06.05.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 1.4.2020 koskien viiteyhtiötä Whiting Petroleum Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä. 

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. 

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa: 

ISIN Nimi
XS1567432916 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1567434029 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Asetuksen (EU) 2017/576 tarkoittamat tiedot vuonna 2019
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Frontier Communications Corporation