muutos täydentää ja selkeyttää Taaleri Varainhoidon korkosijoittamisen tarjoomaa lisäämällä joukkoon matalamman luottoriskin pitkän koron rahaston. Jatkossa laajaa korkoallokaatiostrategiaa toteuttaa Taaleri Globaali Korko -rahasto.

Lisäksi rahaston sääntöihin tehdään teknisiä päivityksiä, jotka eivät vaikuta osuudenomistajan asemaan.

Sääntömuutos tulee voimaan 3.6.2019. Muutos ei edellytä osuudenomistajalta mitään toimenpiteitä. Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy toimenpiteitä, voi hän lunastaa osuutensa veloituksetta ennen sääntömuutoksen voimaantuloa. 

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Asetuksen (EU) 2017/576 tarkoittamat tiedot vuonna 2018
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Rallye SA