13.12.2017

Muutoksia rahaston säännöissä

Rahastoyhtiön hallitus on 1.11.2017 päättänyt muuttaa Taaleri Korkeammat Korot -sijoitusrahaston sääntöjä seuraavasti:
19 §: Rahaston vertailuindeksiksi vaihdetaan Markit iBoxx EUR Liquid High Yield –indeksi.

Rahaston vertailuindeksiksi vaihdetaan alkuperäistä vertailuindeksiä paremmin rahaston arvonkehityksen kanssa korreloiva Markit iBoxx EUR Liquid High Yield, joka kuvaa euromääräisten, heikomman luottoluokituksen korkosijoitusten hintakehitystä. Alun perin rahaston vertailuindeksiksi valittiin laajemmin korkosijoitusten hintakehitystä kuvaava Barclays Euro Aggregate Total Return.

Rahaston sijoitustoiminta on vastannut Rahaston avaintietoesitteessä kuvattua ja salkun koostumus luottoluokituksen osalta alkuperäistä vertailuindeksiä, mutta Rahaston korkeatuottoisten korkosijoitusten arvonmuutokset ovat olleet merkittävästi laaja-alaista korkoindeksiä jyrkempiä ja korreloineet lähemmin uuden vertailuindeksin kanssa.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 7.12.2017 ja ne tulevat voimaan 15.1.2018. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Rahastojen säännöt, avaintietoesite sekä rahastoesite ovat saatavilla osoitteesta https://varainhoito.aktia.fi/fi/varainhoito/rahastot-ja-salkut. Lisätietoja sääntömuutoksista saa Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kantolalta 050-5495596.

Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallitus
 

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Tiedote Danske Bank A/S:n liikkeeseenlaskemien joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille
Seuraava
Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen