31.12.2021

Osuudenomistajille Sijoitusrahastoissa ja Erikoissijoitusrahastoissa Aktia Arvo Rein, Aktia Asunnot+, Aktia Euroopan Kassakoneet, Aktia Impakti, Aktia Maltillinen Omistaja, Aktia Mikro Markka, Aktia Mikro Rein, Aktia Nordic High Yield, Aktia Rohkea Omistaja, Aktia Vaihtoehtoiset, Aktia Vakaa Korko ja Aktia Varovainen Omistaja

 

AV Rahastoyhtiön hallitus on 11.10.2021, 9.11.2021 ja 19.11.2021 päättänyt hallinnoimiensa rahastojen sääntömuutoksista. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntö- ja nimenmuutokset 22.12.2021. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

 

Kaikkien rahastojen sääntöjen rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä koskevaa pykälää muutetaan siten, että rahaston hallinnosta vastaa Aktia Rahastoyhtiö Oy. Muutos liittyy 1.1.2022 toteutettavaan sulautumiseen, jossa Aktia Rahastoyhtiö Oy sulautuu AV Rahastoyhtiö Oy:ön ja samalla AV Rahastoyhtiön nimeksi vaihtuu Aktia Rahastoyhtiö.

 

Erikoissijoitusrahastojen Aktia Maltillinen Omistaja, Aktia Rohkea Omistaja ja Aktia Varovainen Omistaja sääntöjen 1 §:ä muutetaan siten, että Maltillinen Omistaja nimeksi tulee Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen, Rohkea Omistaja nimeksi tulee Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen ja Varovainen Omistaja nimeksi tulee Aktia Varainhoito+ Maltillinen. Nimenmuutosten syynä on rahastojen nimien yhtenäistäminen Aktian muun tuotetarjooman kanssa.

 

Sijoitusrahastojen Aktia Arvo Rein, Aktia Euroopan Kassakoneet ja Aktia Nordic High Yield sekä erikoissijoitusrahastojen Aktia Asunnot+, Aktia Mikro Markka, Aktia Mikro Rein ja Aktia Vakaa Korko sääntöjen rahaston varojen sijoittamista koskevaa pykälää muutetaan siten, että rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 8 artiklan mukaiseksi sijoitustuotteeksi, joka edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset sääntöjen rahaston varojen sijoittamista koskevaa pykälää muutetaan siten, että rahaston sallittuihin sijoituskohteisiin lisätään johdannaissopimukset ja nostetaan johdannaissopimusten vastapuoliriskin enimmäismäärää 30 %:in rahaston varoista. Muutoksen syynä on rahaston valuuttariskin suojaamisen mahdollistaminen.


Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ sääntöjen rahaston varojen sijoittamista koskevaa pykälää muutetaan siten, että rahasto voi poiketa sijoitusasteen vähimmäismäärästä tilapäisesti esimerkiksi rahasto-osuuksien merkinnän tai lunastuksen yhteydessä sekä myydessään tai hankkiessaan sijoituskohteita.

 

Sijoitusrahastojen Aktia Arvo Rein, Aktia Euroopan Kassakoneet ja Aktia Nordic High Yield sekä erikoissijoitusrahastojen Aktia Asunnot+, Aktia Maltillinen Omistaja, Aktia Mikro Markka, Aktia Mikro Rein, Aktia Rohkea Omistaja ja Aktia Varovainen Omistaja sääntöjen rahaston varoista maksettavia korvauksia koskevaa pykälää muutetaan siten, että tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. Rahaston arvonkehityksen ylittäessä vertailuindeksin kehityksen, tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kertymä kasvaa, ja rahaston arvonkehityksen alittaessa vertailuindeksin kehityksen, se pienenee. Tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota voi kertyä vain, jos rahaston arvonkehitys ylittää vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kertymä ei voi olla negatiivinen ja se nollataan aina vuoden alussa. Muutoksen syynä on muutos rahastojen tuottosidonnaista palkkiota koskevassa sääntelyssä.

 

Rahastojen säännöt löytyvät alta.

AV Rahastoyhtiö Oy:n hallitus

Säännöt Aktia Arvo Rein
Säännöt Aktia Asunnot+
Säännöt Aktia Euroopan Kassakoneet
Säännöt Aktia Impakti
Säännöt Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen
Säännöt Aktia Mikro Markka
Säännöt Aktia Mikro Rein
Säännöt Aktia Nordic High Yield
Säännöt Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen
Säännöt Aktia Vaihtoehtoiset
Säännöt Aktia Vakaa Korko
Säännöt Aktia Varainhoito+ Maltillinen
 

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Rahastomuutoksia
Seuraava
Palvelinhäiriöllä vaikutuksia raportointiin ja Aktia Wealth -sovellukseen